Hotel Budka

Dům č.p. 91 Hotel Budka s restaurací byl od svého postavení v roce 1912 dominantní stavbou v Úvalech.

1912 postaven hotel Křovák

Po stavbě železnice byl u železnice jako první roku 1854 postaven nový hostinec a hotel U nádraží (na rohu dnešní ulice Husova a Smetanova). Konkuroval tradičním formanským hospodám s ubytováním. Hostů, výletníků po železnici přibývalo a rostl zájem také o bydlení v Úvalech.

V letech 1908 až 1914 stavělo se v Úvalech tak moc, že se utvořil celek asi 350 domů, většinou vil na pravé straně železnice ve směru z Prahy). V roce 1908 se postavila celá ulice Vítězslava Nováka a ulice Alešova dolů k nádraží. V roce 1912, kdy se již rok stavěla nová budova nádraží (a mj. i nová měšťanská škola), byla dokončena výstavba hotelu stavitele Jana Křováka č.p. 91 přímo naproti nové (druhé) budově nádraží na rohu Nádražní ulice (dnes Jiráskova a 28. října). Hotel byl pojmenován po staviteli Hotel Křovák. Stal se novou nepřehlédnutelnou dominantou města Úvaly.


Hotel Křovák na pohlednici (soukromá sbírka pohlednic, Miloslav Klicpera)

Stavitel Jan Křovák (1850-1929) mj. postavil rodinnou letní vilu ve Škvorci, kde rodinu navštěvoval z Lán i prezident Masaryk. Potomci Křovákovi ve Škvorci dnes v restituované a opravené vile bydlí. Nejslavnější z rodiny je geodet a autor na území České i Slovenské republiky dosud užívaného kartografického zobrazení Josef Křovák (1884 – 1951).
wikipedia

Z nového nádraží přímo proti hotelu se do vlaků nastupovalo již v roce 1913. V roce 1914 se o hotelu píše, že veliký hotel Křovák má 20 hostinských pokojů.


Hotel Křovák na pohlednici (soukromá sbírka pohlednic, Miloslav Klicpera)

Pak přišla první světová válka v letech 1914-1918 a také v Úvalech bylo po stavění. Hotel zřejmě v důsledku těžké doby změnil mnoho nájemců a opakovaně i majitele.

Hotel Spousta

Změna majitelů nic nemění na tom, že hotel byl vyhledáván pro pořádání kulturních akcí a spolková setkávání. Po roce 1918 se v hotelu začali scházet úvalští šachisté a v březnu 1919 zde byl založen Sportovní club, který měl již ve 20. letech fotbalový, tenisový a volejbalový odbor (SK Úvaly). Po zdejší přednášce pro živnostníky byla v Úvalech založena politická organizace živnostníků.


Hotel Spousta na pohlednici odeslané v roce 1924 (soukromá sbírka pohlednic, Renata Belzová), stejná pohlednice je z Úval posílané také ještě v roce 1926.

1927 Hotel Smetana

V roce 1927 byl hotel zakoupen Františkem a Cecílií Smetanovými a přejmenován na hotel Smetana. Hotel měl kapacitu 45 lůžek. Hosté mohli využít venkovní terasy. Hotel je centrem dění. Konkurence je v Úvalech velká. Ve městě je v tu dobu 7 hostinců s hotelovým ubytováním. Každou neděli a ve svátek je zde pořádán koncert. Hotel má krytý kuželník a vlastní garáže. V klubovních místnostech se odehrává městská kultura, schůze spolků i úvalská politika.

Hotel Smetana na pohlednici odeslané v roce 30.3.1930 (soukromá sbírka pohlednic, Renata Belzová)

Na fotografii z roku 1929 (kniha Úvaly jindy a nyní) je zachycena zahrada nádražního hotelu Smetana.

Hotel Budka

Dalším majitelem hotelu se stal v roce 1932 František Budka. Narodil v r. 1888 v Úvalech, vyučil se číšníkem. V první světové válce narukoval k 36. pěšímu pluku a v květnu 1915 byl v Malopolském vojvodství u Sieniawy zajat.  V srpnu 1918 podal v Bobrujsku v Astrachaňské oblasti přihlášku do ruských legií a v červenci 1917 byl zařazen k záložnímu praporu. Jako desátník byl převelen do Francie, kde byl v listopadu 1917 zařazen k 21. střeleckému pluku v Lognacu a domů se v hodnosti podporučíka vrátil s francouzskými legiemi. Do Úval se z první světové války vrátil jako první legionář v lednu 1919.


Hotel Budka na pohlednici (soukromá sbírka pohlednic, Miloslav Klicpera)

V Liberci se stal 1. českým nádražním restauratérem. Na konci 30. let musela jeho rodina kvůli nenávisti ze strany henleinovců opustit Liberec. František Budka se vrátil do Úval s manželkou Annou (rozenou Šplíchalovou z Úval) a dvěma dětmi, Jiřím a Mílou. Koupil hotel, jenž pojmenoval Budka. Brzo jeho podnik poznamenala druhá světová válka a po válce zákaz živností a znárodnění majetku.


