Úvalské čtvrti

Místní názvy se objevují od jakživa pro pole, meze, dílce lesa, terénní nerovnosti, … Úvaly lze podle nejstarších map rozdělit na několik čtvrtí: Hodov, Nad Okrajkem, Výpustek, Homolka, V Šancích, Slovany, Hostín… Oddělováním a zastavováním vznikaly další a další názvy, z dnešního pohledu zřejmě spíše z developerské potřeby.

Katastr Úval dělí tři potoky – Výmola, Škvorecký potok a Přišimaský potok. Výmola po dlouhou dobu sloužila také jako jednoduchá majetková hranice.

V Rohožni

Od severovýchodu tekoucí Výmola a její pravý přítok Škvorecký potok vymezovaly část V Rohožni. Na břehu dnešního Horního Úvalského rybníka vznikla drobná zástavba „Pod Slovany“ a na pozemcích pana Skeříka vyrostla část Skeříkov, dnes zvaná „Radlická“ čtvrť. Pod svahem, který byl odjakživa využíván k těžbě hlinky a cihlářské hlíny, vyrostlo ještě několik domů „U Obory“.

Hostín

Celá severní část Úval nesla pojmenování Hostín a s městečkem Úvaly byla oddělena Výmolou. Na pozemcích vlevo do cesty ze Škvorce vyrostla čtvrť „Na Slovanech“, nedávno „Nové Slovany“ a nad nimi dnes vyrůstá plošná výstavba projektu „sídliště Hostín“.

Silnice od Přišimas a Škvorce svírala dvůr Hostín. Pole od zemědělské usedlosti na severní straně přechází na stráň nad Výmolu. Nejvyšší místo je zváno Vinice a příkré skalnaté stráně k Výmole za ní dostaly pojmenování „Holá Hostyně“.

V pozdějších časech rostou domy podél cesty do Českého Brodu– Malechov.  Mezi odbočkami vlevo do Tlustovous a Tuklat je založen hřbitov a naproti nad ním v místě „Pod Vinicí“ je pole používáno jako mrchoviště.

Na pravém břehu Výmoly je postaveno v centru několik domů dostupných z ulice Podhájí nejdříve brodem, od devadesátých let dvacátého století po novém mostě. V zatáčce Výmoly ve stráni „Na Vinici“ vzniká samostatná čtvrť „Ztracený korec“.

Vejpustek

Pole, meze a louky na levém břehu Výmoly kolem cesty na Prahu nesou označení Vejpustek. Vhodné pozemky a komunikace na Jirny a Prahu přilákaly na začátku 20. století výstavbu a vzniká zde souvislá vilová čtvrť.
Les od pražské silnice svažující se k Výmole je zván Škvorecká obora.

Nad Okrajkem

Levý břeh prudce se stáčející Výmoly kolem cesty na Jirny nese pojmenování Nad okrajkem. Rozvoj Úval na konci 19. století startuje právě zde. Vzniká část Pod tratí a navazuje výstavba v části Vejpustku kolem silnice na Prahu až k původní zástavbě nad Výmolou.
Les severně od pražské silnice je zván Vidrholec.

Hodov

K Hodovu patří pole na Jirny od rozcestí Úvaly – Jirny – Hodov. V současnosti po levé straně cesty na Jirny se rozrostla čtvrť „V Setých“ a za hájovnou „Zálesí“. První porevoluční výstavba v devadesátých letech 20. století po pravé straně u cesty k Výmole a statku Hodov byla postavena „pod Essou“ či „za masnou“. Raritou Úval je čtvrť „U Horoušánek“ na okraji úvalského katastru navazující na obec Horoušánky.

 

Rozrůstání Úval a novému bydlení v Úvalech je věnována samostatná stránka.

Místní názvy, zajímavá místa, domy a lokality, které v běžných mapách nenajdete, jsou průběžně popisovány v místním průvodci… Arňák, Bartošův les, Bendlova stezka, Bramborové náměstí, Brod, Budka, Cihelna Rosenbaumova, Cihelna Skeříkova, Cukrovar, Devět kanálů, Dlouhá álej, Eská, Fabrák, Hasičárna, HEFA – Cléo – Elektronspol, Hodov, Holá Hostýn, Hostýň, Hostyně, Hostina, Horní úvalský, Hostín, Hřbitov, Chaloupky, Jámy, Jatka, Jezírko, Kaberna, Kalák, Králičina, Kruháč, Lhoťák, Lom, Malé šraňky, Malechov, Mariánský dub, Masarykův háj, Masna, Mlýnský rybník, Mrchoviště, Multitec, Myslivna, Myší díra, Na Homolce, Na hrobce, Na kostelíku, Na Ouvaláku, Na Petříně, Petřín, Na Rohožni, Na rybníčkách, Na Slovanech, Na tržišti, Na Vidrholci, Na vinici, Na Ztraceném korci, Náhon, Nachlingerův park, Nerudovka, Nové náměstí, Obecní domy, Ovčárna, Parketárna, Pařezina, Pětašedesátka, Pod tratí, Podemlejnem, Prokůpčák, Radlická čtvrť, Rosenbaumův park, Rosenbaumův statek, Rudolfův pavilon, Rybářská chata, Sádky, Skara, Skautská klubovna, Skeříkov, Smradlák, Stříbrňák, Synagoga, Široká louka, Škvorecká obora, Tesko, Třešňovka, U benziny, U Buchara, U českého lva, U Donáta, U Horoušánek, U chudobince, U Jedonů, U křížku, U Kubínky, U pavilonu, U petrolejky, U pošty, U přeložky, U staré cihelny, U starého koupadla, U starého splavu, U Zelenky, Uhelné sklady, Úvalák, V háji, V Setých, Vidrholec, Vinice, Vinohrady, Výpustek, Zálesí, …