Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Hrad Skara

Jednou z mála historických památek v Úvalech jsou pozůstatky hradu Skara. K místu, kde stál hrad, se nejrychleji dostanete ulicí U obory. Když na konci ulice vejdete do lesa, je místo hradu na kopci přímo proti vám za malým potůčkem, v těsné blízkosti chatek.
Pod hradem vede značená stezka do údolí po břehu Výmoly.

lokalita na mapě

FOTO: rozvaliny hradu jsou na kopci nad Výmolou jasně patrné
hrad Skara, Úvaly

pozůstatky příkopů a valů
hrad Skara, Úvaly  hrad Skara, Úvaly

citace z knihy Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů
Tomáš Durdík
LIBRI 1999

SKARA (původně zřejmě Stará, v novověku zbytky hradu zvány též Úvaly, okr. Praha-východ) – zaniklý hrad na širokém ostrožovitém návrší nad potokem Výmolou jihozápadně od Úval.

SkaraSkara (Úvaly). Romantická zřícenina ve 40. letech 19. století na rytině J. Richtera podle kresby F. A. Hebera

Historie hradu není jasná. Historické zprávy, uvádějící lokalitu Stará se zřejmě dotýkají tvrze Stará (Starých hradů) u Libáně. V této souvislosti je však nutno upozornit, že otec arcibiskupa Arnošta z Pardubic se psal z nedaleké Hostyně a v jeho majetku se k roku 1341Stará uvádí. Majitelem Staré u Úval by mohl být kyšperský purkrabí Kuník ze Staré, uváděný k roku 1346. Jako datum zániku hradu se uvádí rok 1508, kdy měl být spolu s městečkem Úvaly zničen během sporů mezi Jiřím Kopidlanským a Pražany. Naposledy se hrad u Úval pokusil J. Jindřich ztotožnit s tvrzí Hostyně. V polovině 18. století nechali Lichtenštejnové jeho zbytky rozebrat na stavbu Škvorecké obory, v jejíž ohradní zdi ve vzdálenosti asi 350 metrů západně na opačném břehu Výmoly byla vystavěna umělá romantická zřícenina se dvěma věžemi, na níž bylo přeneseno jméno středověkého hradu. Tuto, dnes již opět téměř zcela zaniklou výraznou zříceninu nakreslili K. H. Mácha a a F. A. Heber, který chybně předpokládal existenci středověkého hradu na jejím místě.

Skara
Skara (Úvaly). Skica hradu (podle J. Pešty).

Dispozice hradu byla dvojdílná. Lichoběžníkové předhradí, opevněné čelním a bočním příkopem, kromě valovitého pozůstatku obvodové fortifikace nevykazuje žádné pozůstatky zástavby. Jádro protáhle polygonálního tvaru s výjimkou přírodou nejlépe chráněné východní strany zajištoval příkop. Z obvodového opevnění se dochoval valovitý relikt a na východní, stavbou chat poškozené straně registrujeme pozůstatky nejméně dvouprostorové budovy, patrně paláce. Brána zřejmě prolamovala severozápadní stranu dispozice.

V poznání doposud zcela opomíjeného hradu Skara či Stará u Úval zůstává mnoho nejasností, které bude muset vyřešit další, především archeologický průzkum. Na základě současného stavu vědomostí se zdá, že by hrad mohl ležet (podobně jako nedaleké Průhonice) do kontextu hradů s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou a být součástí systému sídel, které ve 14. století v pražském okolí stavěl především bohatý pražský patriciát.

Lit.: Jindřich 1998; Pešta 1998.