Zastupitelstvo 2022 – 2026

Starosta:
Markéta Rydvalová /Otevřené Úvaly/

Rada města:
Markéta Rydvalová /Otevřené Úvaly/
uvolněný místostarosta Alexis Kimbembe /ODS/
neuvolněný místostarosta Miloš Ulrich /TOP 09/
členka rady Petra Fuxová /Otevřené Úvaly/
člen rady Miloslav Kolařík /ODS/

Zastupitelstvo:

ČSSD – Tomáš Leier, DiS. – přijal mandát za Petra Petržílka

ODS – Ing. Alexis Kimbembe
ODS – Miloslav Kolařík
ODS – Bc. Ondřej Martinovský

Otevřené Úvaly – Markéta Rydvalová
Otevřené Úvaly – Josef Polák, 69 let
Otevřené Úvaly – Petra Fuxová
Otevřené Úvaly – Mgr. Hana Němcová

Pro Úvaly – Ing. Jan Černý
Pro Úvaly – Mgr. Vojtěch Dvořáček
Pro Úvaly – Bc. Pavlína Bínová
Pro Úvaly – Mgr. Jaromír Gloc
Pro Úvaly – Václav Buček

TOP 09 – Bc. Miloš Ulrich
TOP 09 – Ing. Hana Kameníková