Předvolební odpovědi lídrů kandidátek

23. a 24. září 2022 budeme vybírat z pěti kandidátek celkem 15 osob, které budou v zastupitelstvu města rozhodovat o dalším rozvoji Úval a ovlivňovat hospodaření s obecním majetkem. Kdo chce být starostou města Úvaly?Kandidátku do letošních voleb opět přihlásilo tradičních 5 stran a spolků (abecedně): Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana, Otevřené Úvaly, PRO Úvaly a  TOP 09. V dalších příspěvcích budete mít možnost se seznámit s odpověďmi lídrů jednotlivých kandidátek na některá palčivá témata našeho města. Všichni lídři mají možnost se představit svým voličům, prvovoličům, ale také občanům, kteří v minulých volbách svůj hlas odevzdat vůbec nepřišli (2018: 2180 nevolících osob, 2014: 2525 nevolících osob). Všichni kandidáti na starostu odpovídají na stejné otázky:

DALŠÍ NOVÁ VÝSTAVBA
Několik let se připravuje nový územní plán města Úvaly. Jaké plochy jsou podle vás vhodné pro další výstavbu a jak zastavěnost budete chtít ovlivňovat v případě vašeho zvolení? Na jakých plochách podle vás nemá v Úvalech probíhat další výstavba? Na jakých pozemcích a území podle vás není nutné bránit ve výstavbě? S jakými podmínkami podporujete etapizaci výstavby? Budete prosazovat omezení výšky nových či rekonstruovaných budov?

POPLATKY ZA BYTOVOU VÝSTAVBU
Budete chtít změnit výši a podmínky poplatků spojených s novou bytovou výstavbou? Změníte či nezměníte výši, podmínky,…?

PARKOVÁNÍ
Jak chcete změnit podmínky omezeného a placeného parkování ve městě, rozsah zón s omezeným parkováním a výši poplatků? Nebudete měnit, rozšíříte zóny, změníte výši poplatků, podmínky,…?

NOVÉ ORDINACE
Jak konkrétně chcete podpořit vznik nových ordinací lékařů ve městě? Až na výjimky je zdravotnictví v Úvalech soustředěné do městské polikliniky pronajaté jedním subjektem – postaví město pod vaším vedením nové ordinace nebo jak podpoří nové lékaře? Nechá město tuto aktivitu na soukromých investorech?

TRANSPARENTNOST
Co budete chtít změnit na transparentnosti města a Technických služeb? Jste spokojeni s rychlostí zveřejňování zápisů Rady města, výborů, komisí, záznamů jednání zastupitelstva a jejich videosestřihem? Je rozpočet města dostatečně srozumitelně zveřejňován? Je plán investic dostatečně zdůvodněn veřejnosti, udržován aktuální a je dodržován? Je pro obyvatele srozumitelné hospodaření Technických služeb (mj. i tvorba ceny vodného, stočného)?

Na otázky budou odpovídat kandidáti na starostu města Úvaly:

 

Ohlédnutí: Volební období 2018 – 2022

Otevřené Úvaly  … 14 158 hlasů / získáno 6 mandátů
/ volební program / předvolební rozhovor

Pro Úvaly … 11 535 hlasů / získáno 5 mandátů
/ volební program / předvolební rozhovor

ODS … 5 274 hlasy / získány 2 mandáty
/ volební program / předvolební rozhovor

Úvaláci – „Kdo z koho“ /ČSSD/  … 2 286 hlasů / získán 1 mandát
/ volební program / předvolební rozhovor

TOP 09 … 4 012 hlasů / získán 1 mandát
/ volební program / předvolební rozhovor

Úvalští kandidáti do voleb 2018
Kandidátní listiny pro volby 2018
Otázky pro kandidáta na starostu
VÝSLEDKY VOLEB 2018
ZASTUPITELSTVO 2018 – 2022
Poznejte své zastupitele

Přehled výsledků komunálních voleb v Úvalech od roku 1994 do současnosti.

 

Written by