Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 13 tisíc obyvatel začala schvalováním výstavby na „zelené louce“. Jde o následující větší či menší lokality. Z bydlení obklopeného zelení se tak Úvaly postupně stávají slepencem čtvrtí vilových domů, řadovek a patrových bytových domů dotýkajících se zástavby okolních vesnic a lemující místní komunikace a schválené budoucí dálniční tahy.

Nové satelitní výstavbě zpočátku bránila chybějící infrastruktura města. V devadesátých letech ve městě chyběla kanalizace, budoval se rozvod plynu. Vodovod neměl kvalitní a dostatečné zdroje pitné vody. V některých částech města nebylo možné zřizovat další přípojky elektřiny. Většina vedlejších ulic neměla zpevněný povrch, chodníky a ostatní komunikace byly v nedůstojném stavu. Ve stejném stavu jako komunikace bylo veřejné osvětlení.

Dokumenty zachycující neutěšený stav města:
Úvaly 1995
Úvaly 2001 / 2002
Úvaly 2006

Úvaly, čtvrť… Hodov, U hájovny, Zálesí
Developer zanechal čtvrť bez komunikací a veřejného osvětlení.
Napětí obyvatel dále eskalovala výstavba továrny v zóně určené pro lehkou nerušící výrobu. Celostátně sledovaná kauza byla zřejmě ovlivněna i dočasným bydlištěm ministra pro životní prostředí.
2000 – 2006
arnika.org/uvaly-bydleni-ve-stinu-tovarny
video: www.youtube.com/watch?v=JNwRMKaibrw&feature=player_embedded
DOKONČENO

Úvaly, Horoušánky
Výstavba rodinných domů v katastru Úval zcela mimo město – navazující na okraj Horoušánek.
Nově vzniklé ulice se potýkají s nedostatky základní infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení, problém s kanalizací a dešťovou vodou z polí). Největší nápravu problémů město řeší o deset let později, v roce 2014, 2015, …
DOKONČENO

Úvaly, Náměstí Svobody
Zelenou proluku mezi bloky rodinných domů město využilo k zástavbě Domu s pečovatelskou službou a novým Domovem seniorů v jeho těsném sousedství.
Zbytek plochy zastavěl majitel pozemků třípodlažními bytovými domy v roce 2004.
Bramborové náměstí
DOKONČENO

Úvaly, Nové Slovany
Velká výstavba vysokých bytových domů a několika rodinných domů. Vznik mj. i nájemního bydlení. V Úvalech se tak začala diskuse, že díky menšímu počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu město nezískává do rozpočtu očekávané částky z přerozdělení daní obyvatel (ne)přihlášených k trvalému bydlišti.
www.byty-slovany.cz
DOKONČENO

Úvaly, Výpustek – „Zelené Úvaly“
Lokalita Výpustek, místo bývalého lomu, zavezeného a přes trvalé problémy se zamokřením používaný jako běžné pole k zemědělské výrobě.
I přes název projektu zde v podstatě chybí zeleň a od Klánovického lesa dělí čtvrť frekventovaná silnice na Jirny a pole.
www.zeleneuvaly.cz resp. www.uklanovickeholesa.cz
První z developerských projektů, u kterého se poprvé vyprodanost protahuje /2014/.
DOKONČENO
Úvaly, Vyladěné domy – „Výpustek II“
Na etapu Zelené Úvaly navazuje plán dalšího developera výstavbou na poli k silnici na Jirny. Tím se předchozí etapa výstavby ocitne ve vnitřní zástavbě města.
2019-2020 PROBÍHÁ VÝSTAVBA

Úvaly, ul. Škvorecká – „Slunečné terasy“
Vznik nových ulic s  řadovými bytovými domy. Šlo o rychlou výstavbu montovaných domů. V roce 2010.
V těsném sousedství ovšem město povolilo výstavbu komerčního objektu.
www.slunecne-terasy.cz
DOKONČENO

Úvaly, Primavera, Radlická čtvrť
Výstavba 62 rodinných domů v několika etapách navazující na samostatnou satelitní čtvrť Úval. Jde o postupné zastavění polí od staré kolínské silnice až k její plánované přeložce – k rychlostní komunikaci z Běchovic od dálničního přivaděče z D1.
Nepoučitelné Úvaly zachránila s.r.o. z bytovky
2019-2020 PROBÍHÁ VÝSTAVBA

