Archiválie Úval

Přehled dostupných archiválií pro studium historie vztahující se k městu Úvaly.

Kroniky města Úvaly

web Státní oblastní archiv:

30. ledna 1920 vyšel v Československu zákon o obecních pamětních knihách, který ukládal každé obci povinnost založit a vést pamětní knihu kroniku. Prvním kronikářem našeho městečka byl 18. 2. 1922 zvolen Jan Štancl, známý školský a osvětový pracovník, který zpracoval a zapsal úvalské paměti za léta 1918 – 1923.

Od roku 1924 až do konce roku 1947 se o kroniku města nikdo nestaral.
Druhou úvalskou kronikářkou, byla počátkem roku 1948 ustavena Marie Plundrová. Ta také sepsala retrospektivně kroniky za předchozích 24 let.

  • Kronika Úvaly 1923 – 1944 retrospektivně sepsáno po roce 1948, Marie Plundrová
  • Kronika Úvaly 1945 – 1961
   1945 – sepsala Marie Plundrová v roce 1949
   1946 – sepsala Marie Plundrová v roce 1951, … atd.
   19. 9. 1961 kronikářka Marie Plundrová zemřela, poslední zápis je část roku 1961.

web Město Úvaly:

27. 2. 1962 byl kronikářem obce zvolen Jaroslav Bedrna, který svou činnost zahájil kronikářským zápisem za rok 1962. Pro zpracování let 1955-61 byla pod jeho vedením ustavena dne 22. října 1963 kronikářská rada. Od roku 1962 sepisoval kronikářské zápisy sám až do roku 1971.

  • Kronika 1971 – 1974 … neexistuje
  • Usnesením plenárního zasedání městského národního výboru byl dne 1. června 1976 zvolen kronikářem města Josef Vanický, který do roku 1974 působil jako učitel Základní devítileté školy Úvaly. V Úvalech bydlel od roku 1949. Zpracoval zápisy let 1975 až 1985.

Kronikářem města od 1. 1. 1986 byl pověřen PhDr. Stanislav Sedlmajer. Kronikářské podklady shromažďoval až do roku 1995, kdy ze zdravotních důvodů požádal o uvolnění z funkce kronikáře, 18. 12. 1995 zemřel.

20.2.1996 byl jmenován kronikářem Jiří Schneider student fakulty žurnalistiky a publicistiky. Zpracoval písemné podklady po Dr. Sedlmajerovi do konceptů za roky 1995, 1996, 1997. Odstoupil na vlastní žádost v listopadu 1998.