Příběh výzvy zastupitelům

Chronologický přehled jednání o „výzvě zastupitelům“.
/aktualizace: listopad 2015/

Údaje na této stránce budou průběžně doplňovány tak, aby byl na jednom místě zaznamenán celý příběh „výzvy zastupitelům“ po podzimních komunálních volbách 2014.

Rekapitulace

Dlouho před letošními komunálními volbami jsem se zamýšlel co v našem městě „chybí“ ke spokojenosti obyvatel. Vyslechl jsem si na toto téma v létě také názory osob kandidujících za různé strany, spolky, …
Rozhodl jsem se oslovit napříč celé úvalské politické spektrum. Oslovit všechny zastupitele s vlastními návrhy na drobné změny v řízení a transparentnosti obecní samosprávy v Úvalech. Tyto opatření již fungují i v jiným městech po celé České republice. Pro můj pocit vyšší jistoty, že návrhy nejsou nereálné, jsem s žádostí o radu a názor oslovil postupně i další osoby mimo úvalské dění. Nejvíce mi svými připomínkami pomohl předseda sdružení Oživení o. s. Martin Kameník, kterému tímto ještě jednou děkuji. Podporu mému snažení potvrdili i zástupci Nadačního fondu proti korupci a osobní podporu vyjádřil i pan David Ondráčka (ředitel Transparency International ČR).
Abych výzvou zbytečně neovlivnil předvolební kampaň a nepotlačil nebo naopak nepozvedl obsah volebních programů jednotlivých politických uskupení, nechám zveřejnění výzvy na povolební čas…

13. 10. 2014 – V pondělí po vyhlášení výsledků komunálních voleb je všem zastupitelům na osobní email rozeslána „Výzva zastupitelům“ s datem sepsání 12. 10. 2014 … kompletní text rozeslaný nově zvoleným zastupitelům.
Text výzvy je též zveřejněn v měsíčníku Život Úval, který je v Úvalech distribuován na přelomu října a listopadu 2014.

31. 10. 2014 – Dostávám dopis z MěÚ, kde stojí, že „…vedení města rozhodlo, že projednání podnětu z 12. 10. bude zařazeno do programu jednání řádného zastupitelstva stanoveného dne 6. 11. 2014 na ustanovujícím zastupitelstvu“ (Přeloženo… 6. 11. se rozhodne kdy bude další termín zastupitelstva, kde se projedná výzva.)
Obratem reaguji, že „zmiňovaný podnět jsem nepodával jako návrh pro projednání zastupitelstvem. Návrh pro zastupitelstvo bude podán standardní cestou a předpokládám, že bude zařazen na některé z dalších jednání zastupitelstva“.

Aby měli zastupitelé skutečně o čem rozhodovat, je nutné proklamaci z „otevřeného dopisu“ zastupitelům /13. 10. 2014/ přeměnit na návrh usnesení a podat přes podatelnu Městského úřadu jako návrh na jednání zastupitelstva. To proběhlo až po pečlivém shromáždění podkladů a jejich zpracování…
14. 11. 2014 – Podání přesného znění návrhů na schválení zastupitelstvem … Kompletní znění návrhu pro schválení zastupitelstvem

Návrh (výzva) má dva rozměry: obsahzávazek.
Pod obsahem si představme co se zveřejňuje a v jaké lhůtě. Druhým rozměrem výzvy je přijetí závazku „tak činit“ a přiřadit odpovědnost na straně volených představitelů města (Rady a zastupitelů), ale i zaměstnanců úřadu za obsahové plnění tohoto závazku. Pokud by zastupitelstvo přijalo body „výzvy“, budou mít občané přístup k uvedeným informacím stále, bez ohledu na postoj zaměstnanců, zastupitelů nebo budoucích zastupitelů po jejich výměně ve volbách. Samozřejmě s možností, že další zastupitelé hlasováním tento závazek zruší. Hlasování pro zrušení by bylo ovšem těžko obhajitelné, zdůvodnitelné. Naopak při hlasování zastupitelů pro naplnění výzvy jsou všichni zastupitelé na stejné startovní čáře, se stejnou váhou hlasu. V tento moment nemůže nikdo ze zastupitelů mít větší zásluhu o naplnění výzvy než jiný zastupitel. Čím dříve hlasování proběhne, tím menší boj o zásluhy to bude.

