Devět kanálů – úvalský železniční viadukt

Významnou památku, kterou nelze při návštěvě Úval minout je železniční most – viadukt „Devět kanálů“. Stavba je zapsaná v v seznamu Národního památkového ústavu. Traduje se, že při plánu nové železniční tratě se železnice nesměla zakousnout do polí ve Škvorci a tak byla trať vedena přes Úvaly.

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete objevit také místa, kde příroda čaruje desítky let bez zásahů člověka. Výmola s budováním kanalizace a čistíren odpadních vod v Úvalech i nad Úvaly má nejhorší období asi za sebou. Její voda a okolí opět ožívá. Přes všechny neduhy spojené s činností člověka u Výmoly zahlédnete spoustu zvěře – od vysoké až po ohrožené druhy plazů, motýly, ale například i ledňáčka…