Mapy Úval

Mapy a letecké snímky města

 • 1773 … Kouřim – kraj, Archivní katalog ÚAZK Vademecum
 • 1789 … zaniklé rybníky, k roku 1789 , zakresleno dle listin, pro Dr. KAREL BEDNAŘÍK: Dějiny rybníků na českobrodsku
 • 1793TOPOGRAPHISCHE CARTE EINES THEILS VON BOEHMEN in der Gegend von PRAG in 2 Blatt. Měřítko: 1:64000,  Národní knihovna České republiky
 • 1841I. vojenské mapování, 1:28800
 • první polovina 19. stoletíČechy severozápadní, Archivní katalog ÚAZK Vademecum
 • 1841 … indikační skici – líc, indikační skici – rub … https://ags.cuzk.cz/archiv
  Wikipedia: Indikační skica je příruční mapa, je jedním z produktů mapování stabilního katastru. Jedná se o zběžnou kopii originální mapy. [1] Indikační skici vznikaly současně s podrobným měřením, které probíhalo v Čechách v letech 1826–1830 a 1837–1843, na Moravě a ve Slezsku v letech 1824–1830 a 1833–1836. [2] Lze se však setkat i s indikačními skicami pozdějšího data vydání (70. léta 19. století) – jedná se o skici, které bylo třeba vyhotovit znovu, např. z důvodu úpravy katastrálních hranic, zakreslení nových objektů nebo dalších změn, které během uplynulých let nastaly.
 • 1852II. vojenské mapování, 1:28800 … Fakulta životního prostředí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • 1865-1959 … … Otisky katastrálních map 1 : 2 880 – Čechy – berní
 • 1908 – 1910 .. Okresní hejtmanství Vinohradské, 1:100 000, Městská knihovna v Praze
 • 1909Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 – Praha – Brandýs n. L. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících … Historický ústav Akademie věd České republiky
 • 1925 …  vojenská topografická mapa … Militärgeographisches Institut ; Vojenský zeměpisný ústav, Jednobarevný otisk, Další údaje o vydání: Částečně opraveno do 30. V. 1925 ; 26. VI. 1925
 • 1926vojenská topografická mapa … Vojenský zeměpisný ústav, Jednobarevný otisk, Další údaje o vydání: Částečně opraveno do 30. V. 1925 ; 26. V. 1926
 • 1927vojenská topografická mapa … Militärgeographisches Institut ; Vojenský zeměpisný ústav v Praze, Tříbarevný otisk, Další údaje o vydání: Částečně opraveno do 30. V. 1925 ; 24. V. 1927
 • 1927III. vojenské mapování …. 1:25000, Topografická mapová díla, Reambulace: 1927, Rozměr mapového pole: 71,5×55,5, Národní archiv
 • 1928 … vojenská topografická mapa … Militärgeographisches Institut ; Vojenský zeměpisný ústav, Jednobarevný otisk, Další údaje o vydání: 24. I. 1928 ; Částečně opraveno do 30. V. 1925
 • 1929mapa města … příloha knihy Úvaly jindy a nyní
 • 1931vojenská topografická mapa … Militärgeographisches Institut ; Vojenský zeměpisný ústav v Praze, Dvojbarevný otisk, Další údaje o vydání: Reambulováno v roce 1927 ; 1931, 1:25000
 • 1933vojenská topografická mapa … Militärgeographisches Institut ; Vojenský zeměpisný ústav v Praze, Tříbarevný otisk, Další údaje o vydání: Částečně opraveno do 3. III. 1931 ; 15. III. 1933
 • 1935vojenská topografická mapa …  Militärgeographisches Institut ; Vojenský zeměpisný ústav, Dvojbarevný otisk
  Další údaje o vydání: 15. II. 1935, Mapa je po stranách oříznuta CZ-BrMZK, Rozřezáno a druhotně podlepeno plátnem
 • 1943 – 1944 urbanistický průzkum, 1 : 10 000 … soukromá sbírka
 • 1946 … letecké snímkování 101621016310164
 • 1949 … letecké snímkování 1946
 • 1950 … letecké snímkování 665666667712713193419351936
 • 1951 … letecké snímkování 131581315913160
 • 1953 … letecké snímkování 8020 –  8021
 • 1954 … letecké snímkování 11256317
 • 1960 … letecké snímkování 23712372 – 23442345
 • 1962 … letecké snímkování 1548115582
 • 1968 … letecké snímkování 1424142514531454
 • 2002 … letecké snímkování 164016411642
 • 2001 – 2003mapy.cz
 • 2004 … letecké snímkování 434435
 • 2004 – 2006mapy.cz
 • 2007 … letecké snímkování 291292
 • 2010mapy.cz
 • 2010 … letecké snímkování 35793580
 • 2013 … letecké snímkování 116117219220221
 • 2015mapy.cz
 • 2015 … letecké snímkování 116117118
 • 2017 … letecké snímkování 1979198020972098
 • 2018 … mapy.cz
 • 2019 … letecké snímkování 1087108812051206
 • 2019 … mapy.cz
 • 2021 … letecké snímkování 1486148727382739

další odkazy: