Úvalská wiki

Rejstřík úvalských míst, místních názvů, názvů ulic, firem, spolků a osobností. Seznam je průběžně doplňován, rozšiřován, aktualizován.
Rejstřík vychází ze seznamu místních názvů, který v roce 2021 sestavila kronikářka Alena Janurová. Texty vznikají na základě popsaných pojmů v úvalské literatuře, zejména z knihy Vladislava Procházky „Úvaly v průběhu staletí“ a jsou rozšiřovány a ověřovány v archivních materiálech. Poděkování patří městu Úvaly za použití fotografií z archivu městských kronik na jejichž utřídění a digitalizaci se postarala kronikářka Alena Janurová. Použity jsou také fotografie ze soukromých sbírek úvalských patriotů. Zvláštní poděkování patří všem, kteří poskytli nebo se rozhodnou poskytnout fotografie z rodinných alb, knihy, úvalské publikace a jiné uchovávané dokumenty, zápisky nebo jen zprostředkují vzpomínky dokreslující historii našeho města. Zapůjčené materiály jsou po naskenování vráceny. /Kontaktovat můžete autora webu Uvaly.cz nebo kronikářku města./

Pokud najdete chybu, nebo se chcete podělit se svým pohledem na změny podoby města nebo událostí v něm, máte k dispozici k zapůjčení, zkopírování a naskenování staré fotografie z Úval nebo dokonce z vaší ulice, pošlete prosím do redakce zprávu.