Barákova

Ulice pojmenovaná po Josefu Barákovi.
Josef Barák (26. ledna 1833, Praha – 15. listopadu 1883, tamtéž) byl český novinář, básník a spisovatel. Od roku 1857, kdy uveřejnil svou básnickou prvotinu, poznávala česká kulturní veřejnost Josefa Baráka jako básníka. Náležel k mladé literární generaci, která se v květnu 1858 představila almanachem Máj. Barák byl redaktorem almanachu.
Na ulici navazuje Kollárova v oblasti Vinohrad, kde jsou pojmenovány ulice podle spisovatelů obrození.
wikipedia.org
Ulice je na území historicky označeném jako Vejpustek.

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::