Bohumila Trnky

Ulice pojmenovaná podle úvalského učitele Bohumila Trnky.
Bohumil Trnka se narodil 18. 3. 1905, pracoval jako učitel, školní inspektor, později dělník. Narodil se v Humpolci, učitelskou dráhu začal na českobrodském okrese (Vitice, Mukařov, Škvorec). Na úvalské škole učil od roku 1929. V Úvalech byl od tohoto roku členem obecního zastupitelstva za stranu sociálně-demokratickou, v DTJ byl vychovatelem-vzdělavatelem. V listopadu 1942, v době 2. světové války, byl ve škole zatčen gestapem a dva a půl roku vězněn v Říši. Po návratu domů v květnu 1945 byl zvolen prvním předsedou úvalského revolučního národního výboru, funkci vykonával do prvních poválečných voleb v roce 1946. Pokračoval v učitelské profesi. V roce 1950 byl povolán do výroby, v roce 1954 byl zatčen a v inscenovaném politickém procesu byl odsouzen na 10 let vězení. Trest mu byl později zmírněn na 5 let, poté pracoval jako dělník. Zemřel 9. října 2004.
Ulice s jeho jménem je v oblasti U Horoušánek.
Ulice je na území historicky označeném jako Hodov.

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::