Pamětní spis obce z r. 1898

Při bouracích pracích při rekonstrukci mostu přes splav u Fabráku byla podle údajů v knize „Úvaly jindy a nyní“ nalezena v roce 1994 schránka s dokumenty.

Hotel Budka

Dům č.p. 91 Hotel Budka s restaurací byl od svého postavení v roce 1912 dominantní stavbou v Úvalech.

20. výročí historických dnů revolučních bojů 5.-10. května 1945

20. VÝROČÍ HISTORICKÝCH DNŮ REVOLUČNÍCH BOJŮ 5.-10. KVĚTNA 1945 NA OKRESE PRAHA – VÝCHOD SEPSALA T. ZÁMIŠOVÁ – VYDAL OV KSČ PRAHA VÝCHOD A SPB PRAHA VÝCHOD /Text části publikace věnující se městu Úvaly.  Ponecháno v původní podobě vč. pravopisných chyb, se zapracováním ručně vepsané korektury./  ÚVALY Počátkem roku 1945 MUDr. B. Fiedler, jako poslední předseda Čs.Č.K. svolává dobrovolné sestry s.Horálkovou, příkladně obětavou s. H. Bilanskou a s. Bebrovou k tajné poradě, kde si vymezují rayony pro svou působnost a slibují poskytování první pomoci potřebným. V bouřných dnech převratových jsou to oni, kteří se ochotně dávají do služeb RNV. 6. května kdy v Úvalech zmateně pobíhali – jedni číst dál