Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete objevit také místa, kde příroda čaruje desítky let bez zásahů člověka. Výmola s budováním kanalizace a čistíren odpadních vod v Úvalech i nad Úvaly má nejhorší období asi za sebou. Její voda a okolí opět ožívá. Přes všechny neduhy spojené s činností člověka u Výmoly zahlédnete spoustu zvěře – od vysoké až po ohrožené druhy plazů, motýly, ale například i ledňáčka…

Kolínskou rovinu pořádně nařízla právě Výmola. Obdivovat tak můžete také obnažené skály, několik druhů hornin, které byly zdrojem zisků za průmyslové revoluce v 19. století, kdy železnice nastartovala průmyslovou a řemeslnou činnost a stále pokračující růst městečka. Pokud se ohlédneme ještě více do historie, tak dříve tmavých lesních zákoutí využívali i loupežníci na frekventované trase do Prahy. Že voda byla hybnou silou člověka napoví existence nejméně sedmi mlýnů na Výmole. V případě Úval se zachovaly stavby dvou ze tří mlýnů a dodnes k procházce lákají břehy devíti rybníků. Další tři rybníky (nad Hostýní, Hodovský a Pilský) lidé svou činností znehodnotily. Výmolu v Úvalech také překonává hlavní železniční trasa na Kolín prostřednictvím devítiobloukového viaduktu.

Ač tento přehled a pozvánka na procházku po Úvalech a bezprostředním okolí není přehledem historie našeho místa, zamyslete se při obdivování krás Úval také nad tím, „co, kdo a jak“ se zasloužil o to, že zde máme místa a památky, které přečkaly nejdivočejší období české historie.

Stránky s informacemi k jednotlivým zajímavým místům:

