Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Úvaly 2006

STAV MĚSTA ÚVALY k 1.7.2006

 • Infrastruktura města, domy, doprava, podpora podnikání, odpadové hospodářství, informační sítě, školství, kultura a volný čas, životní prostředí, sociální služby, členství města
 • Hospodaření – majetek a rozpočet
 • Městský úřad, město a zřizované organizace, poskytování informací
 • Zhodnocení uplynulého (téměř) volebního období

Část 1

I. Infrastruktura města

 • Ve městě se nachází celkem zhruba 35 km ulic a silnic. Z toho pouze asi polovina zpevněných. V případě dlážděných vozovek jsou náklady na 1 m2 cca 1 tis. Kč, v případě asfaltových povrchů vyjde jeden blok vozovky (mezi 2 ulicemi) až na 2 mil. Kč. Téměř 1/3 pozemků pod komunikacemi je v držení soukromých majitelů a město je nuceno tyto pozemky postupně odkupovat.
 • Vodovod je až na několik výjimek vybudován v celém městě. Náklady na výstavbu jednoho metru vodovodu se pohybují okolo 10 tis. Kč. Vodovod je v majetku města, správcem je VaK Ml. Boleslav, který také účtuje vodné ve výši 23,89 Kč/m3. Jsme napojeni na tzv. Jirenské prameniště. Odtud jde voda přes přečerpávací stanici do vodojemu Rohožník. Tento zdroj vody ale dostal výjimku (díky nesplnění některých limitních hodnot) a město připravuje spolu s okolními obcemi vybudování vodovodního přivaděče z Káraného. Také vodojem potřebuje rekonstrukci. Značná část domácností má jako zdroj vody studny.
 • Plynovod je až na několik výjimek vybudován v celém městě. Náklady na výstavbu jednoho metru plynovodu se pohybují okolo 6 tis. Kč. Plynovod město odprodalo do majetku společnosti STP, a.s., která ho i spravuje.
 • Splašková kanalizace je zhruba v 80% města. Chybí ve čtvrtích Radlická, V Setých, část Slovan a v několika ulicích. Náklady na výstavbu jednoho metru splaškové kanalizace se pohybují od 10 do 20 tis. Kč. Kanalizace je v majetku města, správcem je VaK Ml. Boleslav, který také účtuje stočné ve výši 29,51 Kč/m3. Splaškové vody jsou svedeny do ČOV na Hodově, kde jsou v provozu dvě „linky“ ze tří. Kapacita zatím stačí, ale s postupující výstavbou bude nutné otevřít také třetí „linku“ (nákladem několik milionů Kč). Pak bude kapacita ČOV 6.500 ekvivalent.
 • Dešťová kanalizace je vybudována pro cca 70 % města, ale leckde je již stará a téměř nefunkční. Náklady na výstavbu jednoho metru dešťové kanalizace se pohybují od 5 do 10 tis. Kč. Kanalizace je v majetku města, dešťové vody jsou většinou sváděny do vodních toků.

Pozn. Podrobný popis stavu jednotlivých ulic je v tabulce.