V průběhu listopadu 2014 dochází k úpravám zveřejňování smluv na webu MěÚ. Nově lze v seznamu smluv libovolně textově vyhledávat (není potřeba znát číslo smlouvy).

18. – 20. 11. 2014Při pečlivé přípravě obsahu návrhu bylo shromážděno množství zajímavých informací a podkladů, které dokreslují veřejnosti i zastupitelům naplnění bodů výzvy a realitu v jiných městech. Tato vysvětlující argumentace je postupně zveřejněna ve třech článcích…
Videozáznam jednání zastupitelstva a zápisy … 1. bod VÝZVY
Rozklikávací rozpočet města, faktury … 2. a 3. bod VÝZVY
Smlouvy, projekty, výběrová řízení a plán investic … 4. až 7. bod VÝZVY

Na 27. 11. 2014 je naplánován první on-line videopřenos z jednání zastupitelstva města.
Město v on-line přenosech ze zastupitelstva pokračuje. Videozáznamy jsou archivovány prostřednictvím serveru Youtube.

27. 11. 2014 – Druhé jednání zastupitelstva. Výzva na program nebyla zařazena /objektivně nebyla splněna lhůta podání 10 pracovních dní před jednáním/.

28. 11. 2014 Sdružení Otevřené Úvaly na www.otevreneuvaly.cz oznamuje, že „… Naši zástupci ve vedení města dohodli s bankami, u kterých má město své účty, že tyto účty budou změněny na tzv. transparentní…“
V průběhu prosince 2014 je na webu MěÚ zveřejněn odkaz na on-line obraty na bankovních účtech města u Komerční banky, následně u GE Money.

11. 12. 2014 – Emailový dotaz na starostu, proč není znění zaslaných návrhů součástí podkladů pro jednání zastupitelů.

12. 12. 2014 (pátek 14:49) – Starosta telefonicky sděluje, že jsou dvě možnosti… „první varianta je, že to projednám na tomto zastupitelstvu (16.12.) v rámci bodu různé … a zastupitelstvo to vezme na vědomí, … druhá možnost je, že se to projedná na prvním zastupitelstvu 17. 2. 2015 …“.

16. 12. 2014 – V úvodu jednání zastupitelstva jsou návrhy z výzvy starostou p. Boreckým (Otevřené Úvaly) zařazeny do programu pod bod „17. Dotazy, připomínky a podněty občanů“.
V tomto bodu jednání přednáším první návrh s přesným zněním návrhu, které jsem zaslal na MěÚ 14. 11. 2014.

  • Zastupitel p. Krutský (ODS) se obratem dotazuje, proč to není v podkladech pro hlasování a že to není tolik důležité, aby se to muselo dnes schvalovat.
  • Starosta p. Borecký sděluje, že zastupitelé mají právo, pokud nemají podklady, rozhodnout, že materiál projednávat nebudou. Navrhuje odložit projednání na 17. 2. 2015.
  • Zastupitel p. Petržílek (ČSSD) navrhuje aby se k materiálu doplnilo stanovisko Rady města a návrh předsedy.
  • Zastupitelka paní Váňová (TOP 09) namítá, že některé požadavky z výzvy nejsou splnitelné z důvodu požadavku na zveřejňování údajů firem z faktur (čísla bankovních účtů,…) bez souhlasu dodavatelů. „… ono je moc hezké zveřejňovat všechno, ale ne všechno je ke zveřejnění … všechno zveřejňovat je někdy až moc nad rámec toho co mám zveřejňovat …“.
  • Zastupitelka paní Poláková (Otevřené Úvaly) sděluje, že nepochopila, že to bude formou usnesení s hlasováním. Sděluje, že až na faktury, kde souhlasí s paní Váňovou tak, že všechno /uvedené ve výzvě/ funguje.
  • Stejný závěr, že je vše již dnes plněno má p. Borecký (Otevřené Úvaly) a je jen otázkou kdo si to jak vykládá.
  • Zastupitel p. Černý (Pro Úvaly) navrhuje, že v případě přesunutí rozhodování na únorové zastupitelstvo Rada vypracuje stanovisko do konce ledna, aby měl autor výzvy čas se ke stanovisku vyjádřit.

