Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Koupaliště

Koupaliště v Úvalech má více než stoletou tradici. V průběhu času se dvakrát přemístilo, aby od roku 1941 měly Úvaly u Výmoly příjemný areál s nekrytým venkovním betonovým plaveckým bazénem o rozměrech 25 x 75 m. Krásné místo v údolí potoka Výmola chráněné lesem je doplněno minigolfem a hřištěm.
/Bazén je od roku 2015 uzavřen. Zprovoznění se předpokládá po rekonstrukci v roce 2017 – 2018./

Dvakrát se koupaliště v Úvalech přemisťovalo a od roku 1941 mají Úvaly na krásném místě zajímavý areál, který přitahuje návštěvníky z celého okolí.

„Koupelna“, 1894
Iniciátorem stavby prvního koupaliště byl farář Vojtěch Šrámek a první kroky k jeho realizaci proběhly v roce 1894, kdy byl od statkáře V.Hladíka odkoupen pozemek na Škvoreckém potoce pod Slovany, snad v místech současné silnice první třídy do Kolína. Koupelnu provozoval Okrašlovací spolek a na jeho stavbu přispělo městečko, živnostenský spolek a sám farář Šrámek zapůjčil na začátcích na stavbu 500 zl. Celkově stavba stála 1060 zl.

koupaliště, 1909
koupaliště Úvaly v roce 1909

Veřejné koupaliště na Škvoreckém potoce, 1927
Tělovýchovná jednota Sokol na základě povolení vodoprávního úřadu z 22. 7. 1927 začala provozovat veřejné koupaliště na Škvoreckém potoce poblíž Dobročovické ulice, podél dnešní ulice U Starého koupadla. Koupaliště mělo rozměry 115 x 16 metrů, bylo zděné, z části betonové s dřevěnými převlékacími kabinami. Z dokladů uložených v Státním okresním archivu je patrné, že docházelo ke stížnostem občanů na prosakování vody do sklepů. Byly také obavy o zhoršení kvality pitné vody ve studnách. Z těchto důvodů bylo koupaliště v 30. letech uzavřeno. Z podkladů je patrné, že bylo v provozu ještě v roce 1936.

koupaliště
koupaliště
koupaliště na pohlednicích

Koupaliště pod Holou Hostýní, 1941
V souvislosti s problémy koupaliště na Škvoreckém potoce začalo vedení městečka uvažovat o stavbě městského koupaliště. Ve zprávě pro vodoprávní úřad se o záměru píše již v dubnu 1936. Podle pamětníků se uvažovalo o stavbě v Králičině, nakonec koupaliště vzniklo na louce pod Holou Hostýní (dnešní areál koupaliště).
Na realizaci projektu Ing. Vladimíra Chmelíka byla vybrána firma úvalského stavitele Ladislava Votavy. Podpora akce nebyla jednoznačná, ale pouze 2 zastupitelé se vyjádřili proti. Jejich argumentem byla potřeba financí na stavbu chodníků a kanalizaci. Při debatě o zadání stavby zaznělo: „ Stavba koupaliště má být zadána již s ohledem na to, aby obec pro své občany konečně něco učinila“. Zastupiteli Karlem Zámostným, Josefem Budkou, Františkem Komárkem a Aloisem Svátkem bylo dále řečeno: „ Uskutečněním stavby koupaliště se obec pozvedne, bude mít charakter letoviska, živnostenstvo bude mít příjem z návštěvníků, kteří sem zavítají, a uskutečněním stavby koupaliště přispěje se k rekreaci místního obyvatelstva“.

koupaliště, (archiv Brokešovi)
nad plány budoucího koupaliště na místě připravované stavby, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupaliště, 1940 (archiv Brokešovi)
Václav Klučina (uprostřed), dědeček paní Brokešové a Vladimír Votava diskutují nad plány budoucího koupaliště