ulice délka (m) zpevn. chodník voda plyn splašk. dešť.vody
28. Října 220 část ano ano ano ano ano
5. Května 820 ano ano ano ne ano
Alešova 210 ano ano ano ano ano
Atlasová 100 ano ano ano ano ano
Barákova 90 ne ne ano ano ano ne
Bendlova stezka 360 ne ne ne ne ano ne
Bezručova 250 ano ano ano ano ne
Borová 150 ne ne ano ano ne ano nová výstavba
B. Němcové 290 ano ano ano ano ano
bří. Čapků 130 ne ne ano ano ano ne
Brožíkova 80 ne ne ano ano ano ne nová výstavba
Bulharská 420 ne ne ano ano ne ne
Čechova 130 ne ano ano ano ano ne
Čelakovského 170 ne ano ano ano ano ano
Čermákova 40 ne ne ano ano ano ne nová výstavba
Denisova 120 ne ano ano ano ano ano
Do Hodova 80 ano ano ano ano ne
Dobročovická 440 ano ano ano část ano
Dobrovského 330 ano ano ano ano ano
Dvořákova 130 ano ano ano ano ano
E.E.Kische 120 ne ne ano ano ano ne nová výstavba
Ebenová 150 ne ne ano ano ano ne nová výstavba
Erbenova 180 ano ano ano ano ne
Fibichova 340 ne ano ano ano ne ne
Foersterova 290 ano ano ano ano ne
F. Šrámka 80 ne ne ano ano ano ne
Fügnerova 110 ano ano ano ano ano
Glücksmannova 320 ne ne ano ano ano ne
Grégrova 100 ano ano ano ano ano
Guth-Jarkovského 370 ano ano ano ano ano
Hakenova 230 ano ano ano ano ne
Hálkova 280 ano ne ano ne ne
Havlíčkova 200 ano ano ano ano ano
Horova 520 ano ano ano ne ne
Husova 260 ano ano ano ano ano
Chelčického 270 ne ne ano ano ne ne
Chorvatská 530 ne ne ano ano ano část nová výstavba
Janáčkova 310 ne ne ano ano ne ano
Jedlová 150 ne ne ano ano ano ne nová výstavba
Jeronýmova 490 ano ano ano ne ano
Jiráskova 610 ano ano ano ano ano
Jirenská 300 ne ne ano ano ne ne
J. Lady 190 ne ne ano ano ano ne
Jungmannova 390 ano ano ano ano ano
K Hájovně 200 ano ano ano ne ne nová výstavba
Kladská 220 ne ne ano ano ne ne
Klánovická 550 ano ano ano ano část
Klostermannova I 280 ne ano ano ano ano ne
Klostermannova II 130 ne ne ano ano ne ne
Kmochova 170 ne ne ano ano ne ne
Kollárova 840 část část ano ano ano část
Komenského I 120 ano ano ano ne ano
Komenského II 110 ne ne ano ano ano ne
Kožíškova 225 část ne ano ano ano část
Kupkova 210 ne ne ano ano ne ne nová výstavba
Lesní 260 ne ne ano ano ne ne nová výstavba
Lužická 720 ne ne ano ano ne ne
Máchova 110 ne ano ano ano ano ano
Mánesova 150 část ano ano ano část
Maroldova 330 ano ano ano ano ano
Modřínová 270 ne ne ano ano ne ne nová výstavba
Muchova 560 ano ano ano ano ne nová výstavba
Na Spojce 280 ano ano ano ano ne
Na Ztraceném korci 360 ne ne ano ano ne ne
Nad koupadlem 110 ne ne ano ano ne ne
nám. Svobody 120 ano ano ano ano ano
nám. A. z Pardubic 320 ano ano ano ano ano
Nerudova 650 ano ano ano ano ano
O. Březiny 360 část ne ano ano ne ano
Palackého 390 ne ano ano ano ne ne
Pernerova 280 ne ne ne ne ne ne nová výstavba
Pod Slovany 160 ne ne ne ne ne ne
Pod tratí 200 ne ano ano ano ano ne
Jiřího z Poděbrad 170 ne ne ano ano ne ano
V Podhájí 90 ne ano ano ano ano ano
Pražská 1 300 ano část ano část ano
Pražská II 150 ano ano ano ano ano
P. Velikého 770 část část ano ano ano ano
Purkyňova 620 ano ano ano ne část
Raisova 300 ano ano část ano ano
Raisova malá 130 ano ano ano ano ne
Rašínova 500 ano ano ano ano část
Reigerova 290 ano ano ano ano ano
Roháčova 230 ano ano ano ne ano nová výstavba
Rumunská 80 ne ne ano ano ne ne
Ruská 410 ano ano ano ne ano
Slavíčkova 300 ne ano ano ano ne nová výstavba
Slovinská 100 ne ne ano ano ne ano
Smetanova 390 ano ano ano ano ano
Smrková 140 ne ne ano ano ne ne nová výstavba
Sovova 250 ne ano ano ano ano ano
Sovova – nová 230 ne část ano ano ano ne
Srbská 500 ano ano ano část ano
Sukova 170 ano ano ano ne ne
Šafaříkova 140 ne ne ano ano ne ne
Šámalova 400 ne ne ano ano ano ano
Škvorecká 620 ano ano ano část ano
Škvorecká – cukrovar 450 ano ano ano ne ne
Šrámkova 80 ne ne ano ano ano nr
Štefánikova 350 ne ne ano ano ano ne
Švermova 200 ne ne ne ano ano ne
Táboritská 330 část ne ano ano ne ne
Tichého 90 ne ne ano ano ne ne nová výstavba
Tovární 200 ano ano ano ne ano
Tylova 120 ne ano ano ano ano ano
Tyršova 220 ano ano ano ano ano
U Horoušánek 630 část ne ano ano část část
U Kaberny 140 ne ano ano ano ano ne
U obory 250 ne ne ne ano ne ne
U přeložky 150 ne ne ano ano ne ne
U starého koupadla 140 ne ne ano ano ano ne
U Výmoly 150 ne ano ano ano ano část
V. Špály 260 ne ano ano ano část ne
V. Nováka 160 ano ano ano ano ano
Vojanova 80 ano ano ano ano ano
Vrchlického 110 ano ano ano ano ano
Vydrova 90 ne ano ano ano ano ne
Wolkerova 350 ano ano ano ano ano
Zahradní 150 ne ne ne ne ano ne
Zálesí 190 ne ano ano ano ne ne
Žižkova 300 ano ano ano ano ano

