Mapový portál města

Mapa města Úvaly obsahující technické a správní mapové vrstvy.

Vrstvy mapy města Úvaly:
https://uvaly.obce.gepro.cz/#/

 • Správní hranice
 • Katastrální mapa
 • Věcná břemena pozemků
 • Bonitovaná půdně ekologická jednotka pozemků (BPEJ)
 • Pozemky dle druhu, využití s budovou, výměry parcel přímo v mapě
 • Stavební objekty v mapě dle RÚIAN
  Stavební konstrukce objektu
  Připojení objektu ke kanalizaci
  Připojení objektu k plynovodu
  Připojení objektu na vodovod
  Vybavení objektu výtahem
  Způsob vytápění objektu
  Způsob využití objektu
 • Turistické mapy – turistické trasy a cyklotrasy
 • Ortofotomapy
 • Mapa výšky budov
 • Historické mapy
 • Geologická mapa
 • Půdní mapa
 • Chráněná území
 • Lesní hospodářský plán
 • Záplavové území
 • Majetek města
 • Volební okrsky
 • Technická mapa města
  • Kanalizace
  • Vodovod
  • Optická síť
  • Rozvod elektřiny
  • Plynovod
  • Veřejné osvětlení
 • Mapa umístění radarů
 • Veřejné studny
 • Veřejná zeleň
 • Mapa přístupnosti – bezbariérovost přístupnosti veřejných budov a služeb