Úvalská literatura

Výběr z literatury vztahující se k dění v Úvalech a historii města.

Seznam literatury doplňují práce popisující stav města a další zajímavé střípky z historie.

Dějepis pomníku Arnošta z Pardubic

Dějepis pomníku Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského, kterýž z milodárků vlasti České byl postaven na luhách Hostínských u Ouval a odhalen dne 30. června 1869.
Vydáno: 1869 v Praze
Dostupné online: Databáze Národní knihovny ČR
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#dejepispomnikuarnosta1869

Pamětní spis obce z r. 1898

Pamětní spis z časové schránky s dokumenty vyzvednutá v roce 1994 z klenáku mostu přes splav u Fabráku.
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#pametnispis1898

Českobrodské hejtmanství

Školní příručka, Poznej sebe sama a domoviny své okolí!
Autor: F. L. Sál
Vydáno: 1903 (7 stran)
Dostupné on-line: Uvaly.cz
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#ceskobrodskehejtmanstvi

Ouvaly – popis městyse a okolí a náčrt historický

První popis města jeho historie.
Autor: Alois Dostál
Vydáno: 1914 (26 stran)
Dostupné on-line: Uvaly.cz
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#ouvaly1914

Úvaly ve spisech Aloise Jiráska

Zmínky o Úvalech ve vybraných spisech Aloise Jiráska od roku 1893.
Článek ze VII. ročníku časopisu „Pod Lipany“
Vydáno: 1928
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#spisyaloisejiraska1928

Úvalští usedlíci roku 1713

Příspěvek z časopisu „Pod Lipany“, VII. ročník.
Vydáno: 1928
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#uvalstiusedlici1713

Úvaly v minulosti, 1928

Příspěvek z časopisu „Pod Lipany“, VII. ročník.
Vydáno: 1928
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#uvalyvminulosti1928

Zápisy o Úvalech z Českobrodského archivu

Příspěvek z časopisu „Pod Lipany“, VII. ročník.
Vydáno: 1929
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#zceskobrodskehoarchivu

Úvaly jindy a nyní

Ucelená historie města Úvaly.
Autor: Otakar Brož a Václav Sommer
Vydáno: 1929 (358 stran)
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#uvalyjindyanyni1929
Úvaly jindy a nyní

Memorandum firmy Jan Kubín, 1931

Memorandum firmy Jan Kubín, továrna na margarin a pokrmové tuky Úvaly u Prahy.
Vydáno: Jan Kubín, 1931
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#kubin1931
kniha Jan Kubín VEGA Úvaly

Dvacet let S. K. Úvaly 1919 – 1939

Vydáno k dvacátému výročí sportovního klubu.
Vydáno: 1939 vlastním nákladem
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#skuvaly1939

Třicet let S. K. Úvaly 1919 – 1949

Vydáno jako program k oslavám třicátého výročí sportovního klubu.
Vydáno: 1949
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#skuvaly1949

Zvířátka a Petrovští

Vychází z díla Alšovy pohádky tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství v oddělení Komenium v roce 1950.
(Říha Václav, Alšovy pohádky, ilustroval Mikoláš Aleš. 4. vyd. Praha : Státní nakladatelství, odd. Komenium, 1950. 91 s. Živé prameny, sv. 32)
Autor: Václav Říha
Vydáno: 1950
Opuštěná Lhota (na východě Úval) po třicetileté válce byla použita pro motiv známé pohádky Václava Říhy.
Zvířátka a Petrovští v .pdf z fondu Městské knihovny Praha.
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#zviratkaapetrovsti

Dny, jež otřásaly nitrem člověka

Sestavil Jaroslav Bedrna na paměť roku 1945.
Autor: Jaroslav Bedrna
/vydáno zřejmě v roce 1958/
Existuje nejméně ve dvou obsahově mírně odlišných verzích.
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#bedrna1945
Jaroslav Bedrna 1945 titulní

Život Úval

Měsíčník Městského úřadu v Úvalech, vychází od roku 1959.
Dostupné on-line: Uvaly.cz, od roku 2001 a také na www.mestouvaly.cz
Život Úval

20. výročí 5.-10. května 1945

20. výročí historických dnů revolučních bojů 5.-10. května 1945 na okrese Praha – východ
sepsala T. Zámišová
vydal OV KSČ Praha východ a SPB Praha východ
/vydáno v roce 1965/
Část týkající se Úval dostupná on-line: Uvaly.cz
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#20vyroci1945

Úvaly 1910 – 1967

Zápisky pana Zemana, mistra pokrývačského.
Dostupné on-line: Uvaly.cz
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#zeman1967
pohlednice náměstí

Úvaly 1968

Vydáno k podpoře turistického ruchu k 50tému výročí vzniku republiky.
Stručné výpisy z historických zápisů.
Autor: Jaroslav Bedrna, fotografie Václav Manda
Vydáno: 1968, vydal Svaz čs. invalidů – základní organizace v Úvalech
Dostupné on-line: Uvaly.cz
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#bedrna1968

O úvalském okolí

Popis stavu města a jeho nedávné historie.
Autor: Jaroslav Rajnyš
Publikováno v Životě Úval 1969-1970
Dostupné on-line: Uvaly.cz
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#rajnys1969

Tělovýchovná jednota Sokol Úvaly 1907 – 1982

Výroční brožurka k 75. výročí existence Sokola.
Autor: Karel Pilný, Miloš Ulrich
Vydáno: 1982
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#sokol1982

Úvaly 1995

Popis stavu města.
Autor: Petr Ježek
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#jezek1995

Zaniklý hrad u Úval – hrad Skara nebo Hostyně

Autor: Jiří Jindřich
Vydáno: Hláska – Zpravodaj Klubu A. Sedláčka, č. 2, ročník IX, Plzeň, 1998
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#skara1998