délka ulic celkem: 33 505m

II. Domy

Ve městě je přibližně 1.500 rodinných či bytových domů a cca 100 chat. více než šest desítek nemovitostí je však neobydleno. Zhruba 150 bytů je družstevních, 60 pak obecních.
Vzhledem k občanské vybavenosti a dalším možnostem města už je další povolování výstavby v územním plánu na pováženou a zřejmě již nebude další rozšiřování čistě obytného území umožněno.

III. Doprava

Hlavním dopravním spojením (samozřejmě mimo osobních aut) je železniční trať Praha – Kolín. Již několik let je připravována rekonstrukce a modernizace úvalského úseku, která přinese mimo jiné nové nástupiště, nový podchod s novými výstupy, cestu pro pěší do čtvrti V Setých (bude zrušena poslední kolej) a také protihlukové zdi. Město není investorem akce, je pouze účastníkem řízení, stavební řízení spadá pod magistrát Prahy. Z důvodu opakovaného podávání odvolání majitele nemovitosti u trati musela být stavba o cca 3-4 roky odložena. Vlaky jezdí minimálně 1x za hodinu.
Další možností pak je příměstská autobusová doprava. Město na autobusy doplácí ročně částku 250 tis. Kč. V letošním roce bude nově zaveden spoj Úvaly – Rohožník. Linky jsou koordinovány krajským úřadem a jednotlivé obce mají možnost spoje ovlivnit na základě požadavků obyvatel. dopravcem je ROPID.
V oblasti silniční dopravy jsou připravovány 2 zásadní změny, týkající se Úval. Je připravována přeložka silnice I/12 (kolínská), kde již nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby. Investorem akce je stát, město je pouze účastníkem řízení. Je nezbytné důkladně prověřit svedení dešťových vod do úvalských toků. Dále probíhá příprava na přeložku silnice II/101, ale zde se jedná o delší časový výhled.