Starosta p. Borecký navrhuje usnesení:
1. Zastupitelstvo nebude na dnešním zasedání návrh „výzva Lukáše Rubeše vůči novým zastupitelům“ projednávat z důvodu nepřipravených podkladů pro dnešní jednání.
2. Zastupitelstvo města ukládá Radě města zpracovat vyjádření k této výzvě a to předložit na jednání zastupitelstva, které má být svoláno 17. 2. 2015.

Výsledek prvního hlasování o výzvě:
Pro stažení bodu z jednání: 11 hlasů … Petržílek (ČSSD), Pokorný (ČSSD), Polák (Otevřené Úvaly), Poláková (Otevřené Úvaly), Milerová (Otevřené Úvaly), Borecký (Otevřené Úvaly), Kimbembe (ODS), Krutský (ODS), Martinák (ODS), Váňová (TOP 09), Kolařík (TOP 09)
Proti stažení bodu z jednání: 2 hlasy … Gloc (Pro Úvaly), Černý (Pro Úvaly)
Zadrželi se hlasování: 2 hlasy … Dvořáček (Pro Úvaly), Kouklová (Pro Úvaly)
Usnesení bylo schváleno a bod bude projednán zastupitelstvem v plánovaném termínu 17. 2. 2015.

  • V další rozpravě se p. Dvořáček (Pro Úvaly) vyjadřuje ke zveřejňování údajů čísel bankovních údajů z faktur. Sděluje, že naopak plátci DPH čísla bankovních účtů dokonce na internetu povinně zveřejňují.
  • Starosta p. Borecký (Otevřené Úvaly) ještě sděluje, že z pohybů na transparentních účtech města je zřejmé co kdo městu dodává.

Celý videozáznam z jednání zastupitelstva 16. 12. 2014 najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=Wmeq-L-rhuE&feature=youtu.be

18. 12. 2014 – Mimořádné jednání Rady města. Výzva není na programu jednání.

7. 1. 2015 Na webu MěÚ www.mestouvaly.cz je zveřejněn kompletní seznam faktur dodavatelů za prosinec 2014.

13. 1. 2015 – Jednání Rady města. Výzva není na programu jednání.

22. 1. 2014 – Další jednání zastupitelstva, výzva není zařazena. Zastupitelé stále čekají na stanovisko Rady města (viz jejich rozhodnutí z 16. 12. 2014).

10. 2. 2015 – Proběhlo jednání Rady města. Rada města se zabývala obecným obsahem výzvy, nikoli návrhem podaným 14. 11. 2014 pro schválení zastupitelstvem.
Protože nyní /12.2.2015/ není na webu MěÚ dostupný zápis z jednání Rady města, lze výsledek odvodit pouze z materiálu pro další jednání zastupitelstva:  „Rada města přijala na svém jednání dne 10.2.2015 usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí vyjádření Rady města k výzvě p. Lukáše Rubeše.“
ad 1) Tento bod výzvy považuje Rada města za splněný.
ad 2) Tento bod výzvy považuje Rada města za splněný částečně.
ad 3) Tento bod výzvy považuje Rada města za splněný.
ad 5) Tento bod výzvy považuje Rada města za splněný.
ad 6) Tento bod výzvy považuje Rada města za splněný.
ad 7) Tento bod výzvy považuje Rada města za splněný.
Jaká je situace s naplněním výzvy je uvedeno v samostatném článku na Uvaly.cz v tabulce.

Aktuální skóre v plnění výzvy (k 15. 2. 2015):

obsahově procesně výsledek    podle
Rady města
bod 1 – videozáznam
bod 1 – zápisy
znacka-zelena
znacka-cervena
znacka-cervena
znacka-cervena
znacka-NO znacka-OK
bod 2 – rozpočet znacka-oranzova znacka-cervena znacka-NO znacka-oranzova
bod 3 – faktury znacka-zelena znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 4 – smlouvy znacka-zelena znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 5 – zadávání projektů znacka-oranzova znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 6 – výběrová řízení znacka-oranzova znacka-cervena znacka-NO znacka-OK
bod 7 – plán investic znacka-zelena znacka-cervena znacka-NO znacka-OK

19. 2 2015 – Do programu jednání zastupitelstva je zařazeno pouze vyjádření Rady města k výzvě. Zastupitelé tak opět nebudou hlasovat o výzvě, ale o vyjádření Rady města k obecnému obsahu výzvy. Návrh podaný 14. 11. 2014 opět není v programu jednání zastupitelstva města…

Na dlouhém a několikrát vyostřeném zasedání zastupitelstva byly po téměř pěti hodinách jednání zařazeny na závěr i jednotlivé návrhy k bodům „výzvy zastupitelům“. Žádný z bodů výzvy nebyl zastupiteli schválen.
Následný bod s informací Rady města k výzvě, která hovoří o tom, že jsou body výzvy již splněny, také nebyl odsouhlasen.

