Parkování ve městě

Parkování v Úvalech je od roku 2015 regulováno na náměstí Arnošta z Pardubic a v přilehlé Husově ulici (omezená doba stání).

Změna a možnosti parkování souvisí s rekonstrukcí ulic a vznikem upravených zelených pruhů podél komunikací a úbytku místa pro „divoké“ parkování.

Město několik let připravuje zónu placeného a omezeného parkování. Oblast pokrývá v podstatě celé široké centrum města. Spuštění systému se několikrát již odložilo. Více na webu Městského úřadu Úvaly.