IV. Podpora podnikání

Naprostá většina úvaláků dojíždí za prací do nedaleké Prahy, ale zanedbatelná není ani skupina místních podnikatelů. V rámci podpory místního podnikání při poptávkových a výběrových řízeních radní vždy prosazovali úvalské firmy a v případě rovnocenné nabídky dostali vždy přednost místní podnikatelé.
V rámci územního plánu stávající zastupitelstvo schválilo zahrnutí poměrně rozlehlého území do tzv. nerušící výroby, což jsou pozemky určené přímo pro podnikání (provozovny, skladovací haly, výroba, atd.).
Bohužel v rámci změn před několika lety došlo k přemístění živnostenských úřadů na obce 3. typu, takže v Úvalech už živnostenský úřad není a je nutné dojet na pražské pracoviště Brandýsa n/L.
Povedla se výstavba supermarketu potravin, zprovoznění dalších prostor k dispozici na nájem pro podnikání.

V. Odpadové hospodářství

 • Domovní odpad a tříděný odpad z kontejnerů odváží společnost .A.S.A., roční výdaj přes 2,5 mil Kč. Město zajišťuje svoz popelnicových nádob o objemu 240, 120 a 80 litrů, svoz probíhá 1x za 14 dní. Umístění kontejnerů na tříděný odpad viz tabulka, celkem je rozmístěno 73 nádob o obsahu 1100 litrů a 8 nádob o obsahu 240 litrů..
stanoviště sklo papír plasty
nádoby 14 dní měsíc nádoby týdně 14 dní nádoby týdně 14 dní
1. Multitec (náměstí) 1×1100 1 1x 1100 1 2×1100 2
2. 5. Května 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
3. Nerudova (bytovky) 1×1100 1 2×1100 2 4×1100 4
4. Grégrova (u trafa) 1×1100 1 2×1100 2 4×1100 4
5. Žižkova (schody) 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
6. Srbská 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
7. Prokopa Velikého 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
8. Pod tratí (u tunelů) 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
9. O. Březiny 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
10. Jeronýmova 2×240 1 2×240 2 2×1100 2
11. Horova / Na Ztrac.korci 1×1100 1 1×240 1 1×1100 1
12. Glücksmannova 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
13. Rašínova 1×1100 1 1×1100 1 1×1100 1
14. lok. Hájovna 1×1100 1 2×1100 1 2×1100 1
15. Chorvatská 1×1100 1 1×1100 1 1×1100 1
16. Hálkova 1×1100 1 1×1100 1 1×1100 1
17. Zálesí 1×240 1 1×240 1 1×1100 1
18. Fr. Šrámka 1×1100 1 1×1100 1 2×1100 2
19. U Horoušánek 1×1100 1 1×1100 1 1×1100 1
20. Do Hodova 1×1100 1 1×1100 1 1×1100 1
 • Komunální odpad (veřejné koše, hřbitov, odpad z činnosti města) odváží firma J. Kotval, roční výdaj cca 0,5 mil. Kč.
 • Pololetní svozy bioodpadu a velkoobjemového odpadu ze stanovišť provádí firma J. Kotval, roční výdaj přes 0,5 mil. Kč. Velkoobjemové kontejnery jsou umisťovány na 53 stanovištích.
 • 2x ročně je zajišťován svoz železa, odběr je zajištěn přímo od nemovitostí p. Fidlerem, provozovatelem sběrného dvora.
 • Na likvidace černých skládek město vydává každoročně náklady kolem 100 tis. Kč.
 • V provozu je sběrný dvůr pro standardní suroviny a nebezpečné odpady (v areálu bývalého statku Hostín – Škvorecká ulice za autovrakovištěm).
 • Systém plateb obyvatel za likvidaci odpadů je stanoven formou ročního poplatku na osobu ve výši 492,- Kč, placeno pololetně.
 • Úvalský odpad je odvážen na skládku v obci Radimi.