Videozáznam z jednání je dostupný zde (jednání o výzvě začíná v čase záznamu 4 hod 39 min.), příspěvek popisující jednání a jednotlivá hlasování s přehledem kdo jak hlasoval je dostupný zde.

Těžko porozumět jednotnému hlasování „koalice“, kdy důvodem neodsouhlasení výzvy mají být problémy s termíny, (patrně neřešitelná) technická a organizační opatření nutná pro naplnění výzvy…
…a proti tomu stanovisko členů Rady města (stejné koalice), kteří usnesením Rady konstatují, že se vše již plní.
Tak plní se nebo to nejde? A budeme hledat jak by to šlo?

duben 2015 – V tištěném měsíčníku MěÚ Život Úval, distribuovaném všem domácnostem v Úvalech zdarma, popisuje tiskový mluvčí MěÚ Mgr. Marek Mahdal, DiS. /Otevřené Úvaly/ hlasování o výzvě následovně: „… Zastupitelé diskutovali o výzvě pana Lukáše Rubeše nově zvoleným zastupitelům. Pan Lukáš Rubeš vysvětlil, proč tuto výzvu vůči nově zvoleným zastupitelům předložil. Po vyhrocené diskusi napřič zastupiteli nebyl žádný z bodů schválen. Pan Rubeš byl vyzýván, aby vypustil u většiny bodů lhůtu 10 dni, a potom budou body výzvy odhlasovány, protože se v podstatě všechny body výzvy v současné době již plní.“

Poznámka:
Předložený návrh k hlasování může každý ze zastupitelů pozměňovacím návrhem upravit a mohl být odsouhlasen upravený. Občan (navrhovatel) tuto možnost při projednávání již nemá. Nikdo ze zastupitelů pozměňovací návrh k těmto návrhům nepodal, byť s libovolným natažením lhůt autor výzvy na jednání otevřeně souhlasil.

Září 2015 – Město Úvaly získává třetí místo v kategorii „Otevřeno“ soutěže „Otevřeno/Zavřeno“ 2015  pořádané neziskovkou Otevřená společnost pod patronací Oldřicha Kužílka.
www.otevrenaspolecnost.cz

Listopad 2015 – Ne všem obyvatelům Úval se transparentní bankovní účty města líbí… Důvěrné platby 🙂 může zachránit ještě jeden „netransparentní“ účet u GE Money Bank (původně měl být jen pro výplatu mezd) a pro vklady a výběry do 270.000 Kč ještě pokladna.

Informace z měsíčníku MěÚ Úvaly 11/2015, opakovaně 12/2015:
Transparentní účty města Úvaly
Vážení poplatníci, občané,
město Úvaly má od 11. 12. 2014 zřízeny transparentní účty, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách města. Pokud nesouhlasíte s uvedením platby na transparentních účtech, můžete platbu uskutečnit v pokladně městského úřadu nebo na č. účtu 5000128584/0600 GE Money Bank.
Hájková Jitka, vedoucí ekonomického odboru

Listopad 2015 – Město má odsouhlasenou dotační akci výstavby přírodního amfiteátru. Průběh návrhu výstavby a získání dotace bez možnosti připomínkování veřejností je popsán v článku „Trnité dotace„. První přijetí dotací ve volebním období 2014-2018 není zrovna potvrzením dodržování principů popsaných ve Výzvě zastupitelům 2014, které jsou podle Rady města plněny.

Květen 2016 – Město na svém webu zpřístupnilo „rozklikávací rozpočet“ města. Aplikace se má rozšiřovat o podrobnější informace, zatím jsou dostupné jen souhrnné položky, Podrobnosti nebo možnost se proklikat až na úroveň faktur ještě není možná.

Další informace a jednání týkající se výzvy najdete v článcích s tagem Výzva zastupitelům.