Komenského

Ulice pojmenovaná podle českého myslitele Jana Amose Komenského.
Ulice je v oblasti mezi Vinohrady a Chaloupky, původně přetínala železniční trať a byly na ní tzv. malé závory. Nyní navazuje na Nerudovu ulici a začíná nad tratí.
Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam). Byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.
wikipedia.org

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::