Finanční náhled

Náklady na likvidaci odpadů

2002 2003 2004 2005
popelnice 1 622 170 1 691 500 1 734 424 2 259 145
tříděný odpad 387 330 453 522 466 155 613 868
jaro/podzim svoz 375 480 322 936 277 949 361 827
veř. Koše 243 020 256 056 500 610 495 812
sběrný dvůr 49 500 31 200 48 700 54 772
černé skládky 66 400 63 562 72 300 166 362
příjem za třídění 193 500 195 000 217 183 258 118
celkem výdaje 2 550 400 2 623 776 2 882 955 3 693 668
 • Komunální odpad (veřejné koše, hřbitov, odpad z činnosti města) odváží firma J. Kotval, roční výdaj cca 0,5 mil. Kč.
 • Pololetní svozy bioodpadu a velkoobjemového odpadu ze stanovišť provádí firma J. Kotval, roční výdaj přes 0,5 mil. Kč. Velkoobjemové kontejnery jsou umisťovány na 53 stanovištích.
 • 2x ročně je zajišťován svoz železa, odběr je zajištěn přímo od nemovitostí p. Fidlerem, provozovatelem sběrného dvora.
 • Na likvidace černých skládek město vydává každoročně náklady kolem 100 tis. Kč.
 • V provozu je sběrný dvůr pro standardní suroviny a nebezpečné odpady (v areálu bývalého statku Hostín – Škvorecká ulice za autovrakovištěm).
 • Systém plateb obyvatel za likvidaci odpadů je stanoven formou ročního poplatku na osobu ve výši 492,- Kč, placeno pololetně.
 • Úvalský odpad je odvážen na skládku v obci Radimi.

Pro rok 2006 činí náklady na likvidaci odpadů na 1 obyvatele více než 740 Kč, přičemž poplatek městu je stanoven ve výši 492 Kč. Zlevnění u pololetních svozů bylo dáno přechodem na jinou firmu v roce 2004 (dříve p.Novák, nyní p.Kotval). Následné zvýšení pak je dáno zejména poměrně značným zvýšením „skládkovného“ . Z výše uvedeného vyplývá celkem jasně, že za stávající situace není možné přejít na týdenní vývozy popelnic a přitom zachovat roční poplatek pro obyvatele. Je možné přejít k dvousložkové platbě za skutečně odvezený odpad. Jedna část je stanovena dle objemu popelnice a druhá paušální pro kontejnery a sběrný dvůr. Možné je také zrušení pololetních svozů a náhrada kompletním zajištěním odběru odpadů ve sběrném dvoře. Toto však jsou již otázky k zamyšlení pro rok 2007, tedy pro budoucí zastupitelstvo.

VI. Školství

Město je zřizovatelem 4 samostatných organizací

a) Základní škola Úvaly
Při škole pracuje 5 oddělení školní družiny a školní jídelna. Jídelna je v nevyhovujících prostorech, hygieniky je udělena výjimka. Nová jídelna je plánována v rámci dostavby školního areálu. Jiným řešením je pak zřízení výdejny dovážených jídel. Toto řešení ale naši kandidáti nepodpořili. 2 oddělení družiny pracují v „domečku“, 2 pak v „Tesko“ a jedno v budově školy.
Školu navštěvuje více než 500 žáků především z Úval, ale také ze spádových obcí Horoušany, Horoušánky, Přišimasy, Tuklaty, Hradešín a dalších okolních obcí (Škvorec, Zlatá, Skřivany, Jirny, atd.)
Budovy jsou v majetku města, technický stav není dobrý a je nutná postupná rekonstrukce elektrorozvodů, odpadů, WC, opravy oken.
Provoz školy město ročně zajišťuje částkou přes 4,5 mil. Kč.

b) Městský dům dětí a mládeže
Děti mají možnost se uplatnit v desítkách kroužků – různé taneční směry, turistické, vaření, hudební, jazykové, keramika, šachy, dramatický, činnosti pro maminky s nejmenšími, atd.). Jsou pořádány letní tábory, výstavy, kulturní akce.
Budova je v majetku města a nedávno prošla kompletní rekonstrukcí a rozšířením.
Město letos přispívá na provoz částkou 360 tis. Kč.

