Devět kanálů – úvalský železniční viadukt

Významnou památku, kterou nelze při návštěvě Úval minout je železniční most – viadukt „Devět kanálů“.
Stavba je zapsaná v v seznamu Národního památkového ústavu. Traduje se, že při plánu nové železniční tratě se železnice nesměla zakousnout do polí ve Škvorci a tak byla trať vedena přes Úvaly.

 

Délka 135 metrů a výška až 13 metrů
Při stavbě v Úval bylo nutné překonat údolí potoka Výmoly a na trati Praha – Kolín vznikl dominantní železniční most dlouhý 135 metrů a vysoký až 13 metrů.
Úvalský viadukt Devět kanálůOd nádraží je most vzdálený asi 600 m, dostupný přímo z náměstí (v rohu u drogerie) do ulice Komenského a vlevo dolů uličkou Hálkova. Pod mostem byla v roce 2016 vybudována asfaltová cestička, kterou pohodlně projdete pod mostem a podél potoka Výmola se dostanete zpět na druhý konec náměstí.

Z levé strany od náměstí je vedle původního pískovcového mostu přistavěna kopie mostu z betonu, díky které se trať rozšířila o třetí kolej. Fotografii původního mostu tak lze pořídit přes zahrady nejlépe z hráze cukrovarského rybníka Fabrák (projdete-li pod viaduktem a po mostě přes potok).

Úvalský viadukt Devět kanálů
Foto: pískovcový most, záběr přes zahrady

Výstavba duben – listopad 1844
Za dohledu inženýra  Jana Pernera byl zděný most vystavěn z pískovcových a žulových kvádrů v rekordně krátkém čase sedmi měsíců. Stavba byla zahájena 15. dubna a byla dokončena 30. listopadu 1844. Most na hlavní železniční trati Praha – Kolín je stočen do mírného oblouku. Výška mostu dosahuje až 13 metrů, šířka pískovcového mostu u paty pilířů je 6 metrů. V horní části je most dlouhý přibližně 135 metrů. Oblouky mostu jsou půlkruhové, rozpětí každého je přibližně 9 metrů.

Časová schránka z roku 1844
Nad klenák ve třetím oblouku ve směru od Prahy byla 30. listopadu 1844 slavnostně uložena schránka se seznamem všech, kteří se na stavbě podíleli, plánky a mince a stavbu oslavující báseň Jana Pravoslava Koubka „Ohlas radostných citů“. Stalo se tak za účasti lidu ze širokého okolí, duchovních hodnostářů, samotného arcibiskupa, arcivévody Štěpána a arcivévody Ferdinanda Karla.
Při rekonstrukci mostu v roce 2016 schránka nebyla nalezena a v oblouku mostu tak dál čeká na otevření.

Železniční nehoda 1904
Přímo na viaduktu došlo v roce 1904 k železniční nehodě. Při hrozivě vypadající nehodě nákladního vlaku, který měl 75 vagónů, spadly dva vozy z mostu dolů. Visící vagony z viaduktu a bílý rozsypaný cukr byly soustem pro tehdejší bulvární novináře. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Úvalský viadukt Devět kanálůŽelezobetonové dvojče postavené v letech 1953 – 1954
Při rozšiřování železniční trati o třetí kolej byl vlevo ve směru od Prahy k mostu přistavěn v těsné blízkosti (s jeden a půl metrovou mezerou) tvarově shodný most ze železobetonu.

Úvalský viadukt Devět kanálů
Foto: Novodobá přístavba mostu vlevo, za ním původní most

Rekonstrukce viaduktu v letech 2014 – 2016
Při rekonstrukci a modernizaci železniční tratě byl rekonstruován také viadukt. Mostní pilíře původního mostu byly neplánovaně zpevněny a nově mají betonové patky. Svršek obou mostů je spojen a má betonovou desku – zpevňující parapet.
Okolí mostu zaneřáděné černou skládkou odpadu je již snad definitivně minulostí. Nově pod mostem vede zpevněná asfaltová cestička, kterou podél potoka vyjdete v Riegerově ulici (u základní školy na druhém konci náměstí). Obnova se týkala také betonového dvojčete mostu.

Časová schránka z roku 2015
Do pilíře mostu (v dostatečné výšce) byla 11. 11. 2015 starostou města za hojné účasti a zájmu občanů města vložena nová časová schránka. Kromě sady dobových platidel, denního tisku, vzkazu starosty také mj. obsahuje notový záznam písní úvalské skupiny Divokej Bill.

Úvalský viadukt Devět kanálů

Technická památka má turistickou vizitku a turistickou známku.

Prodejní místa: MěÚ a Městská knihovna