Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Úvalská literatura

Výběr z literatury vztahující se k dění v Úvalech a historii.

Seznam literatury doplňují práce popisující stav města a další zajímavé střípky z historie.

 • Dějepis pomníku Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského,
  kterýž z milodárků vlasti České byl postaven na luhách Hostínských u Ouval a odhalen dne 30. června 1869
  vydáno r. 1869 v Praze
  plně dostupné online: Databáze Národní knihovny ČR
 • Úvaly ve spisech Aloise Jiráska /1893 – 1930/
  celý výběr: Uvaly.cz
 • Ouvaly – popis městyse a okolí a náčrt historický
  Alois Dostál, 1914 (26 stran)
  plné znění na Uvaly.cz
 • Úvalští usedlíci roku 1713
  příspěvek z časopisu „Pod Lipany“, VII. ročník (1928)
  přepis: Uvaly.cz
 • Úvaly v minulosti, 1928
  příspěvek z časopisu „Pod Lipany“, VII. ročník (1928)
  přepis: Uvaly.cz
 • Zápisy o Úvalech z Českobrodského archivu, 1929
  příspěvek z časopisu „Pod Lipany“, VII. ročník (1928)
  přepis: Uvaly.cz
 • Úvaly jindy a nyní
  Otakar Brož a Václav Sommer, 1929 (358 stran)
  Úvaly jindy a nyní
 • Memorandum firmy Jan Kubín, továrna na margarin a pokrmové tuky Úvaly u Prahy
  Jan Kubín, 1931
  kniha Jan Kubín VEGA Úvaly
 • Dny, jež otřásly nitrem člověka
  sestavil Jaroslav Bedrna na paměť roku 1945
  Existuje nejméně ve dvou obsahově mírně odlišných verzích.
  Delší (nezkrácená) verze ke stažení na Uvaly.cz v PDF.
  Jaroslav Bedrna 1945 titulní
 • Zvířátka a Petrovští
  Václav Říha, 1950
  vychází z díla Alšovy pohádky tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství v oddělení Komenium v roce 1950
  (Říha Václav, Alšovy pohádky, ilustroval Mikoláš Aleš. 4. vyd. Praha : Státní nakladatelství, odd. Komenium, 1950. 91 s. Živé
  prameny, sv. 32)
  Opuštěná Lhota (na východě Úval) po třicetileté válce byla použita pro motiv známé pohádky Václava Říhy.
  Zvířátka a Petrovští v .pdf z fondu Městské knihovny Praha.
 • Život Úval
  měsíčník Městského úřadu v Úvalech, vychází od roku 1960
  archiv na www.uvaly.czwww.mestouvaly.cz
  Život Úval
 • Úvaly 1910 – 1967
  zápisky pana Zemana, mistra pokrývačského
  plné znění na Uvaly.cz
  pohlednice náměstí
 • Úvaly 1968 – Stručné výpisy z historických zápisů
  sestavil Jaroslav Bedrna
  v roce 1968 vydal Svaz čs. invalidů – základní organizace v Úvalech
  Plný text: Uvaly.cz
  Üvaly 1968
 • Úvaly 1995
  Petr Ježek, popis stavu města
  plný text: Uvaly.cz
 • Zaniklý hrad u Úval – hrad Skara nebo Hostyně
  Jiří Jindřich, Hláska – Zpravodaj Klubu A. Sedláčka, č. 2, ročník IX, Plzeň 1998
  ke stažení na Uvaly.cz
 • Úvaly 2001 / 2002
  výběr z materiálu Koncepce rozvoje mikroregionu Úvalsko
  výběr v plném znění: Uvaly.cz
 • Divadlo a hudba v Úvalech
  Ing. Vladimír Kolomý, 2003 (5 výtisků, cca 400 stran)
  Ucelená historie divadla a hudby v Úvalech.
  informace na Uvaly.cz
  divadlo a hudba Úvaly
 • Divadlo a hudba v Úvalech. Dějiny amatérských souborů 1860 – 1980
  Vladimír Kolomý, vydáno 2004, (150 výtisků, 94 stran)
  Divadlo v Úvalech
 • Úvaly v průběhu staletí
  Vladislav Procházka a kol., 2004
  Úvaly v průběhu staletí
 • Otevřené Úvaly
  občasník, vycházel mezi lety 2007 – 2010
  archiv na www.otevreneuvaly.cz
  noviny Otevřené Úvaly
 • Vzpomínky na Úvaly
  Jeroným Knížek:, únor 2009
  vzpomínky zveřejněné na internetu a v Životě Úval
  plný text: Uvaly.cz
  1938 Úvaly Knížek
 • Drobné památky v Úvalech a okolí
  Jan Psota ml. a kolektiv, vydal v r. 2009 Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
  Drobné památky v Úvalech a okolí
 • Přírodní park Škvorecká obora – Králičina
  Vítězslav Pokorný, vydal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí v r. 2010 (83 stran)
  kniha Přírodní park Škvorecká obora – Králičina
 • Úvalské noviny
  občasník vydávaný v roce 2014, vydalo sdružení Pro Úvaly
  ke stažení v PDF
  úvalské noviny
 • Historie úvalské kopané
  Miloš Ulrich a kol., Vzpomínkový almanach věnovaný historii kopané v Úvalech, 2014
  Historie úvalské kopané
 • Start 55
  Jaroslav Vorlíček, 2014
  děj se odehrává mezi lety 1955 – 1970
  ukázka na Uvaly.cz
  kniha Vorlicek
 • Start 55 II. díl
  Jaroslav Vorlíček, 2016
  děj se odehrává po roce 1970
  informace na Uvaly.cz
  2016, Vorlíček, Start 55 II.
 • Českoslovenští legionáři a Úvaly
  Lenka Mandová, vydalo Město Úvaly, 2018
 • Od Panenství k Divokému západu – Marie Majerová
  Lenka Mandová, vydalo nakladatelství H+H Praha (online objednání), 2019
  více o knize … První dáma 1. republiky
 • Zvláštní vydání Života Úval věnované 30. výročí 17. listopadu 1989
  Mimořádné vydání měsíčníku sestavila vedoucí městské knihovny Kateřina Werkman, listopad 2019
  výběr článků:
  Jak se v Úvalech dělala sametová revoluce
  Listopad nám dal naději