c) MŠ Pražská
Školku navštěvuje 40 dětí, jsou zřízeny 2 třídy.
Budova je soukromým majetkem, město má uzavřenu nájemní smlouvu – nájem necelých 300 tis. Kč/rok.
Na provoz město ročně přispívá částkou přes 600 tis. Kč.

d) MŠ Kollárova
Kapacita navštěvuje cca 100 dětí, jsou zřízeny 4 třídy. Školka má vlastní tělocvičnu.
Budova je v majetku města, je nutná oprava pláště, oken a teras.
Na provoz město ročně přispívá částkou přes 900 tis. Kč.

VII. Sociální služby

Ve městě je seniorům k dispozici pečovatelská služba. Nyní je zajišťována krajským úřadem, ale od 1.1.2007 bude jejím zřizovatelem a provozovatelem město samo. V rámci objednání služeb pečovatelky je možnost donášky obědů, nákup, úklid domácnosti, mytí oken, koupání, praní, pedikúra, apod. Roční předpokládané náklady přes 1 mil. Kč.
V Úvalech je Domov důchodců, který ale není v majetku města. Zde je zajištěna lékařská péče a celodenní dohled.
Město provozuje Dům s pečovatelskou službou (33 malometrážních bytů). Zde má sídlo pečovatelská služba. Jedná se o standardní obecní byty, nejde o lékařské zařízení s lékařskou službou či dohledem.
Na sociálním oddělení (správní odbor MěÚ Úvaly) je poskytována komplexní poradenská činnost v této oblasti a dále jsou vypláceny různé sociální dávky. Pro rok 2006 v celkové výši 4,1 mil. Kč.

VIII. Členství města

1. Svaz měst a obcí – celostátní organizace (připomínková řízení k zákonům a vyhláškám)
2. Svazek obcí Úvalsko – svazek okolních obcí (přivaděč z Káraného)
3. MAS založená obcí Tismice – svazek obcí zejména českobrodska (získávání dotací z EU)

Část 2 – hospodaření

IX. majetek města

 • byty, domy (Škvorecká 181, 75, 105 328 , Smetanova 203, Prokopa Velikého 1346 a 1347, Kollárova 1095 a 1096, Pražská 527, služební byty v budově ZŠ, služební byt v MŠ Kollárova, služební byt Klánovická 918, služební byt nám. A. z Pardubic 18, Horova 1482, Dům s pečovatelskou službou, nám Svobody 1570)
 • nebytové prostory (Pražská 527, nám. A.z Pardubic 95 a 18, Jiráskova 844, Zdravotní středisko)
 • ostatní veřejně prospěšný majetek města (budova MěÚ, Pražská 276, areál budov ZŠ, MŠ Kollárova, MDDM V. Nováka, městský hřbitov, hasičská zbrojnice Klánovická, Tesko dům pod školou, areál koupaliště, areál VPS, ČOV Hodov)
 • pozemky (bude doplněno)

Některé své provozy město bylo nuceno umístit do pronajatých prostor (stavební úřad v budově bývalé pošty ul. Pražská. městská knihovna v Husově ulici), MŠ Pražská.

majetek v zástavě (stav k 7/2006):
1. ve prospěch ČMZRB – ČOV Hodov
2. ve prospěch GE Capital – čp.44 + pozemek (družina), čp.95 + pozemek, čp.527 + pozemek, čp.1144 + pozemek, čp.918 + pozemek, čp.18 + pozemek, čp.844, čp.372 + pozemek
Všechny zástavy ve prospěch Metrostavu, Komerční banky a České spořitelny již byly uvolněny. Vzhledem k výši zbývající jistiny by bylo možné uvolnit také některé nemovitosti zastavené pro GE Capital. Smluvní vztah však pro tento případ vyžaduje natolik složitý proces, že se k tomuto kroku vyplatí přistoupit pouze ze závažných důvodů.