Stavba jednoho bazénu o rozměrech 75 x 25 metrů byla zahájena 21. září 1940. Koupaliště si postavili občané. Při stavbě se muselo šetřit. Z původně plánovaných nákladů 400 tisíc korun se podařilo cenu snížit na 341 368,72 korun. Kromě jiného i tím, že pro všechny muže od 18 do 60 let byla vyhláškou stanovena pracovní povinnost ve výši 48 hodin. Kdo nemohl hodiny odpracovat, musel dát do obecní pokladny 5 protektorátních korun za každou neodpracovanou hodinu. Stavbu zastřešila firma mistra zednického Ladislava Votavy, dozor vykonával Ing. Vladimír Chmelík z Kutné Hory. Kolaudace proběhla 24.7. 1941. V roce 1941, kdy se dodatečně dokupovaly ještě další pozemky, aby areál byl dostatečně velký. Pro zlepšení kvality vody byla v roce 1944 vyhloubena vlastní studna.

koupaliště
stavba koupaliště, 1941, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupaliště
dřevěný skokanský můstek u nerozděleného bazénu bez přelivových hran
koupaliště
stráň Holá Hostyně na pravém břehu Výmoly bývala staletí opravdu holá
koupaliště
záběr na koupaliště, v pozadí vila spisovatele a malíře Františka Josefa Havelky na Ztraceném korci
koupaliště, 1941
záběr na koupaliště z holé stráně Holé Hostyně
koupaliště, 1942
1942, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupaliště, 1942
1942, rodinný archiv Brokešovi, www.uvalskekoupaliste.cz
koupalištěK rozdělení nádrže bazénu došlo někdo kolem roku 1950
koupaliště
bazény stále bez přelivových hran, na jedné straně betonové startovací můstky

Úvaly získaly v údolí Výmoly za městem areál, kde se setkávaly generace, kde se seznamovala mládež, později učila své děti a pak vnoučata plavat. Koupaliště bylo vyhledáváno i obyvateli okolních vesnic, protože mimo Klánovic s menším koupalištěm a studenou vodou nebylo na trati Praha – Kolín srovnatelnější nabídky.
V 50. letech proběhla generální rekonstrukce koupaliště, kdy byl původní bazén rozdělen na dva menší (50 x 25 a 25 x 25 metrů), zbudovalo se dětské brouzdaliště s vlastní napájecí studnou a šatny. V 70. letech bylo koupaliště dokonce několik let zavřeno. Podle pamětníků byla dna bazénů zanesena blátem a rostlo v nich rákosí. Na konci 70. let byly bazény koupaliště opět opraveny, i když dost provizorním způsobem, byly vybudovány nové šatny a občerstvení u vchodu do areálu.

koupaliště, 1994 (archiv Václava Baumanová)
1994 – uzavřené koupaliště chvíli posloužilo jako rybník na chytání kaprů, rodinný archiv Václava Baumanová, www.uvalskekoupaliste.cz

K zásadnější rekonstrukci krátce uzavřeného koupaliště město přistoupilo v roce 1999. Práce byla provedena nekvalitně a město řešilo řadu reklamací. Problémy s opravami, financováním koupaliště a způsobem provozování vyústili až k jeho uzavření na konci sezóny 2014.

Koupaliště pod Holou Hostýní, 2017 – 2018?
V roce 2016 se opuštěné koupaliště stalo předmětem prvního úvalského referenda. Díky výsledku hlasování lze očekávat jeho opravu v roce 2017 a znovuotevření.

Další informace a novinky o koupališti naleznete na Uvaly.cz pod označením koupaliště.

koupaliště Úvaly
koupaliště v roce 2005

Zdroj:
úvalská literatura
http://www.uvalskekoupaliste.cz/p/historie-uvalskeho-koupaliste.html
http://www.uvalskekoupaliste.cz/2016/10/koupaliste-v-uvalech-pohled-do-historie.html
http://www.uvalskekoupaliste.cz/2016/08/pro-koho-kdo-stavel-uvalske-koupaliste.html
http://www.uvalskekoupaliste.cz/2016/10/doposud-nezname-historicke-fotografie.html