Úvaly 2001 / 2002

Výběr z materiálu Koncepce rozvoje mikroregionu Úvalsko.
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#koncepcerozvojeuvalsko2002

Divadlo a hudba v Úvalech

Ucelená historie divadla a hudby v Úvalech.
Autor: Ing. Vladimír Kolomý
Vydáno: 2003, Město Úvaly, 5 výtisků, cca 400 stran
Informace na Uvaly.cz
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#divadloahudba2003
divadlo a hudba Úvaly

Divadlo a hudba v Úvalech. Dějiny amatérských souborů 1860 – 1980

Autor: Vladimír Kolomý
Vydáno: 2004, Město Úvaly, 150 výtisků, 94 stran
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#divadloahudba2004
Divadlo v Úvalech

85 let skautingu v Úvalech 1919 – 2004

Brožurka o historii k výročí skautingu.
Autor: Roman Bubák a a kolektiv autorů
Vydáno: 2004
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#skauting2004

Úvaly v průběhu staletí

Ucelená historie města.
Autor: Vladislav Procházka a kolektiv autorů
Vydáno: Město Úvaly, 2004
odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#uvalyvprubehustaleti2004
Úvaly v průběhu staletí

Otevřené Úvaly

Občasník spolku Otevřené Úvaly z.s.
Vydáván v letech 2007 – 2010
Archiv na www.otevreneuvaly.cz
https://web.archive.org/web/20110423202121/http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/casopis/
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#otevreneuvaly
noviny Otevřené Úvaly

Strategický rozvojový plán města Úvaly

Plán zpracovaný v roce 2008.
Existuje ve třech verzích:
Strategický plán rozvoje města Úvaly – verze 1.1 (autor: ateliér ing. Vavříka, květen 2007)
Strategický rozvojový plán města Úvaly – verze 1.2 (březen 2008, zapracovány připomínky občanů, spolků i dalších institucí a zapracovány skutečnosti z pasportizací a výstavby v oblasti Hostína)
Strategický rozvojový plán města Úvaly – verze 1.3 (schválený zastupitelstvem 28. srpna 2008)
Autor: neuveden
Dostupné on-line na webu města: mestouvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#strategickyplan2008

Vzpomínky na Úvaly

Osobní vzpomínky.
Autor: Jeroným Knížek
Vydáno: Zveřejněno na internetu a v Životě Úval, únor 2009
Dostupné on-line: Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#knizek2009
1938 Úvaly Knížek

Drobné památky v Úvalech a okolí

Autor: Jan Psota ml. a kolektiv
Vydal v r. 2009 Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#drobnepamatky2009
Drobné památky v Úvalech a okolí

Přírodní park Škvorecká obora – Králičina

Autor: Vítězslav Pokorný
Vydal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí v r. 2010 (83 stran)
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#kralicina2010
kniha Přírodní park Škvorecká obora – Králičina

Seznam podnikatelů a organizací v Úvalech

Mimořádná příloha měsíčníku Život Úval 2014, č.1
Vydalo město Úvaly, iniciovala a sestavovala PhDr. Lenka Mandová
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#seznampodnikatelu2014

Úvalské noviny

Občasník vydávaný v roce 2014
Vydával spolek Pro Úvaly, z.s.
Dostupné on-line: ke stažení v PDF
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#uvalskenoviny2014
úvalské noviny

Historie úvalské kopané

Vzpomínkový almanach věnovaný historii kopané v Úvalech.
Autor: Miloš Ulrich a kol.
Vydáno: 2014
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#historiekopane2014
Historie úvalské kopané

Start 55

Osobní vzpomínky autora. Děj se odehrává mezi lety 1955 – 1970.
Autor: Jaroslav Vorlíček
Vydáno: 2014
Ukázka na Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#start2014
kniha Vorlicek

Start 55 II. díl

Osobní vzpomínky autora. Děj se odehrává po roce 1970.
Autor: Jaroslav Vorlíček
Vydáno: 2016
Informace na Uvaly.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#start2016
2016, Vorlíček, Start 55 II.

Úvaly jindy a nyní /reedice 2017/

Ucelená historie města Úvaly.
Autor: Otakar Brož a Václav Sommer
Vydáno: 1929 (358 stran), opětovné vydání v pevné vazbě 2017 nakladatelství GARN Brno
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#uvalyjindyanyni1929-2017

Českoslovenští legionáři a Úvaly

Autor: Lenka Mandová
Vydalo: Město Úvaly, 2018
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#uvalstilegionari2018

Od Panenství k Divokému západu – Marie Majerová

Životopisná publikace plná překvapení.
Autor: Lenka Mandová
Vydalo: Nakladatelství H+H Praha (online objednání), 2019
Informace o knize: První dáma 1. republiky
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#mariemajerova2019

30. výročí 17. listopadu 1989

Zvláštní vydání Života Úval věnované 30. výročí 17. listopadu 1989, sestavila vedoucí městské knihovny Kateřina Werkman.
Vydáno: listopad 2019 (distribuce zdarma jako měsíčník Život Úval)
Výběr článků:
Jak se v Úvalech dělala sametová revoluce
Listopad nám dal naději
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#zu2019listopad1989

Pepito (ne)plivej!

Autor: Miloš Doležal
Vydáno: 2019
Informace o knize: Bubák a Maják doprovodili Pepitu
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#pepitoneplivej2019

Škvorecké panství za vlády vévodkyně Marie Terezie Savojské

Autor: Jan Psota
Vydáno: 2022
Informace o knize na webu JanPsota.cz
Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/uvalska-literatura/#marie-terezie-savojska2022