X. Rozpočet

Rozpočet města se pohybuje v rozmezí 80-100 mil. Kč. Zhruba 1/4 výdajů jsou „průběžné položky“, tj. objevují se automaticky jak v příjmech, tak i ve výdajích. Jde zejména o platby za služby (elektřina, plyn, voda,…), dále pak sociální dávky, veškeré dotace. Další velkou skupinou pak jsou nutné provozní výdaje. Jedná se o platy všech zaměstnanců města, úhradu služeb veřejného osvětlení, doplatek na dopravní obslužnost, financování časopisu Život Úval, provoz knihovny, odpadové hospodářství, školství, povinné odvody státu, Jednotka hasičů, splátky dluhů, kulturní akce, územní plán města, atd. Od příštího roku sem bude patřit také financování pečovatelské služby ve městě. Poslední skupinou pak jsou výdaje na investice a opravy. Pokud má rozpočet být vyrovnaný, tyto „volné“ peníze se pohybují do 10 mil. Kč na rok. Je jasné, že zázraky z této částky vykouzlit nelze. Výrazně vyšší výdaje jsou možné pouze za těchto okolností : získání dotace na danou akci, další zadlužování města, prodej majetku, změna legislativy ohledně příjmů obcí.
Druhou a třetí skupinu výdajů je nutné pokrýt příjmy od státu, kraje či vlastní činností (nájemné, místní poplatky, služby obyvatelům). Daňové příjmy nelze stanovit předem, odhad na rok 2006 činí zhruba 37 mil. Kč, poplatky pak 2 mil. Kč.
Momentální dluhová služba města činí přes 50 mil. Kč a splácení je plánováno do roku 2019, přičemž od roku 2013 již půjde pouze o 0,5 mil. ročně.
V případě zájmu je podrobný rozpočet města k dispozici ne MěÚ.

Celkový majetek:
SW, HW – 543 tis. Kč (skutečnost neodpovídá – město neodepisuje účetní hodnotu)
drobný hmotný majetek – 6,7 mil. Kč
stavby – 409 mil. Kč
pozemky – 14 mil. Kč
ostatní investice – 9,5 mil. Kč
1 ks akcie ČEZ, a.s. a 1 ks akci STP, a.s.

Část 3 – Město, městský úřad

XI. MěÚ Úvaly

Pražská 276, 25082 Úvaly, Telefon: 281 981 401, Fax: 281 981 696
E-mail:sekretariat@mestouvaly.cz , epodatelna@mestouvaly.cz, www.mestouvaly.cz
úřední hodiny :
Po 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
St 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ostatní dny po dohodě
podatelna Po 7:30 – 18:00, Út 7:30 – 15:30, St 7:30 – 17:00, Čt 7:30 – 15:30, Pá 7:30- 14:30
IČO: 00240931

Tajemník Věra Hejtíková (vedoucí úřadu)
Podatelna a sekretariát úřadu Lenka Platzová
Ekonomický odbor
Jitka Hájková – vedoucí, správa rozpočtu města, provozní účtárna
Jana Novotná – mzdová účtárna, provozní účtárna
Zuzana Sajdlová – provozní účtárna, pokladna
Odbor investic
Ilona Reicheltová – vedoucí, inženýrské sítě, investiční výstavba
ing. Karel Böhm – správa majetku města, opravy a udržování, reklamační řízení, inženýrská činnost
Dana Kyralová – dopravní značení, komunikace, příměstská doprava
Marek Šplíchal – územní plánování, inž. sítě
neobsazeno – správa majetku města, opravy a udržování, dotační politika, výběrová řízení
Pracoviště životního prostředí
Bohuslav Prokůpek – životní prostředí, ochrana ovzduší, zemědělského a půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, myslivost, grafický informační servis
Správní odbor
Jana Tesařová – vedoucí, školství, kultura, probační služba
Marie Černá – matrika, evidence obyvatel, pasy, OP, inzerce ŽÚ
Ivana Šťastná – matrika, ověřování, bytové a nebytové hospodářství
Jitka Hamouzová – agenda místních poplatků (hřbitov, psi, odpady, tržiště), VHP
Marie Frýdmanová – oddělení sociální péče
Monika Šimonová – oddělení sociální péče
Stavební úřad
Ing. Helena Bulíčková – vedoucí, územní rozhodnutí, invest. celky, odstraňování staveb, přestupková řízení
ing. Jaroslava Šamanová – lokality Šestajovice, Jirny, Horoušany, Škvorec, Sibřina, Dobročovice
Petra Edelmannová – novostavby Úvaly, rozhodnutí, pasporty staveb
Markéta Sommerová – novostavby Úvaly, rozhodnutí, dělení pozemků, pasporty staveb, studny
Jitka Mocová – domovní přípojky, evidence poplatků a rozhodnutí
Jana Jungwirthová – korespondence, archivace, evidence poplatků a rozhodnutí