 • Rozhledna Vinice
  31,2 metrů vysokou rozhlednou obohatili telekomunikační operátoři naše město teprve nedávno. Přesto jde o nejnavštěvovanější místo a turistický cíl v Úvalech vzdálený od náměstí 15 minut. Z otevřeného ochozu ve výšce 21 metrů je za dobrého počasí vidět Říp, Bezděz, Krkonoše, Ještěd, Ralsko, Žižkovský vysílač, vysílače u Českého Brodu, Přerovskou a Semickou húru,…
  www.uvaly.cz/rozhledna-vinice
  rozhledna Úvaly
 • Observatorio, Vinice Na Vyhlídce
  K čemu Observatorio slouží? Je to vlastně pomůcka k identifikaci hor na severním panoramatu od Vinice.
  Při zemních pracích došlo k nečekanému objevu. Pobořen, schován v porostu a zasypán hlínou čekal léta na znovuobjevení. Historický triangulační kámen
  www.uvaly.cz/uvalske-observatorio-na-vyhlidce
 • Barrandien a zkameněliny v Úvalech
  Barrandien je rozsáhlé území ve středních a jihozápadních Čechách proslavené francouzským vědcem Joachimem Barrandem.  V rozlehlém území od Prahy až za město Plzeň se nachází několik podoblastí. Východní okraj podoblasti zahrnující jihozápadní okraj Prahy, Berounsko a Zdicko zasahuje Úvaly, kde je několik lokalit zkamenělin.
  www.uvaly.cz/barrandien-a-zkameneliny-v-uvalech
 • Dolejší, Prokůpkův mlýn
  Dolejší, Sýkorův mlýn, který je dnes v Úvalech známý více jako Prokůpkův, najdete v samém centru města pár kroků od železničního nádraží…
  www.uvaly.cz/prokupkuv-mlyn
  mlýnský rybník
 • Mlejn Panský, hořejší
  Pár kroků od náměstí najdete horní úvalský mlýn. Mlýn byl zrušen tak dávno, že vám často ani místní neporadí, že od mlýnu vás z náměstí dělí opravdu jen pár kroků…
  www.uvaly.cz/mlejn-pansky-horejsi
  Horní mlýn Úvaly
 • Hodov, mlýn a Pilský rybník
  Dříve hrdá samostatná obec Hodov s tvrzí, mlýnem i kovárnou je dnes součástí Úval. Na místo se dnes dostanete příjemnou procházkou podél Výmoly přes Vinici a po mostku směrem na Horoušánky…
  www.uvaly.cz/hodov-mlyn-a-pilsky-rybnik
  Hodov
 • Hotel Budka
  Dominanta města vedle vlakového nádraží. Budova určená k rekonstrukci s uzavřenými provozovnami. Dnes v majetku města Úvaly.
  www.uvaly.cz/hotel-budka
 • Třešňovou alejí ke Křimínu a sv. Donátovi
  Obec Křimín dnes již neexistuje, ale vydejte se hezkou procházkou značenou turistickou stezkou od Hostína do polí směrem ke Škvorci. Úvozová cesta je opět vyčištěná a udržovaná. Nejstarší stromy třešní mají v obvodu i 240 cm!
  www.uvaly.cz/pod-rozkvetlou-tresni
  sv. Donát 4/2015
 • Rozcestí u sv. Donáta
  Přes 250 let na popud vévodkyně Marie Terezie Savojské,  tak jako na každém jejím panství, nás chrání socha sv. Donáta, patrona proti krupobití a škodlivé bouřce…
  www.uvaly.cz/rozcesti-u-sv-donata
  sv. Donát 4/2015
 • Obora a údolí Králičina
  Údolí potoka Výmola, krásná příroda, skaliska, zbytky hradu, kamenný mostek, rašeliniště, studánky, památný dub, …
  www.uvaly.cz/udoli-kralicina
  Králičina - Škvorecká obora
 • Kamenný mostek
  Daleko od centra města, na konci přírodního údolí Králičina již přes 200 let pomáhá suchou nohou překonat Výmolu kamenný mostek. Na spojnici ze Škvorce do Prahy upadl v zapomnění a až v roce 2007 byl mostek opraven do důstojného stavu…
  www.uvaly.cz/kamenny-most
  Most v Králičině
 • Hrad Skara
  Pozůstatek hradu, který nemá objasněnu historii, nebyl prozkoumán (nepočítaje neúnavné detektoráře vycházející zde s prázdnou) a je schován v lese pár kroků od konce ulice U Obory…
  www.uvaly.cz/hrad-skara
  hrad Skara, Úvaly
 • Kde zvířátka obrala Petrovské loupežníky
  Další ze zaniklých obcí v oblasti Úval je ves Lhota, jejíž rozvaliny obývali po třicetileté válce loupežníci…
  www.uvaly.cz/vesnice-lhotka-u-uval
  Václav ŘÍHA, Alšovy pohádky
  Na kostelíku
 • Úvalský železniční viadukt „Devět kanálů“
  Železniční viadukt pár kroků od náměstí je dnes vyhlášen technickou památkou. Původní kamenný most má v těsném sousedství betonové dvojče, díky které byla trať rozšířena o další kolej. Unikátní dílo bylo postaveno i na dnešní poměry v rekordní době a díky svým parametrům jej při návštěvě Úval nelze opominout…
  www.uvaly.cz/uvalsky-viadukt-devet-kanalu
  Úvalský viadukt Devět kanálů
 • Městské koupaliště
  Koupaliště v Úvalech má více než stoletou tradici. V průběhu času se dvakrát přemístilo, aby od roku 1941 měly Úvaly u Výmoly příjemný areál s nekrytým venkovním betonovým plaveckým bazénem o rozměrech 25 x 75 m. Krásné místo v údolí potoka Výmola chráněné lesem je doplněno minigolfem a hřištěm…
  www.uvaly.cz/koupaliste
 • Bruslení přes les
  Na jaře 2019 asfaltem srovnaný povrch nudné a rovné lesní cesty Úvaly – Klánovice (od úvalského fotbalového hřiště k hájovně) potěší hlavně cyklisty a bruslaře.
 • Ludvig Úvalský von Úvaly u Prahy a jeho zámeček
  Tip pro ty, kteří hledají zámeček barona v Úvalech…
  www.uvaly.cz/ludvig-uvalsky-von-uvaly-u-prahy
  podstavec sochy barona :-)

Míst a krásných zákoutí je v Úvalech samozřejmě více. Další příspěvky jsou průběžně doplňovány. Můžete přidat také váš tip.

Novinky, tipy na procházky, zprávy a další zajímavosti jsou průběžně zveřejňovány pod hesly … příroda, zajímavá místaVýmola, rozhledna, …

Pokud překročíte katastrální hranici Úval, lze nabídnout několik tipů z bezprostředního okolí:

 • K pramenu Výmoly
  Výmola protéká krásnými místy, rybníky a pramen od Úval dělí jen 11 km…
  www.uvaly.cz/k-pramenu-vymoly
  Babice, Výmola
 • Přes Babický les
  V Úvalech se do Výmoly vlévá Škvorecký a Dobročovický potok. Oba potoky protékají přírodou, kterou by zde leckdo nečekal…
  www.uvaly.cz/pres-babicky-les
  Škvorecký potok
 • Mariina studánka 
  Nad bývalým Pilským rybníkem vás kousek od silnice do Tlustovous uchvátí udržovaná krásná studánka, která nevysychá ani za největšího sucha…
  www.uvaly.cz/krasna-mariina-studanka
  Mariina studánka
 • Klánovický les
  Rozsáhlý lesní porost (225 ha) je vyhledávaným místem odpočinku. V lese je několik značených turistických a naučných stezek…
  www.uvaly.cz/klanovicky-les
  Klánovický les
 • Klepec
  Klepec byl odjakživa magické místo, které přitahovalo vědce i šarlatány, fotografie kamenů Klepce jsou na pohlednicích, místo je zmíněno ve všech turistických průvodcích…
  www.uvaly.cz/klepec
  Klepec - Slouha