Korespondenční lístek hotel Budka (soukromá sbírka)

Druhá světová válka

V roce 1940 svou klubovou místnost do hotelu Budka museli přemísti zahrádkáři, když se ubytovalo protektorátní vládní vojsko v restauraci DTJ na Úvaláku (dnešní školka). V nejlepším ubytovacím zařízení ve městě se v průběhu druhé světové války ubytovala německá Hitlerjugend /wikipedia/.

V závěru války roce 1945 byly z hotelu sneseny postele pro vojáky. Byly přeneseny do starší budovy školy, kde byl zřízen internát pro Němce a do pomocného lazaretu pro Sověty.

Po válce kulturní aktivita v hotelu opět ožila. Pořádali se zde silvestrovské oslavy, Mikulášské zábavy, Osvětové beseda uspořádala výstavu knih, nové členy zde přijímal Český rybářský svaz …

Zdroj: Památníček, soukromá sbírka

Znárodnění a socialistická péče o Hotel Sport

V roce 1953 byl hotel Budka znárodněn. Hotel byl převzat národním podnikem Československé hotely, n.p. Praha. Původnímu majiteli panu Budkovi v něm však zůstal byt, kde mohl dál bydlet až do své smrti v roce 1966. Znárodnění a zapomenutí historie hotelu obsahovalo i vymazání jména původního majitele. Nově podnik funguje jako hotel Sport.

Od roku 1945 do roku 1952 se omezovalo provozování živností a obchodů a v roce 1952 pak vládní nařízení zrušilo všechny samostatné živnosti. V Úvalech bylo za první republiky a za německé okupace třináct hostinců, v této době fungují pouze čtyři: na Slovanech, Sokolovna, u Nedvědů a hotel Sport.

O tom, že byl stále hotel Sport lepším podnikem svědčí i to, že zahrádkáři, když přišli o finanční majetek při měnové reformě v roce 1953, se se svoji klubovou místností stěhovali z hotelu Sport do hostince u Sechtrů a v roce 1955 do hostince U Nedvědů.

Od roku 1962 byl vlastníkem budovy podnik Restaurace a jídelny okresu Praha – východ se sídlem v Říčanech. Hotel Sport patřil do kategorie C.

Kulturní sál a společenské místnosti v budově hotelu jsou však stále stejně využívány úvalskými spolky. Jedná zde i organizace Československého svazu chovatelů drobného zvířectva. V roce 1965 zde slavili 30. výročí své organizace zahrádkáři. Ti zde pravidelně pořádali výstavy ovoce i přednášky.

V šedesátých letech 20. století, v době začínajícího rozvoje mezinárodního cestovního ruchu, sem často zavítali i zahraniční hosté, především z tehdejší Německé demokratické republiky. V roce 1968 se připomíná vybavený hotel s kapacitou 45 lůžek. Schází se zde např. Automotoklub, nebo se zde konají různá školení. Kuchyň slouží jako vývařovna pro důchodce.


Hotel Sport o volbách roku 1981, zdroj: archiv města Úvaly

V 60. letech 20. století nastalo  suché období. Úvalské čtvrti včetně podmáčené Pařeziny se ocitly téměř bez vody. Město využilo budování  vodovodní přípojky na sídliště Rohožník v Újezdě nad Lesy a položilo z nově vybudovaného vodojemu Na Kostelíku v lese Vidrholci zásobovací vodovodní řad pro sídliště Homolka, zdravotní středisko a hotel Sport. Rozvod v ulicích a domovní přípojky v té době nebyly povolovány a voda byla odebírána z výtokových stojanů protože spodní voda byla znečištěna.

K hotelu byla také přistavěna kotelna s mohutným komínem, který ruší stavbu dodnes. O kouři z uhlí referoval vedoucí životního prostředí ještě v roce 2001, kdy hotel označil za jednoho z největších znečišťovatelů ovzduší v Úvalech.

původní podoba fasády (výřez pohlednice)

Socialistické péče se podepsala i na vnějším vzhledu fasády. Po opravách se ze zdobených štuků stává jen plochá jednobarevná omítka. I v Životě Úval je komentován žalostný stav hotelu: „Rovněž hotel Sport, kde hledají turisté ubytování, hodně stárne. Myslím, že by se jeho opravě měla věnovat větší péče, už proto, že je to jediný hotel v Úvalech.“ Více lepších míst však v Úvalech nebylo a společenské prostory hotelu jsou využívány také pro konání voleb, jednání Městského výboru i pro schůze Komunistické strany.


