Kandidátní listiny pro volby 1990 – 1994

Občanské fórum

1. Ing. Ivan Černý, 43 let, Úvaly, Štefánikova 1278, stavební inženýr.
Od roku 1986 předseda komise pro výstavbu a plánování, člen rady NV, od 1.3.1990 předseda MěNV v Úvalech.

2. Ing. Miroslav Klouda, 58 let, Úvaly, Alešova 405, stavební inženýr.
Zkušenost v investiční výstavbě pro civilní letectví, v oboru silničního hospodářství, komunikací. 1959-1986 člen stavební komise MěNV, 4 roky předsedou komise, zahraniční zkušenosti.

3. JUDr. Miloš Němec, 64 let, Úvaly, Štefánikova 289, doktor práv.
Organizační zkušenosti, jako vedoucí odbytu a útvaru plánu a cen. Člen komise výstavby, poslanec, v r. 1990 místopředseda MěNV v Úvalech. Pro město zajistil 2 montované samoobsluhy potravin, klubovnu pro rybáře, kynologický klub, skauty a mateřskou školu, pro Masnu Úvaly školní halu atd..

4. Jan Král, 46 let, Úvaly, Grégrova 1149, stavbyvedoucí.
Manuální a organizační znalosti ve stavebnictví.

5. Ing. Miloslava Tauerová, roz. Kotlandová, 46 let, Úvaly, V. Nováka 649, stavební inženýrka.
Studium a praxe zaměřeny na zdravotně vodohospodářské stavby – projektantka kanalizační sítě, vedoucí vodohospodářských staveb.

6. Ing. Bohumil Němec, 50 let, Úvaly, Lužická 1361, strojní inženýr.
Výzkumný a vývojový pracovník, vynálezce sondy pro diagnostiku plasmatu, zařízení pro přečišťování odpadních vod a zpracování kalů. Organizační zkušenosti zahraniční studijní pobyty. Vodohospodář úvalského rybářského spolku.

7. Ing. Václava Baumanová, roz. Svobodová, 45 let, Úvaly, Guth-Jarkovského 490, inženýrka elektrotechniky.
Zkušenosti v resortu spojů, v oblasti služeb a investic. Trenérka tenisu II. třídy. Aktivní činnost v tenisovém oddílu Slavoje.

8. Ing. Josef Zahrádka, CSc., 50 let, Úvaly, Nerudova 143, strojní inženýr.
Zkušenosti ve funkci vedoucího výzkumu kolejových vozidel. Aktivní znalost angličtiny, němčiny a ruštiny. Využití organizačních a jazykových schopností při kontaktech se zahraničními firmami.

9. Jaroslav Tourek, 59 let, Úvaly, Máchova 590, konstruktér.
Konstruktérské znalosti, zkušenosti z odvětví mezinárodní spolupráce.

10. MUDr. Soňa Brousková, 57 let, Úvaly, Havlíčkova 232, obvodní lékařka v Úvalech.
Podrobná znalost úvalských poměrů ve zdravotnictví a v ekologických otázkách.

11. Václav Oliva, 53 let, Úvaly, Jungmannova 784, vedoucí střediska kovovýroby ÚNIPOS.
Organizační zkušenosti v oblasti strojírenské výroby. Dřívější účast na úvalském sportovním životě, hlavně ve fotbale.

12. Roman Kroutil, 28 let, Úvaly, Sovova 772, stavební technik.
Zkušenosti v oboru vodohospodářských staveb – kanalizace a vodní toky.

13. Ing. Miroslav Štěrba, 53 let, Úvaly, Nerudova 119, inženýr elektrotechniky.
Zkušenosti v oboru sdělovací techniky, znalosti na úseku výstavby, dopravy a obchodu.

14. Josef Levý, 47 let, Úvaly, Sovova 1218, středoškolský profesor / těl. výchova – biologie/.
Zkušenosti z tělovýchovy: učitel tělovýchovné školy, lektor, referent a metodik sportovního svazu.

15. Ing. Ivan Misárek, 34 let, Úvaly, Na ztraceném korci 1221.
Zkušenosti v projektování elektro, jako opravář el. spotřebičů, znalost elektroinstalačních prací.

16. Ing. Jan Křenek, 51 let, Úvaly, Maroldova 480, strojní inženýr.
Zkušenosti v provozních záležitostech a ve výrobě.

17. Ing. Lubomír Jakl, 48 let, Úvaly, Tyršova 151, systémový programátor.
Znalost počítačové techniky.

Samostatný nezávislý kandidát

ing. Josef Horák, nar. 25.8.1954
bezpartijní, projektant Energogprojekt Praha

Samostatný nezávislý kandidát

ing. Ivo Šramota, nar. 5.7.1957
bezpartijní, ministerstvo výstavby a stavebnictví ČR

Samostatný nezávislý kandidát

Jana Pospíšilová, nar. 25.4.1954
bezpartijní, ředitelka MDDM Úvaly

Samostatný nezávislý kandidát

František Smolík, nar. 18.7.1941
bezpartijní, ředitel školy

Komunistická strana československá

Ing. Miloslav Breda, 54 let, vědeckotechnický pracovník, VÚ Pozemní stavby, Praha 10
Jmenovaný je dlouholetým poslancem MěNV a předsedou občanského výboru. Je poctivý, iniciativní a pro své charakterové vlastnosti oblíben.

František Lajtner, 55 let, mistr ČKD Praha
Je dlouholetým poslancem ONV Praha – východ. Ve své funkci vždy prosazoval především zájmy Úval. Je klidné „kamarádské povahy a ve svém okolí je oblíben.

Jiří Mysliveček, 57 let, údržbář – topič SPM Úvaly
Dlouholetý předseda občanského výboru / 1980 – 1986 /. Jeho snahou bylo zvelebení Úval, hlavně pak se zaměřil na své okolí, tj. Slovany a Skeříkov.

Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová

Ing. Miloslav Vlasák, nar. 31.5.1955 v Praze, absolvent ČVUT, fakulta strojní.
Zaměstnán v Kovoprojektě Praha jako projektant strojírenských závodů. Je a byl vždy bezpartijní.

Antonín Štovíček, nar. 31.1.1923 v Úvalech, důchodce, člen ČSL od roku 1945 je většině obyvatel známý jako dlouholetý poslanec MěNV.

Republikánská unie

Petr Pazourek, 33 let, soukromý podnikatel, nezávislý kandidát