Poznejte své zastupitele z voleb 2018

Známe své zastupitele? Je to trochu překvapující, ale následující seriál představující zvolené představitele města Úvaly je od roku 1989 vůbec prvním takovým zveřejněným přehledem.

Předvolební medailonky týkající se jednotlivých osob, jejich znalostí, profesní zkušenosti a politické historie jsou většinou kusé. V komunálních volbách 2018 se o přízeň hlasů voličů ucházelo 75 sousedů (15 kandidátů na každé z pěti kandidátek ). Znáte všech 75 kandidátů tak, abyste na základě jejich postoje k očekávaným situacím, vybrali zastupitele reprezentující váš názor a přání?

Díky preferenčním hlasům se do zastupitelstva dostávají kandidáti i ze spodních příček kandidátních lístků. Například v posledních volbách se skokany voleb stala paní Jedličková, známá svým dobře vedeným železářstvím na náměstí, a Zdenka Havránková, která je dlouhodobě aktivní v organizaci kulturních aktivit ve městě.

V následujících příspěvcích na Uvaly.cz najdete odpovědi jednotlivých zastupitelů a můžete se seznámit i s těmi, které jste dosud takto neznali. Všichni zvolení zastupitelé dostali emailem stejné otázky:

  • Jaká je vaše profesní dráha a pro jaké firmy jste pracoval/-a? Jaké máte vzdělání?
  • Kde a jak dlouho jste bydlel/-a? Proč jste se rozhodl/-a bydlet v Úvalech?
  • Od kdy a s jakými výsledky se angažujete politicky?
  • Jak jste aktivní ve veřejném životě v Úvalech? Co bylo impulsem k rozhodnutí kandidovat v Úvalech v komunálních volbách?
  • Jaký máte politický cíl? V jakém stavu má být naše město, abyste z komunální politiky odešel/odešla s pocitem splnění svých cílů?

Otázky mají charakter rozhovoru. Někdo odpověděl obratem (nejrychlejší a zároveň asi nejstručnější byla paní Jedličková), někdo odpovídal se zpožděním po návratu z dovolené nebo ze zahraničí, jiný měl paralyzovaný chod rodiny předávanou chřipkou. Společná uzávěrka příspěvků se tak protáhla na více než původně plánovaných 14 dní po odeslání otázek. Rozsah odpovědi nebyl omezen, preferována byla stručná odpověď.

Reakce zastupitelů jsou postupně zveřejňovány v abecedním pořadí:

Je 5 měsíců po volbách a mandát zastupitelů města Úvaly je teprve na začátku. Zastupitele čekají čtyři roky rozhodování o budoucnosti našeho města. Rozhodování o územním plánu, provozních záležitostech a v první řadě o našich financích. Ročně rozpočtem města proteče již přes 160 mil. Kč.


Za roky 2014 až 2017 rozpočtové příjmy města tvořilo 359 mil. Kč daňových příjmů, 66 mil. Kč nedaňových příjmů, 31 mil. Kč kapitálových příjmů a 129 mil. Kč přijatých transferů.
V uvedených 4 letech rozpočtem města proteklo celkem 586 mil. Kč.

Město stále dynamicky roste. Do města se přistěhovávají noví obyvatelé, z juniorů se stávají voliči. Voleb v Úvalech se také účastní stále více voličů. Volit přicházejí i ti, kteří volby dosud vynechávali. Známe se? Zná 4878 úvalských voličů každého z 15 politických reprezentantů našeho města? Má smysl rekapitulovat jejich životní příběh? Jak budou rozhodovat zvolení zastupitelé v příštích čtyřech letech? Každý z nás uvažuje jinak, podle svých znalostí a zkušeností. Stejně tak se rozhodují i naši zastupitelé. Snad odpovědi 15 zvolených zastupitelů pomohou ostatním sousedům jejich rozhodování alespoň „porozumět“ a „pochopit“.

Written by