Klostermannova

Ulice je pojmenovaná podle spisovatele Karla Faustina Klostermanna.
Karel Faustin Klostermann (13. února 1848 Haag am Hausruck  – 16. července 1923 Štěkeň) byl český spisovatel německé národnosti s regionálním zaměřením na oblast Šumavy, Pošumaví a Šumavského Podlesí. Byl představitelem realismu v literatuře a tzv. venkovské prózy.
wikipedia.org
Ulice je v oblasti Pařeziny rozdělena ulicí Jirenskou na dvě samostatné části. První část vede od ulice Rašínovy k ulici Guth-Jarkovského, zbytek od ulice Jirenské k železniční trati.
Ulice je na území historicky označeném jako Vejpustek.

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::