Volby v hotelu Sport, rok 1981, zdroj: archiv města Úvaly

10. června 1977 byla otevřena po adaptaci část provozních místností hotelu Sport. Náklady na opravu části budovy přesáhly tehdy úctyhodných více než milion korun. Vedoucí hotelu Bohumila Sibolová si tehdy v Životě Úval postěžovala, že již týden po otevření se ztratily prostírání, kliky i obrazy.

Ze záznamů kronik a z vyprávění pamětníků vyplývá, že hotel léta za totality sloužil jako ubytovací zařízení zejména pro hosty přijíždějící z Prahy a pro nasmlouvané hosty od Čedoku. Často byl využíván Němci a Holanďany. Jedna vzpomínka se váže na ubytování mladých ragbistů z Hamburku v 80. letech, kdy pokoje hotelu viděl i jeden z úvalských ragbistů a popisuje styl ubytování: „stolek s lavorem a konví vody, záchod na chodbě“. Hosté byli standardem udiveni.

Sametová revoluce, restituce

V roce 1991 byl hotel navrácen v rámci restitucí majetku dědicům posledního majitele a vrátil se  mu původní název Hotel Budka, který byl mezi lidmi v Úvalech natolik vžitý, že se po dlouhá léta nepřestal používat.

Nájemce hotelu pan Emanuel Mrázek pro Život Úval popisuje plány na rozvoj hotelu po jeho vrácení potomkům původního majitele: Hotel byl ve velmi špatném stavebním stavu. Z původního stavu 22 zaměstnanců chce zaměstnávat 16-17 lidí. Chce zajistit stálé obsazení ubytovací části s 50 lůžky, aby hotel nebyl stále prodělečný a chce dosáhnout dvakrát většího obratu a získal peníze na zlepšení interiéru. Předělána je restaurace pro 45 lidí a vinárna se 30 místy. Prostor je oddělen od bývalého výčepu, kde má vzniknout salónek pro 25 lidí a později herna. Na místě tzv. klubovny byl otevřen výčep.

Tak jak vznikala modernější a větší konkurence však ochabl zájem cestovních kanceláří a hotel ubytovával pracovníky různých profesí, kteří právě v Úvalech pracovali. Prostory a sál jsou stále používány pro kulturní akce, koncerty, diskotéky. Také se zde několik let schází k jednání zastupitelstvo města Úvaly. V březnu 2002 došlo při veřejném zasedání městského zastupitelstva k nehodě. Vytrhl se těžký reproduktor ukotvený ve stěně a zranil tři pracovnice MěÚ. Při dalším srpnovém jednání zastupitelstva za velkého vedra ruší jednání hluk z ulice, projíždějících vlaků i provozu restaurace. Jednání zastupitelstva se později přesunula do jiných prostor. Interiéry hotelu dobře posloužily nejen zasedáním zastupitelů, ale i výročním schůzím spolků – Baráčníků, Svazu tělesně postižených, včelařům, Svazu žen, ČSČK i SK Úvaly. Uspořádala se v něm například módní přehlídka žákyní Speciální školy pro důchodce, koncerty skupiny The Snails a koncerty v rámci zářijových akcí MDDM – Úlet. Poslanecký den zde měl Michal Lobkowicz, pravidelně zde byly pořádány zábavy pro seniory – Pomlázková, Václavská a Mikulášská. Po svém vzniku zde nacvičoval i úvalský ochotnický divadelní soubor OUDIV a měl zde i svá hojně navštívená představení – Světáci a Podhorský penzion.

Kromě hotelového provozu zde byla v provozu pivnice Formanka. V roce 2001 v budově hotelu otevřela večerku s potravinami Lucie Kopačová. Po přestěhování provozovny na protější stranu ulice se v uvolněných prostorách otevřela v roce 2011 provozovna Raníček, kde se podávaly snídaně oblíbené individui po probdělé alkoholové noci.

2021 – vlastníkem hotelu Budka je město Úvaly

Budova hotelu Budka stále čeká na nákladnou rekonstrukci. Místo, kde se zastavil čas využívají filmaři a hotel si zahraje v kriminální sérii Rapl.
www.filmovamista.cz

Hotel je několik let neúspěšně nabízen na realitních internetových stránkách na prodej. Na podzim 2021 je na návrh Rady města koupit hotel Budka svoláno mimořádné jednání zastupitelstva a odsouhlasena koupě hotelu od pana Kopače. Starosta Petr Borecký představuje záměr města: „Pořizovací cena není malá (20 milionů Kč), ještě vyšší pak budou investice do rekonstrukce (cca 50 milionů Kč), ale Úvaly by pak získaly objekt se společenským sálem, který by byl důstojným místem pro městskou knihovnu, MDDM, kulturní dům nebo společenské centrum.“ Rozhodnutí o nákupu budovy zastupitelstvo doplnilo usnesením, aby byla rekonstrukce objektu prioritně zaměřena pro potřeby Městského domu dětí a mládeže.

Další informace o Hotelu Budka na Uvaly.cz

Zdroje: