Chodci si u závor počkají od 8.8.2014 do 29.6.2015

Podchod u závor bude v pátek uzavřen, navždy. Podchod bude zaslepen a postupně demolován. Při rekonstrukcí kolejí (směr Praha) dojde k demolici i (poloviny) starého nevyhovujícího podchodu u závor. V jeho blízkosti (blíže k nádražní budově) začne stavba podchodu nového, který vyústí mj. na nové první nástupiště (směr Český Brod). V této souvislosti je dobré připomenout, že bude uzavřen i nádražní podchod na druhé nástupiště. Druhé nástupiště bude zcela zlikvidováno a nádražní podchod se v této fázi výstavby dočká proražení směrem do ulic pod nádražím. Po dobu uzavření závor tak nebude možné ani proběhnout od náměstí na nádraží zadem kolem druhého nástupiště a opačně. Chodcům se tak ztíží překonání železnice v centru města, kde již nyní v době slabého prázdninového provozu se tvoří dlouhé fronty aut. S auty na otevření závor budou desítky minut od 8.8.2014 čekat i chodci. Prodlouží se tak docházková doba cestou na vlak do práce nebo na gymnázium, do základní školy, na nákup na náměstí,… /aktualizováno:/ Podle sdělení vedení stavby bude provoz podchodu prodloužen o týden, do 15.8.2014.

Obcházková trasa pod rekonstruovaným mostem ulicí Na spojce bude pro pěší průchozí. Omezení lze očekávat pouze asi 4x v rozsahu půldenní uzavírky z důvodu demolice mostní římsy a potom vkládání římsy či nosníků. Po otevření podjezdu pod mostem v ulici Na Spojce k 30.10.2014 bude v týdnu od 31.10. do 6.11.2014 opět zcela uzavřen železniční přejezd (závory) z důvodu rekonstrukce kolejí. Tento týden budou chodci odkázáni na náhradní trasy např. ulicí Na Spojce nebo přes Chaloupky – Hálkovou ulicí.

V této době od 8.8. do 30.10.2014 pojedou vlaky běžně, ale budou zastavovat pouze na nástupištích blíže k výpravní budově, včetně provizorního sypaného nástupiště mezi kolejí č.0 a 1. Výluka kolejí blíže k nádražní budově bude trvat do 6.11.2014.
Podle sdělení ROPID se největší omezení provozu předpokládají ve dnech 23. – 29. 8., kdy bude mezi stanicemi Praha-Běchovice – Úvaly v provozu opět pouze jedna traťová kolej. Z toho důvodu dojde (obdobně jako při velikonoční výluce) k významným úpravám jízdního řádu osobních vlaků linky S1 a vlaky linky S7 pravděpodobně nebudou v úseku Praha-Běchovice – Úvaly v provozu. Podrobnější informace budou zveřejněny po upřesnění konkrétních dopravních opatření.

Výsledkem této etapy stavby bude mj. nové ostrovní nástupiště (nahrazující druhé, vzdálenější od výpravní budovy). Rekonstrukce staničních kolejí a nástupišť na polovině nádraží blíže k nádražní budově bude pokračovat druhou etapou stavby v roce 2015. V té době proběhne také stavba druhé poloviny nového podchodu u závor.

6. 10. 2014: Další omezení s rekonstrukcí železnice

30. 7. 2014: Další informace: o uzavření podjezdu v ulici Pod tratí do 30.10.2014 a  další informace k rekonstrukci železnice

Fotografie:

Podchod u závor z ulice Husova, od náměstí
podchod u závor

Proběhnout zadem nádražním podchodem nebude možné. Druhé nástupiště čeká demolice a podchod bude proražen směrem do ulic pod nádražím.podchod u závor

Špinavý, nízký a temný pochod u závor byl často terčem kritiky.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
podchod u závor podchod u závor

Díky rekonstrukci kolejí jezdí vlaky pomaleji a závory jsou uzavřené častěji a déle. Čeká se i desítky minut. Objízdná trasa ulicí Na spojce je z důvodu uzavření podjezdu pod demolovaným mostem do 30.10.2014 uzavřena.
závory

Spolu s auty budou nyní u závor čekat i chodci.
podchod u závor

Written by