DortNEdort

DortNEdort

Dnes proběhl v hotelu Ambassador v Praze slavnostní galavečer „PODNIKAVÁ ŽENA ROKU“. Úvaly reprezentovala více než důstojně Lucie Kunčarová. ... číst příspěvek »

Válka úředníků pro blaho obyvatel Úval

Válka úředníků pro blaho obyvatel Úval

Cejch je úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů. V lidské společnosti a v přeneseném významu může ... číst příspěvek »

Roční rekonstrukce silnice Úvaly – Kolín

Roční rekonstrukce silnice Úvaly – Kolín

Po rekonstrukci železnice, silnic v okolí Úval, dálničních úseků a „průtahu města“ bude rok probíhat rekonstrukce silnice Praha – Kolín. ... číst příspěvek »

Kronikář v roce dějinné osmičky

Kronikář v roce dějinné osmičky

Co spojuje úvalské legionáře a komunisty protěžovanou Majerovou,…  ... číst příspěvek »

 

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování výstavby na „zelené louce“. Jde o následující větší či menší lokality. Z bydlení obklopeného zelení se tak Úvaly postupně stávají slepencem čtvrtí vilových domů, řadovek a patrových bytových domů dotýkajících se zástavby okolních vesnic a lemující místní komunikace.

Úvaly, čtvrť… Hodov, U hájovny, Zálesí
Developer zanechal čtvrť bez komunikací a veřejného osvětlení.
Napětí obyvatel dále eskalovala výstavba továrny v zóně určené pro lehkou nerušící výrobu. Celostátně sledovaná kauza byla zřejmě ovlivněna i dočasným bydlištěm ministra pro životní prostředí.
arnika.org/uvaly-bydleni-ve-stinu-tovarny
video: www.youtube.com/watch?v=JNwRMKaibrw&feature=player_embedded

Úvaly, Horoušánky
Výstavba rodinných domů v katastru Úval zcela mimo město – navazující na okraj Horoušánek.
Nově vzniklé ulice se potýkají s nedostatky základní infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, problém s kanalizací a dešťovou vodou z polí). Největší nápravu problémů město řeší v roce 2014 – 2015…

Úvaly, Náměstí Svobody
Zelenou proluku mezi bloky rodinných domů město využilo k zástavbě Domu s pečovatelskou službou a novým Domovem seniorů v jeho těsném sousedství.
Zbytek plochy zastavěl majitel pozemků třípodlažními bytovými domy.

Úvaly, Nové Slovany
Velká výstavba vysokých bytových domů a několika rodinných domů. Vznik mj. i nájemního bydlení. V Úvalech se tak začala diskuse, že díky menšímu počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu město nezískává do rozpočtu očekávané částky z přerozdělení daní obyvatel přihlášených k bydlišti.
www.byty-slovany.cz

Úvaly, Výpustek – „Zelené Úvaly“
Lokalita Výpustek, místo bývalého lomu, zavezeného a přes trvalé problémy se zamokřením používaný jako běžné pole k zemědělské výrobě.
I přes název projektu zde v podstatě chybí zeleň a od Klánovického lesa dělí čtvrť frekventovaná silnice na Jirny a pole.
www.zeleneuvaly.cz resp. www.uklanovickeholesa.cz
První z developerských projektů, u kterého se poprvé vyprodanost protahuje /2014/.
Úvaly, Výpustek – „Výpustek II“
Na etapu Zelené Úvaly navazuje plán dalšího developera výstavbou na poli k silnici na Jirny. Tím se předchozí etapa výstavby ocitne ve vnitřní zástavbě města.

Úvaly, ul. Škvorecká – „Slunečné terasy“
Vznik nových ulic s  řadovými bytovými domy. Šlo o rychlou výstavbu montovaných domů.
V těsném sousedství ovšem město povolilo výstavbu komerčního objektu s výrobou.
www.slunecne-terasy.cz

Úvaly, Radlická čtvrť
Výstavba rodinných domů v několika etapách navazující na samostatnou satelitní čtvrť Úval. Jde o postupné zastavění polí od staré kolínské silnice až k její plánované přeložce – k rychlostní komunikaci z Běchovic od dálničního přivaděče z D1.

Úvaly, Hostín – „Bydlení Úvaly“
Jde o výstavbu největší nové úvalské čtvrti. Díky této výstavbě zejména bytových domů (+5000 obyvatel!) se výhled celkového počtu obyvatel Úval dostává již přes 12 tis.
Historie „Hostína“ sahá do roku 2009, kdy byla schválena změna územního plánu 1. fáze a další pak v roce 2010 (Úvaly Development, s.r.o. / Hostín Development, s.r.o.). Počítalo se, že k dokončení čtvrtě Hostín dojde do 10 let.
Další dobové informace o projektu: www.ekospol.cz/cs/o-firme/ekospol-v-mediich/uvaly-se-tesi-na-tisice-novych-obyvatel
Projekt „Hostín Úvaly“ firmy Úvaly Development od mateřské nizozemské společnosti Middle Europe Investments (MEI) odkoupila společnost Palmer Capital v roce 2012 (akvizicí).
Úvaly, Hostín – „Hostín I“
V roce 2015 je realizována 1. fáze projektu „Bydlení Úvaly“, která čítá 22 nízkoenergetických bytů tř. B, které jsou umístěny ve třech bytových domech. Předpokládané dokončení této fáze je na jaře 2016. (Podle inzerce jde o byty za cenu přibližně 40 až 45 tis. Kč/m2.)
Investor: Palmer Capital  www.palmercapital.eu
Zahájení projektu: www.bydleniuvaly.cz
Úvaly, Hostín – „Hostín II“
Na webu MěÚ je /březen 2015/ vystavena dokumentace na další fázi výstavby „Hostín II“…

Úvaly, Vinice
Plán výstavby 110 bytových jednotek na poli pod Vinicí a skládkou kalů z úvalských rybníků.
Plán je ve fázi návrhu změny územního plánu.
Investoři (podle informace města): Ing. M. Baňka, J. Šorm, M. a A. Bergnerovi, Ing. M. Fuchs, Město Úvaly, Krutský spol. s r.o., V. Kubínová, I. Rabel.

Úvaly, Cukrovar
Vedení města Úvaly zvažuje další bytovou výstavbu vč. staveb pro komerční a sportovní využití v zóně bývalého cukrovaru. Mělo by zde vzniknout druhé „centrum města“.

Úvaly, Hodov – „Čtvrť Emanuela da Sylva – Tarouccy“
Ideový záměr /2015/ investora NANETTE s.r.o. o výstavbu „krajinného parku na rozloze cca 120 ha, v němž se skloubí realizace krajinného projektu s podílem staveb na maximálně 5% celkové plochy„. Rodinné vily mezi továrnou Essa Czech a čtvrtí U Horoušánek vpravo podél silnice na Jirny mají mít plochu pozemků 8 – 9 tisíc m2, lze tedy uvažovat o cca 150 domech – 360 dalších obyvatelích Úval. Plán dokončení v roce 2026.

… Informace o budoucí stavbě rychlostní komunikace / dálnice přes Úvaly najdete na samostatné stránce věnované tomuto tématu a v novinkách z dopravy.