Petice

Petice naplňuje právo každého občana se samostatně nebo společně s ostatními občany obracet na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu. Ke společnému postupu lze vytvořit petiční výbor. Podpora petice se zajišťuje shromažďováním podpisů dalších občanů. Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně o právu petičním.

Jako poslední byla V Úvalech organizována silně podpořená petice proti zvyšování daně z nemovitosti.
Další byla petice týkající se parkování v Husově ulici navazujíc na náměstí.
V roce 2001 se pak 140 obyvatel podepsalo pod petici proti navrženému řešení změny trasy silnice I/12 a požadují její odklonění.
Obsah jedné z dalších peticí „Občanská petice za zachování nebo obnovení místa pro sportovní vyžití, volný čas našich dětí a zvelebení a zkulturnění úvalské čtvrti Radlická“ je zřejmý z názvu.

Podrobnosti k petici proti zvyšování daně z nemovitosti v roce 2011 najdete na samostatné stránce „Petice proti zvyšování daně z nemovitosti 2011„.