Výsledky komunálních voleb, Úvaly 2022

Pořadí podle počtu získaných mandátů a počet hlasů voličů (každý volič měl 15 hlasů).

Pro Úvaly
10 908 hlasů / 5 mandátů

Otevřené Úvaly
10 027 hlasů / 4 mandáty

ODS
6 628 hlasů / 3 mandáty

TOP 09
4 159 hlasů / 2 mandáty

ČSSD
2 253 hlasů / 1 mandát

Výsledek voleb v procentech:

Celkový výsledek voleb v procentech za všechny voliče, tzn. se zahrnutím voličů, kteří nevyužili své hlasy (každý má 15 hlasů) nebo k volbám vůbec nepřišli:

Zvolení zastupitelé:

Otevřené Úvaly – Mgr. Hana Němcová
Otevřené Úvaly – Markéta Rydvalová
Otevřené Úvaly – Josef Polák
Otevřené Úvaly – Petra Fuxová

Pro Úvaly – Mgr. Vojtěch Dvořáček
Pro Úvaly – Mgr. Jaromír Gloc
Pro Úvaly – Ing. Jan Černý
Pro Úvaly – Bc. Pavlína Bínová
Pro Úvaly – Václav Buček

ODS – Ing. Alexis Kimbembe
ODS – Miloslav Kolařík
ODS – Bc. Ondřej Martinovský

TOP 09 –  Bc- Miloš Ulrich
TOP 09 – Ing. Hana Kameníková

ČSSD – JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Jak dopadly volby podle kandidátek, v porovnání s minulými lety

Vítězem voleb 2022 je spolek Pro Úvaly. V přepočtu na 15 hlasů každého voliče pro spolek hlasovalo o 41 voliče méně než před 4 lety, kdy popularita Pro Úval skokově narostla. Na lístku Pro Úval se letos více křížkovalo. Méně hlasů získal Jaromír Gloc, který však počtem hlasů i tak překonal lídra kandidátky Jana Černého, který získal také méně hlasů než ve volbách 2018.

Spokojení s výsledkem voleb nemohou být ve spolku Otevřené Úvaly. Za ztrátou 2 mandátů bude také rozhodnutí zakladatele spolku a současného starosty ve volbách 2022 již nekandidovat. Zda ve vládnoucí koalici Otevřené Úvaly skončí po 12 letech na úřadě, rozhodnou ostatní účastníci politického klání.

Když sečteme hlasy pro spolky Pro Úvaly a Otevřené Úvaly, tak zaznamenáme v těchto volbách propad, který jde na vrub zisku ODS a voličů, kteří k volbám tentokrát nepřišli.

Zdá se, že změna předsedy strany pomohla ODS. Počet voličů vzrostl „jen“ o 90, ale pro ODS to znamená tentokrát zisk jednoho mandátu v zastupitelstvu navíc (ze 2 na 3). Mandát získal ze sedmého místa křížkováním i mladší pan Martinovský.
Trochu raritou je obhájení mandátu zastupitele panem Kolaříkem (517 hlasů), který kandidoval již ve volbách v roce 1994. Tehdy „proti“ ODS na kandidátce „Sdružení nezávislých kandidátů“ Ivana Černého a získal 1230 hlasů. Mandát v roce 1998 i 2002 obhájil. Po změně trika (Za rozvoj Úval) v období 2006 – 2010 nebyl zvolen, aby byl znovuzvolen až pod hlavičkou ODS ve volbách 2010.  Pro období 2014 – 2018 byl zvolen pod hlavičkou TOP 09. Poté (2018 – 2022) opět za ODS. Letos již kandidovat znovu nechtěl… nakonec získal mandát zastupitele za 517 hlasů.

Také TOP 09 nasadila do voleb neokoukaného lídra, který uspěl. Miloš Ulrich ve věku 23 let určitě oslovoval i mladší část voličů než jen skalní příznivce. Z druhého místa kandidátky byla zvolena ještě Hana Kameníková, která bude naopak nejstarší zastupitelkou (77 let). V končícím volebním období přijala mandát po odstoupivší Zdence Jedličkové.

Opět jeden mandát obhájila ČSSD díky vykroužkování Petra Petržílka ze třetího místa. Neokoukaný a v Úvalech v podstatě neznámý lídr kandidátky Tomáš Leier je jako první náhradník v případě nepřijetí mandátu.

Na výsledek těchto voleb měli větší vliv voliči, kteří k volbám vůbec nepřišli a těch bylo 2 691. Volební účast v Úvalech bývá obvykle vyšší v porovnání v ČR. Letošní 47,72 % účast však celorepublikový průměr (45 %) zásadně nepřekonává.

Máme se již v Úvalech tak dobře, že není potřeba pečlivě vybírat ve volbách? Měla na volební účast vliv změna lídra na kandidátkách?

 

Historický přehled politického vývoje v Úvalech najdete na stránce Úvalská politika

Written by