Archiválie Úval

Přehled dostupných archiváliích pro studium historie vztahující se k městu Úvaly.

Kroniky města Úvaly

web Státní oblastní archiv:

web Město Úvaly:

Katalog dokumentů a předmětů uložených v archivu kroniky města Úvaly

Videoarchivní materiály

Město Úvaly v minulosti digitalizovalo filmové materiály ze soukromého archivu paní Baumanové. Nyní jsou videonahrávky veřejně přístupné na Youtube kanálu města Úvaly.

Výběr z dalších dokumentačně zajímavých videozáznamů:

Úvalské historické matriky

Knihy, které jsou digitalizované a dostupné online:

Archiválie ve Státním oblastním archivu

Další archiválie uložené ve Státním oblastním archivu ve vztahu k městu Úvaly:

Archiv internetových stránek

  • archiv internetových stránek, téma Úval: archive.org

Dokumenty v Národní knihovně