Koupaliště

Koupaliště v Úvalech má více než stoletou tradici. V průběhu času se dvakrát přemístilo, aby od roku 1941 měly Úvaly u Výmoly příjemný areál s nekrytým venkovním betonovým plaveckým bazénem o rozměrech 25 x 75 m. Krásné místo v údolí potoka Výmola chráněné lesem je doplněno minigolfem a hřištěm.
/Bazén je od roku 2015 uzavřen. Zprovoznění se předpokládá po rekonstrukci v roce 2017 – 2018./

Dvakrát se koupaliště v Úvalech přemisťovalo a od roku 1941 mají Úvaly na krásném místě zajímavý areál, který přitahuje návštěvníky z celého okolí.

„Koupelna“, 1894
Iniciátorem stavby prvního koupaliště byl farář Vojtěch Šrámek a první kroky k jeho realizaci proběhly v roce 1894, kdy byl od statkáře V.Hladíka odkoupen pozemek na Škvoreckém potoce pod Slovany, snad v místech současné silnice první třídy do Kolína. Koupelnu provozoval Okrašlovací spolek a na jeho stavbu přispělo městečko, živnostenský spolek a sám farář Šrámek zapůjčil na začátcích na stavbu 500 zl. Celkově stavba stála 1060 zl.

koupaliště, 1909
koupaliště Úvaly v roce 1909

Veřejné koupaliště na Škvoreckém potoce, 1927
Tělovýchovná jednota Sokol na základě povolení vodoprávního úřadu z 22. 7. 1927 začala provozovat veřejné koupaliště na Škvoreckém potoce poblíž Dobročovické ulice, podél dnešní ulice U Starého koupadla. Koupaliště mělo rozměry 115 x 16 metrů, bylo zděné, z části betonové s dřevěnými převlékacími kabinami. Z dokladů uložených v Státním okresním archivu je patrné, že docházelo ke stížnostem občanů na prosakování vody do sklepů. Byly také obavy o zhoršení kvality pitné vody ve studnách. Z těchto důvodů bylo koupaliště v 30. letech uzavřeno. Z podkladů je patrné, že bylo v provozu ještě v roce 1936.

koupaliště
koupaliště
koupaliště na pohlednicích

Koupaliště pod Holou Hostýní, 1941
V souvislosti s problémy koupaliště na Škvoreckém potoce začalo vedení městečka uvažovat o stavbě městského koupaliště. Ve zprávě pro vodoprávní úřad se o záměru píše již v dubnu 1936. Podle pamětníků se uvažovalo o stavbě v Králičině, nakonec koupaliště vzniklo na louce pod Holou Hostýní (dnešní areál koupaliště).
Na realizaci projektu Ing. Vladimíra Chmelíka byla vybrána firma úvalského stavitele Ladislava Votavy. Podpora akce nebyla jednoznačná, ale pouze 2 zastupitelé se vyjádřili proti. Jejich argumentem byla potřeba financí na stavbu chodníků a kanalizaci. Při debatě o zadání stavby zaznělo: „ Stavba koupaliště má být zadána již s ohledem na to, aby obec pro své občany konečně něco učinila“. Zastupiteli Karlem Zámostným, Josefem Budkou, Františkem Komárkem a Aloisem Svátkem bylo dále řečeno: „ Uskutečněním stavby koupaliště se obec pozvedne, bude mít charakter letoviska, živnostenstvo bude mít příjem z návštěvníků, kteří sem zavítají, a uskutečněním stavby koupaliště přispěje se k rekreaci místního obyvatelstva“.

koupaliště, (archiv Brokešovi)
nad plány budoucího koupaliště na místě připravované stavby, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupaliště, 1940 (archiv Brokešovi)
Václav Klučina (uprostřed), dědeček paní Brokešové a Vladimír Votava diskutují nad plány budoucího koupaliště

