Starostové Úval

Rychtáři, představení obce, starostové, předsedové národního výboru – přehled představitelů Úval podle dochovaných zápisů. /průběžně doplňováno/

Úspěšné středeční ráno pro hloubkaře

V posledních měsících druhé světové války se na českém nebi objevovaly spojenecké, zejména americké stíhací letouny, které vešly ve známost jako hloubkaři nebo hloubkoví letci. Jejich úkolem bylo útočit na různé pozemní cíle, jež mohly sloužit k vojenským účelům (na prvním místě parní lokomotivy, proto se hloubkařům přezdívalo kotláři, dále automobily, povozy a v neposlední řadě letiště), a tím ochromovat dopravní infrastrukturu v nepřátelském týlu.

Pamětní spis obce z r. 1898

Při bouracích pracích při rekonstrukci mostu přes splav u Fabráku byla podle údajů v knize „Úvaly jindy a nyní“ nalezena v roce 1994 schránka s dokumenty.

Hotel Budka

Dům č.p. 91 Hotel Budka s restaurací byl od svého postavení v roce 1912 dominantní stavbou v Úvalech.