Milíčova

Ulice pojmenovaná podle reformního kazatele Milíče z Kroměříže. Ulice je v Radlické čtvrti, kde jsou jména ulic s husitskou tématikou.
Milíč z Kroměříže (mezi 1320 a 1325 – 29. červen 1374, Avignon), který byl původně notář české královské kanceláře, později populární pražský kazatel. Je pokládán za největšího českého reformního kazatele 14. století.
wikipedia.org
Ulice je na území historicky označeném jako V Rohožni.

:: Rejstřík názvů ulic města Úvaly ::

:: Úvalské čtvrti ::

:: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::