Další zaměstnanci: Volha Paulau – úklid, Lukáš Holoubek – manipulační pracovník

MěÚ Úvaly je úřadem s přenesenou působností, tj. je zde vykonávána státní správa také pro okolní obce (stavební úřad, ochrana živ. prostředí, matrika, sociální péče, atd.). Obcí s rozšířenou působností je pro nás Brandýs n/L (OP, pasy, živnostenský úřad, vodoprávní řízení, dopravní agenda, atd.). Přenesený výkon státní správy (např. činnost stavebního úřadu) nelze směšovat či zaměňovat se samosprávnou obce (rozhodování o investicích města).
Jménem MěÚ jedná tajemník, případně zaměstnanci úřadu dle daných pravidel.
Nutno konstatovat, že za poslední cca 2 roky agenda úřadu díky všem možným legislativním změnám (zejména pak novému správnímu řádu) narůstá téměř geometrickou řadou.

XII. Město a zřizované organizace

V čele města je volené patnáctičlenné zastupitelstvo. To zřizuje výbory (finanční, kontrolní, pro prevenci proti kriminalitě) a pětičlennou radu města a jmenuje členy. Členem rady je ze zákona starosta a místostarosta. Rada má možnost zřídit pro jednotlivé oblasti komise. Je komise kulturní, školská, bytová, výstavby, veřejného pořádku (není činná), komise pro likvidaci majetku, pro mimořádné události. Jako zvláštní orgán je pak zřízena komise přestupková.
Samostatnými organizačními složkami pak jsou :
Dům s pečovatelskou službou – správce Jan Karlin, úklid Dana Šubotniková
Městská knihovna – vedoucí Iva Krňanská, knihovnice Alena Janurová a Zdenka Beňová
Veřejně prospěšné služby – vedoucí Jiří Konečný, zástupce vedoucího Petr Prchal, administrativa a úklid Hana Černá, Pavel Francl, Vilém Reiner, Jiří Dědina, Petr Šenfeld, Milan Vodhánil, Václav Škorpil, Vladimír Vojáček
Zdravotní středisko – úklid Helena Kotvalová, Marie Nemastová
Zaměstnanci těchto složek jsou zaměstnanci města, nikoliv MěÚ, proto podléhají starostovi / místostarostovi.
Město dále zřídilo samostatné organizace ZŠ Úvaly, MŠ Pražská, MŠ Kollárova, MDDM a Jednotku sboru dobrovolných hasičů.

XIII. Poskytování informací

Město i MěÚ má zájem na co možná nejširší informovanosti obyvatel. Vydává měsíčník Život Úval, který pravidelně informuje a kde je možnost příspěvků od místních organizací, škol a čtenářů. Informace jsou zveřejňovány na úřední desce před budovou úřadu a na několika menších informačních tabulích rozmístěných po městě. Důležitým zdrojem informací je také internet, adresa oficiálních stránek je www.mestouvaly.cz. Jsou zveřejňovány veškeré telefonní i e-mailové kontakty.