Mlejn panský hořejší

„Mlejn panský hořejší“ byl jedním ze tří mlýnů v Úvalech. Jeho využití se patrně nejvíce dotklo vybudování rybníku Fabrák pro účely cukrovaru a zrušení horního rybníka nad mlýnem. Rozsahem polností patřících k mlýnu s č.p. 12 je jasné, že šlo vždy o významnou hospodářskou usedlost.  V roce 1930 měl mlýn 1 kolo na svrchní vodu, spád 3,95 m, výkon 5,27 HP. Po zrušení cukrovaru stejným majitelem byl mlýn prodán. Mletí bylo ukončeno v roce 1941…

Nový majitel p. Skála hospodářství přebudoval na konzervárnu ovoce a zeleniny. Toto využití měl objekt i v dobách socialismu. Objektem stále protéká voda zatrubněným náhonem končícím pod mostkem přes silnici a vedoucí do Výmoly pod školou. V Úvalech, kde až do 90.let 20. století v podstatě nebyla splašková kanalizace a Výmola trpěla odpadními vodami z celého města, dostávala Výmola lepší vůni po jahodách nebo okurkách právě z úvalské Fruty. Ostatně okurky z Fruty nechyběly v tombole žádného z plesů v té době.

Po restitucích a prodeji objektu původními majiteli byla v místě výrobna plastových oken ISTA a následně objekt sloužil farmaceutické firmě ZETA. V roce 2015 objekt koupilo pro své potřeby město Úvaly.

Současná podoba stavby mlýna.
Procházku přes náměstí si stačí protáhnout jen o pár kroků navíc do Riegerovy ulice.

Horní mlýn Úvaly

Horní mlýn Úvaly