Stručná historie města Úvaly

Osídlení Úval od pravěku Dokladem nejstaršího života u nás jsou zkameněliny. Od Obory až po svah Vinice nad prostředním mlýnem je naleziště trilobitů fauny „Euloma-Niobe“, „Billingsella incola (Barr.)“ a úlomky „Lingulell“. Málo známé je, že Úvaly patří do  světově známého Barrandienu a tvoří jeho severovýchodní okraj. Barrandien a zkameněliny v Úvalech Z hlediska lidského osídlení bylo v nejbližším okolí dnešních Úval nebo při výstavbě nových domů objeveno několik pozůstatků dávného osídlení. Prokazatelně zde lidé bydleli již před 10 000 lety v době neolitu, mladší doby kamenné. Důkazem jsou nálezy kosterních pozůstatků, sekeromlatů, keramiky, drtidel, části seker, brousku,… Z doby bronzové (2300 let př.n.l.) zde byly nalezeny nádoby, brousky, sekery a části bronzové číst dál

Tuklatka – limonády a sodovky

Výrobna Tuklatka vznikla na začátku třicátých let 20. století jako sodovkárna a vyráběla se zde limonáda „Tuklatka“.

Benešovského cihelna – Hellerova cihelna

Cihlářská výroba má v Úvalech dlouhou tradici. Je to dáno bohatými ložisky vhodné hlíny. Dosud nepopsanou cihelnou je druhá kruhová úvalské cihelna pana Benešovského, původně Hellerova.

Skeříkova cihelna

Cihelna byla postavena v roce 1908 úvalským statkářem, rychtářem Josefem Hladíkem. Cihelna měla na tehdejší dobu moderní kruhovou pec, v níž se ročně vyrábělo 3 000 000 výrobků (plných a dutých cihel a střešních tašek). V roce 1911 cihelnu koupil statkář Adolf Vojtěchovský, který se tehdy navrátil z carského Ruska. Po roce 1918 cihelnu koupil Samuel Sterzik.

Petrolea

V letech 1921 – 1922 vybudovala v Úvalech pražská akciová společnost Petrolea, založená firmou F. Uhlík a spol., chemickou továrnu na výrobu olejů, tuků a mazadel pro průmysl, která nesla název Petrolea. Technickou duší projektu vybudování rafinerie byl významný akcionář firmy RNDr. Federer. Podílníkem byl také ing. Nechvíle.

Ovčín na Vinici

Stráně kolem Výmoly v historii sloužily jako pastviny pro ovce. Na území Úval je poprvé ovčín zmíněn v roce 1783 v Hodově. Druhý ovčín vznikl na dvoře Hostín – tedy na pravém břehu Výmoly.