Stavba jednoho bazénu o rozměrech 75 x 25 metrů byla zahájena 21. září 1940. Koupaliště si postavili občané. Při stavbě se muselo šetřit. Z původně plánovaných nákladů 400 tisíc korun se podařilo cenu snížit na 341 368,72 korun. Kromě jiného i tím, že pro všechny muže od 18 do 60 let byla vyhláškou stanovena pracovní povinnost ve výši 48 hodin. Kdo nemohl hodiny odpracovat, musel dát do obecní pokladny 5 protektorátních korun za každou neodpracovanou hodinu. Stavbu zastřešila firma mistra zednického Ladislava Votavy, dozor vykonával Ing. Vladimír Chmelík z Kutné Hory. Kolaudace proběhla 24.7. 1941. V roce 1941, kdy se dodatečně dokupovaly ještě další pozemky, aby areál byl dostatečně velký. Pro zlepšení kvality vody byla v roce 1944 vyhloubena vlastní studna.

koupaliště
stavba koupaliště, 1941, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupaliště
dřevěný skokanský můstek u nerozděleného bazénu bez přelivových hran
koupaliště
stráň Holá Hostyně na pravém břehu Výmoly bývala staletí opravdu holá
koupaliště
záběr na koupaliště, v pozadí vila spisovatele a malíře Františka Josefa Havelky na Ztraceném korci
koupaliště, 1941
záběr na koupaliště z holé stráně Holé Hostyně
koupaliště, 1942
1942, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupaliště, 1942
1942, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupaliště
K rozdělení nádrže bazénu došlo někdo kolem roku 1950
koupaliště
bazény stále bez přelivových hran, na jedné straně betonové startovací můstky

Úvaly získaly v údolí Výmoly za městem areál, kde se setkávaly generace, kde se seznamovala mládež, později učila své děti a pak vnoučata plavat. Koupaliště bylo vyhledáváno i obyvateli okolních vesnic, protože mimo Klánovic s menším koupalištěm a studenou vodou nebylo na trati Praha – Kolín srovnatelnější nabídky.
V 50. letech proběhla generální rekonstrukce koupaliště, kdy byl původní bazén rozdělen na dva menší (50 x 25 a 25 x 25 metrů), zbudovalo se dětské brouzdaliště s vlastní napájecí studnou a šatny. V 70. letech bylo koupaliště dokonce několik let zavřeno. Podle pamětníků byla dna bazénů zanesena blátem a rostlo v nich rákosí. Na konci 70. let byly bazény koupaliště opět opraveny, i když dost provizorním způsobem, byly vybudovány nové šatny a občerstvení u vchodu do areálu.

koupaliště, 1994 (archiv Václava Baumanová)
1994 – uzavřené koupaliště chvíli posloužilo jako rybník na chytání kaprů, rodinný archiv Václava Baumanová, www.uvalskekoupaliste.cz

K zásadnější rekonstrukci krátce uzavřeného koupaliště město přistoupilo v roce 1999. Práce byla provedena nekvalitně a město řešilo řadu reklamací. Problémy s opravami, financováním koupaliště a způsobem provozování vyústili až k jeho uzavření na konci sezóny 2014.

Koupaliště pod Holou Hostýní, 2017 – 2018?
V roce 2016 se opuštěné koupaliště stalo předmětem prvního úvalského referenda. Díky výsledku hlasování lze očekávat jeho opravu v roce 2017 a znovuotevření.

Další informace a novinky o koupališti naleznete na Uvaly.cz pod označením koupaliště.

koupaliště Úvaly
koupaliště v roce 2005

Zdroj:
úvalská literatura
http://www.uvalskekoupaliste.cz/p/historie-uvalskeho-koupaliste.html
http://www.uvalskekoupaliste.cz/2016/10/koupaliste-v-uvalech-pohled-do-historie.html
http://www.uvalskekoupaliste.cz/2016/08/pro-koho-kdo-stavel-uvalske-koupaliste.html
http://www.uvalskekoupaliste.cz/2016/10/doposud-nezname-historicke-fotografie.html