Povodeň, Úvaly, červen 2013

Pohled na průběh povodně v roce 2013. Záběry a komentář k centru Úval…2. června 2013

Sobota 1.6.2013, 8:31 SMS zpráva z meteorologického výstražného systému pojišťovny Uniqa:
„MeteoUNIQA: Lze ocekavat silny dest, 40-60 mm srazek PSC 25082, 01.06. 11:00 – 03.06. 09:00“

Informace tohoto typu měly aktivovat preventivní povodňový stav. Dle Povodňového plánu města Úvaly bude naplněn I. stupeň „bdělost“ a spustí se činnosti podrobně popsané v povodňovém plánu.

Soukromé měření na srážkoměrné stanici v Úvalech po předchozím dlouhodobě deštivém období dává alarmující čísla: pátek 31.05. 10 mm, sobota 1.6. 21 mm, neděle 2.6. 45 mm, pondělí 3.6. 27 mm, úterý 4.6. 19 mm srážek, celkem za tyto dny 122 mm. (Roční úhrn srážek v Úvalech dle ČHMÚ byl např. v roce 2011 563 mm.) V rozmezí několika dní napršelo více než 1/5 ročních srážek.

FOTO: hráz začíná přetékat, 2.6.2013, 8:16
Povodeň Úvaly 2013

V neděli 2.6.2013 ráno je jasné, že povodňová situace je horší než v jiných letech nebo v období jarního tání. Voda zaplavuje zahrady, komunikaci na pravém břehu Výmoly nad Mlýnským rybníkem a hlavní řad kanalizace na levém břehu Výmoly. Po osmé hodině přetéká hráz rybníka a dále stoupá. Až po poledni, po osobní intervenci starosty města dochází k pokusu otevřít stavidlo mlýnského rybníka. Neúspěšně.

FOTO – zaplavení obslužné komunikace nad kanalizací, levý břeh Mlýnského rybníka, 2.6.2013 8:36
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – vyvěrající kanalizační řad před mostkem do ulice Horova u koupaliště. 2.6.2013, v 11:31 již zbarveno povrchovou vodou z Výmoly
Povodeň Úvaly 2013
Povodeň Úvaly 2013

Ještě v 10 hodin nedotčené prostory suterénu základní školy se v poledne plní špinavou vodou. V cca 15 hod. začíná záchranná akce vynášení nářadí po schodech z vody a odčerpávání vody z šaten a tělocvičny.
Velký dík patří za nasazení hasičům, ale také rybářům, zaměstnancům VPS a dalším dobrovolníkům za jejich aktivitu po celé dva dny.

FOTO – pod školou, 2.6.2013, 15:03
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – ulice Podhájí pod školou, 2.6.2013, 15:03
Povodeň Úvaly 2013

Také obyvatelé rodinných domů v ulici v Podhájí již obtékaných masivně vodou, dostávají první šanci pytlovat písek teprve po poledni. V tuto dobu praská levá polovina čtyřdílného dřevěného stavidla Mlýnského rybníka. Voda přetéká v síle minimálně 10 až 15 cm přes hráz Mlýnského rybníka.

FOTO – voda přes hráz 2.6.2013, 10:20 několik hodin před vrcholem
Povodeň Úvaly 2013
… a později (internetový zdroj: rajce)
Povodeň Úvaly 2013
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – momentka vodoměrného odečtu Mlýnského rybníka2.6.2013, 8:19 a později o dalších 17 cm výš
Povodeň Úvaly 2013 povoden2013-odecet

Kritická je i situace mostů v této části Úval…

FOTO – stále ještě rostoucí průtok Mlýnského rybníka, 2.6.2013, 11:18
Povodeň Úvaly 2013
FOTO – Most Riegerova ulice před maximem
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – nájezd na most V Podhájí, ulice V Podhájí
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – lávka pod kostelem, 2.6.2013, 14:05
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – Na ztraceném korci – po opadnutí maxima – voda se převalila po obou stranách mostu
Povodeň Úvaly 2013 Povodeň Úvaly 2013

Po prolomení stavidla se domům a zahradám nad mlýnem ulevilo, zahradám pod mlýnem naopak. Voda dosud přetékající až 15 cm přes celou hráz strhává otvorem po stavidlu stovky metrů krychlových bahna ze dna silně zaneseného rybníka dolů po proudu pod Ztracený korec. Rybník, kde voda byla na jaře hluboká jen 25 cm (nad bahnem), vyprazdňuje bahno místy i o více než metr. Ukazuje se také, že tok Výmoly se rozprostřel po celé šíři neudržované a přestárlými stromy zarostlé nivy – na šíři více než 90 délkových metrů.

FOTO – výplach bahna z Mlýnského rybníka po prolomení stavidla
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – Most Horova ulice, stále rostoucí průtok, 2.6.2013, 14:26
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – zatopená komunikace Bendlova stezka – 3.6.2013 17:56
Povodeň Úvaly 2013

3. června 2013

Fotografie z druhého dne, pondělí…
Tok Výmoly se rozprostřel v celé šíři nivy nad rybníkem.

FOTO – stav otevřeného Mlýnského rybníka před druhou povodňovou vlnou 3.6.2013, 8:25
Povodeň Úvaly 2013

Druhý den, v pondělí po 19. hodině přichází druhá povodňová vlna. Zesílení průtoku vody opět ohrožuje domy v ulici V Podhájí.

FOTO – na záběru je vidět jak voda plní Mlýnský rybník
Povodeň Úvaly 2013

Překvapující je, že prostor pod mostkem Mlýnského rybníka i bez stavidla nestačí průtoku vody Výmoly a rybník se během několika desítek minut plní, jako kdyby stavidlo bylo na svém místě.

 FOTO – opětovné naplnění otevřeného Mlýnského rybníka s vylomeným stavidlem, 3.6.2013, 18:06
Povodeň Úvaly 2013

FOTO – opětovné naplnění otevřeného Mlýnského rybníka (bez stavidla), 3.6.2013, 17:48
Povodeň Úvaly 2013

Z kanalizace Pod Ztraceným korcem u koupaliště trvale vyvěrá voda, k přelévání mostů již v úterý nedochází.
Další škody a síla povodně zachycují fotografie hasičů a dalších přihlížejících. Bez dokumentace je stav na horním toku Přišimaského potoka, který tentokrát významně přispěl k povodni a vypláchl mj. i sběrný dvůr města s deponií nebezpečného odpadu (azbest).

Ani otevřené stavidlo Mlýnského rybníka nedokáže zabránit povodňovému stavu pod základní školou.

FOTO – Opětovné přetékání lávky pod školou, 3.6.2013, 17:21
Povodeň Úvaly 2013

Další fotografie na internetu:
http://kajula18.rajce.idnes.cz/Povodne_2013/
https://www.facebook.com/pages/SDH-%C3%9Avaly/313208175545
http://tkala.rajce.idnes.cz/2013_06_Uvaly_velka_voda/
http://www.ouvaly.cz/2013/06/03/povoden-v-uvalech/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.394712150637925.1073741844.299308693511605&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4864556973130.1073741826.1273413422&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384574181659245.1073741828.110801012369898&type=1
http://jamlynarka.rajce.idnes.cz/UVALY_-_POVODEN_VE_MLYNE_2.6.2013

Video na internetu:
sestřih povodně – http://www.youtube.com/watch?v=2LvB9euN8uE
3.6.2013 znovunaplnění rybníka bez stavidla – http://youtu.be/sqx48OMImI8