Výzva nově zvoleným zastupitelům – podrobnosti

komentář k výzvě nově zvoleným zastupitelům:

Po odeznění předvolebního klání zveřejňuji tuto výzvu nově zvoleným zastupitelům.

Dlouho před letošními komunálními volbami jsem se zamýšlel co v našem městě „chybí“ ke spokojenosti obyvatel. Vyslechl jsem si na toto téma v létě také názory osob kandidujících za různé strany, spolky, …
Rozhodl jsem se oslovit napříč úvalské politické spektrum. Oslovit všechny zastupitele s vlastními návrhy na drobné změny v řízení a transparentnosti obecní samosprávy v Úvalech. Tyto opatření již fungují i v jiným městech po celé České republice. Pro můj pocit vyšší jistoty, že návrhy nejsou nereálné, jsem s žádostí o radu a názor oslovil postupně i další osoby mimo úvalské dění. Nejvíce mi svými připomínkami pomohl předseda sdružení Oživení o. s. Martin Kameník, kterému tímto děkuji. Podporu mému snažení potvrdili i zástupci Nadačního fondu proti korupci a osobní podporu vyjádřil i pan David Ondráčka (ředitel Transparency International ČR).

Níže jsou uvedeny body  „výzvy“ s drobným komentářem a užitečnými odkazy.
Jak se k této výzvě postaví noví zastupitelé se samozřejmě dozvíte také na těchto internetových stránkách.
Děkuji všem Úvalákům a dalším spřízněným osobám za podporu a zájem o naše Úvaly.

Lukáš Rubeš, Úvaly.cz

 

1.     Z jednání zastupitelstva města Úvaly bude pořizován video záznam, který bude veřejně dostupný na internetových stránkách města.
Bez prodlevy budou zveřejňovány na internetových stránkách města zápisy z jednání rady města a zápisy z jednání všech komisí.
I nadále bude zveřejňován program jednání zastupitelstva vč. všech podkladů s dostatečným předstihem před jednáním zastupitelstva.

Město Úvaly tento bod z většiny v zásadě již plní.
http://www.mestouvaly.cz/radnice/zastupitelstvo/jednani-zastupitelstva-mesta/
http://www.mestouvaly.cz/radnice/rada/

Doporučuji zveřejňovat odkazy na podkladové materiály na zastupitelstvo v pozvánce. Neotálet se zveřejněním zápisů z rady města a komisí.
Vzor zveřejňování informací … 
http://www.bezkorupce.cz/faqs/informace-z-vyboru-zastupitelstva-z-rady-a-komisi-rady/
Příklad zveřejňování za město Písek … 
http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2014
Kuřim … 
http://www.kurim.cz/cs/samosprava/rada-mesta-rm/materialy-rm.html

Protože se důležité podklady předjednávají v komisích, doporučuji zveřejňovat také všechny zápisy z jednání všech komisí.
Další příklad zveřejňování: Chrudim … 
http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-komisi.html

Pořizování a zveřejňování videozáznamu po splnění zákonných požadavků nic nebrání.
Viz. město Chrastava … 
http://www.chrastava.cz/muinfo/zastup/zapisy/index.htm
Psáry … 
http://psary.cz/usneseni-zastupitelstva/2014 a další.
Další informace k tématu jsou na 
http://www.chrastava.cz/2013/zverejnovani-ZM.htm

2.     Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých výdajů.

Rozklikávací podrobný rozpočet města do rozpadu na jednotlivé položky a zveřejňování seznamu faktur má na internetu již dostupná celá řada měst, například:
Nové Město na Moravě … 
http://rozpocet.nmnm.cz/cz/rok2014/ekonomicky-prehled/ Kuřim, Kolín,…
Rozpočet města Úvaly … http://www.mestouvaly.cz/radnice/rozpocet-mesta/

3.     Město Úvaly bude na internetu zveřejňovat veškeré faktury svých dodavatelů.

Seznam faktur zveřejňuje např. město Kroměříž … http://www.mesto-kromeriz.cz/stranka.asp?kod=157&modul=obcan&map=121

Seznam faktur v některých městech doplňují také vedením transparentního bankovního účtu, jehož obratové položky jsou veřejně přístupné na internetu. Jde o bankovní účet pro obchodní vztahy s dodavateli a investiční akce (bez mezd a dalších osobních plateb).
Všechny příjmy a výdaje města tak jsou veřejně kontrolovatelné. Tato praxe je již zavedena v celé řadě měst.
Podívejte se, jak je na internetu přístupný jeden z transparentních bankovních účtů Nového Města na Moravě … 
http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/110560754-mesto-nove-mesto-na-morave/detail-uctu-190001224751.shtml
a města Tišnov … 
http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/105539467-mesto-tisnov/detail-uctu-190001425641.shtml

4.     Všechny smlouvy a smluvní závazky města Úvaly budou dostupné na internetu.

Do 10 dnů po podpisu smluvními stranami budou smlouvy zveřejněny na internetových stránkách MěÚ. Obchodní vztahy budou uzavírány tak, aby zveřejňování smluv nebylo znemožněno. Zveřejněny budou i dříve uzavřené smlouvy, jejichž plnění nebo rizika trvají.

Své smlouvy obce zveřejňují v centrálním registru smluv dostupném na 
https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/ nebo na svých internetových stránkách.
Současná podoba realizace tohoto bodu městem Úvaly …http://www.mestouvaly.cz/radnice/smlouvy-mesta/

5.     Zadání projektu vždy projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.

Záměr projektu a podkladová dokumentace k jeho realizaci bude zveřejňována s dostatečným předstihem na internetu, pro možnost připomínkování ze strany občanů.
Opatření omezí realizaci projektů s diskutabilní přidanou hodnotou.

6.     Výběrová řízení budou prováděna transparentně. Vyhodnocení bude vždy na základě jasných parametrů, kritérií a jejich váhy.

I u zakázek malého rozsahu bude zveřejňováno na webu vyhlášení výběrového řízení a postup hodnocení. Pro nakládání s nemovitým majetkem města, budou předem dána jasná kritéria a smluvní podmínky.
Město bude ve výběrovém řízení navrhovat znění smluv. Není možné, aby znění smlouvy navrhovaly druhé smluvní strany s dopadem na plnění, riziko a termíny splatnosti, finanční plnění a další důležité okolností. Omezení rizik a vynutitelnost souvisejících plnění ze smluv lze řešit například smlouvou o smlouvě budoucí.

7.     Představitelé města sestaví plán investic. Zařazení a dodatečné zařazení projektů bude vždy podrobně představeno se zdůvodněním veřejnosti.

 

Další informace k VÝZVĚ najdete v příspěvcích:
Videozáznam jednání zastupitelstva a zápisy – 1. bod VÝZVY
Rozklikávací rozpočet města, faktury – 2. a 3. bod VÝZVY
Smlouvy, projekty, výběrová řízení a plán investic – 4. až 7. bod VÝZVY