Archiválie Úval

Přehled dostupných archiválií pro studium historie vztahující se k městu Úvaly.

Kroniky města Úvaly

web Státní oblastní archiv:

web Město Úvaly:

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#kronika

Katalog dokumentů a předmětů uložených v archivu kroniky města Úvaly

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#archiv-kroniky

Videoarchivní materiály

Město Úvaly v minulosti digitalizovalo filmové materiály ze soukromého archivu paní Baumanové. Nyní jsou videonahrávky veřejně přístupné na Youtube kanálu města Úvaly.

Výběr z dalších dokumentačně zajímavých videozáznamů:

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#video

Úvalské historické matriky

Knihy, které jsou digitalizované a dostupné online:

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#matriky

Archiválie ve Státním oblastním archivu

Další archiválie uložené ve Státním oblastním archivu ve vztahu k městu Úvaly:

Odkaz na tento záznam: https://www.uvaly.cz/archivalie-uval/#statni-archiv

Archiv internetových stránek

  • archiv internetových stránek, téma Úval: archive.org

Dokumenty v Národní knihovně