Pamětní spis obce z r. 1898

Při bouracích pracích při rekonstrukci mostu přes splav u Fabráku byla podle údajů v knize „Úvaly jindy a nyní“ nalezena v roce 1994 schránka s dokumenty.

Hotel Budka

Dům č.p. 91 Hotel Budka s restaurací byl od svého postavení v roce 1912 dominantní stavbou v Úvalech.

20. výročí historických dnů revolučních bojů 5.-10. května 1945

20. VÝROČÍ HISTORICKÝCH DNŮ REVOLUČNÍCH BOJŮ 5.-10. KVĚTNA 1945 NA OKRESE PRAHA – VÝCHOD SEPSALA T. ZÁMIŠOVÁ – VYDAL OV KSČ PRAHA VÝCHOD A SPB PRAHA VÝCHOD /Text části publikace věnující se městu Úvaly.  Ponecháno v původní podobě vč. pravopisných chyb, se zapracováním ručně vepsané korektury./  ÚVALY Počátkem roku 1945 MUDr. B. Fiedler, jako poslední předseda Čs.Č.K. svolává dobrovolné sestry s.Horálkovou, příkladně obětavou s. H. Bilanskou a s. Bebrovou k tajné poradě, kde si vymezují rayony pro svou působnost a slibují poskytování první pomoci potřebným. V bouřných dnech převratových jsou to oni, kteří se ochotně dávají do služeb RNV. 6. května kdy v Úvalech zmateně pobíhali – jedni číst dál

Mapy Úval

Mapy a letecké snímky města 1773 … Kouřim – kraj, Archivní katalog ÚAZK Vademecum 1789 … zaniklé rybníky, k roku 1789 , zakresleno dle listin, pro Dr. KAREL BEDNAŘÍK: Dějiny rybníků na českobrodsku 1793 … TOPOGRAPHISCHE CARTE EINES THEILS VON BOEHMEN in der Gegend von PRAG in 2 Blatt. Měřítko: 1:64000,  Národní knihovna České republiky 1841 … I. vojenské mapování, 1:28800 první polovina 19. století … Čechy severozápadní, Archivní katalog ÚAZK Vademecum 1841 … indikační skici – líc, indikační skici – rub … https://ags.cuzk.cz/archiv Wikipedia: Indikační skica je příruční mapa, je jedním z produktů mapování stabilního katastru. Jedná se o zběžnou kopii originální mapy. [1] Indikační skici vznikaly současně s podrobným měřením, které probíhalo v Čechách v číst dál