Úvaly, Hostín – „Bydlení Úvaly“
Jde o výstavbu největší nové úvalské čtvrti. Díky této výstavbě zejména bytových domů (+5000 obyvatel!) se výhled celkového počtu obyvatel Úval dostává již přes 12 tis.
Historie „Hostína“ sahá do roku 2009, kdy byla schválena změna územního plánu 1. fáze a další pak v roce 2010 (Úvaly Development, s.r.o. / Hostín Development, s.r.o.). Počítalo se, že k dokončení čtvrtě Hostín dojde do 10 let.
Další dobové informace o projektu: www.ekospol.cz/cs/o-firme/ekospol-v-mediich/uvaly-se-tesi-na-tisice-novych-obyvatel
Projekt „Hostín Úvaly“ firmy Úvaly Development od mateřské nizozemské společnosti Middle Europe Investments (MEI) odkoupila společnost Palmer Capital v roce 2012 (akvizicí).
Úvaly, Hostín – „Hostín I“
V roce 2015 je realizována 1. fáze projektu „Bydlení Úvaly“, která čítá 22 nízkoenergetických bytů tř. B, které jsou umístěny ve třech bytových domech. Předpokládané dokončení této fáze je na jaře 2016. (Podle inzerce jde o byty za cenu přibližně 40 až 45 tis. Kč/m2.)
Investor: Palmer Capital  www.palmercapital.eu
Zahájení projektu: www.bydleniuvaly.cz
Úvaly, Hostín – „Hostín II“
Na webu MěÚ je /březen 2015/ vystavena dokumentace na další fázi výstavby „Hostín II“…
2020 PROBÍHÁ VÝSTAVBA III. ETAPY

Úvaly, Vinice
Plán výstavby 110 bytových jednotek na poli pod Vinicí a skládkou kalů z úvalských rybníků.
Plán je ve fázi návrhu změny územního plánu.
Investoři (podle informace města): Ing. M. Baňka, J. Šorm, M. a A. Bergnerovi, Ing. M. Fuchs, Město Úvaly, Krutský spol. s r.o., V. Kubínová, I. Rabel.
mestouvaly.cz
prouvaly.cz
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

Úvaly, Cukrovar
Vedení města Úvaly zvažuje další bytovou výstavbu vč. staveb pro komerční a sportovní využití v zóně bývalého cukrovaru. Mělo by zde vzniknout druhé „centrum města“.
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

Úvaly, Hodov – „Čtvrť Emanuela da Sylva – Tarouccy“
Ideový záměr /2015/ investora NANETTE s.r.o. o výstavbu „krajinného parku na rozloze cca 120 ha, v němž se skloubí realizace krajinného projektu s podílem staveb na maximálně 5% celkové plochy„. Rodinné vily mezi továrnou Essa Czech a čtvrtí U Horoušánek vpravo podél silnice na Jirny mají mít plochu pozemků 8 – 9 tisíc m2, lze tedy uvažovat o cca 150 domech – 360 dalších obyvatelích Úval. Plán dokončení v roce 2026.
Další miliardový projekt developera v Úvalech
NEREALIZOVANÝ ZÁMĚR

Úvaly, Horoušánky – Anglická čtvrť
Stejný investor (který následně změnil majitele) realizuje výstavbu rodinných domů.
mestouvaly.cz
2019 – 2020, PROBÍHÁ VŸSTAVBA

Úvaly, bytové domy místo nákupního střediska na náměstí Svobody
Parkoviště a obchodní dům Vít, později samostatné prodejny textilu, česká pošta, fitcentrum a v přízemí místo potravin prodejna vietnamských obchodníků má po demolici ustoupit výstavbě bytového komplexu s obchody.
Nové bytovky ve vilové čtvrti
Rozšíření Městského domu dětí a mládeže Úvaly
2020, PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

Úvaly, obchodní centrum Billa
Proti čtvrti Nové Slovany vyrostlo na zelené louce obchodní centrum (2015 – 2016). Výstavba předběhla uvažovanou výstavbu obchodního centra (LIDL) o 100 m dál u silnice na Škvorec.
V Úvalech otevírá Billa
Prodejna Billa v Úvalech změnila majitele
DOKONČENO

Úvaly, obchodní centrum Pražská
Záměr na vybudování obchodního centra (LIDL) u příjezdové komunikace do Úval v těsném sousedství rodinných domů.
Obchodní centrum Pražská
2018, PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

Úvaly, Štefánikova ulice, Viladomy Panorama
Po demolici dlouhodobě prázdného domu bývalého domova důchodců developer postaví nový bytový dům.
5 milionů pro Úvaly z Rezidence Panorama
2020-2021, PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA

… Informace o budoucí stavbě rychlostní komunikace / dálnice přes Úvaly najdete na samostatné stránce věnované tomuto tématu a v novinkách z dopravy.