Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020)
Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami vjezd ze silnice na Přišimasy).
provozní doba:
pondělí – zavřeno
úterý 14-18
středa 13-17
čtvrtek – zavřeno
pátek 13-17
sobota 8-16
neděle – zavřeno
www.tsuvaly.cz

V Úvalech zajišťoval odvoz domácího komunálního odpadu až do vzniku Technických služeb města Úvaly firma A.S.A.
Svoz (popelnic) probíhá 1x za 14 dní. Výše ročního poplatku za odpady se platí za osobu zdržující se na adrese. Po prokázání platby poplatku za odpady si domácnost vyzvedne samolepku potvrzující platbu na příslušný rok, kterou nalepí na svoji popelnici.

Město plánuje i v této oblasti změnu a chce poplatek za odpady navázat na množství (hmotnost) odpadu domácnosti.

Město zajišťuje provoz sběrného dvora. Umístění tříděného odpadu a nebezpečného odpadu je pro občany města zdarma na základě předložení občanského průkazu, za směsný odpad se platí symbolická částka podle hmotnosti odpadu.

Na vybraných místech města jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, kartony, plasty, sklo, barevné sklo). Místa, kde jsou tyto kontejnery, jsou dány vyhláškou města.

Ve městě působí také několik firem provozujících výkup surovin a likvidaci odpadu, vč. jeho odvozu.

Do června 2020 zajišťovala služby sběrného dvora soukromá společnost na Hostíně (dále v provozu jako výkupna sběrných surovin).
Sběrný dvůr Škvorecká 33, Úvaly (vjezd ze silnice na Škvorec)
Výkupna sběrných surovin + Sběrný dvůr na nebezpečné odpady

další sběrné dvory Praha Východ
Březinova 1650, Říčany
Poděbradská 1091, Sadská
Vídeňská 104, Vestec

Kovošrot a výkup druhotných surovin
areál firmy PERGAMENKA, Klánovická 334, Úvaly 250 82

Seznam umístění kontejnerů na tříděný odpad ve městě
/často se mění počet i velikost kontejnerů i jejich umístění, podle změny potřeb obyvatel/
Aktuální a průběžně doplňované informace najdete na webu MěÚ .

Zprávy na téma „odpady“.