Z historie Úval – kvíz 1 (2020)

Ověřte si znalosti o historii města Úvaly.

Ověřte si znalosti o města Úvaly, Úvalácích, událostech, faktech, současnosti i historii našeho města.
Kvíz je generován a vyhodnocován automaticky.
(Kvíz v roce 2020 zpracovala v době koronavirové Lenka Mandová.)

Jak se jmenoval zakladatel továrny Vega?

 
 
 
 

Ve kterém roce byla česká folk rocková skupina Divokej Bill založena?

 
 
 
 

Jaké výrobky Vega vyráběla?

 
 
 
 

Srovnejte podle chronologie jména vedoucích redaktorů ŽÚ od prosince 1989.

 
 
 
 

Který hudebník z Úval nehrál v profesionálních souborech, ale vedl soubor STO?

 
 
 
 

Který radioamatér sestrojil v Úvalech první televizi, jež fungovala již před oficiálním provozem roku 1953?

 
 
 
 

Která rodina se nepodílela po desetiletí na leteckém modelářství?

 
 
 
 

Kdo je autorem sochy arcibiskupa Arnošta z Pardubic?

 
 
 
 

Který malíř/ malířka vydal 10 svých děl v Úvalech vlastním nákladem?

 
 
 
 

Kdo je autorem plakety města udělované za zásluhy pro město?

 
 
 
 

Vyberte jméno vynikajícího úvalského běžce hlavně v době 1. republiky

 
 
 
 

Přiřaďte k datům tragické události našeho národa:
nacistická okupace
bitva na Bílé hoře
okupace vojsky Varšavského paktu
heydrichiáda

 
 
 
 

Kdo byl autorem dnes zakrytého sgrafita na bývalém kulturním domě?

 
 
 
 

Kdo byl otcem myšlenky založit roku 1959 měsíčník Život Úval?

 
 
 
 

Ve kterém roce slavil Sportovní klub Úvaly 100 let od svého založení?

 
 
 
 

Po deskách Propustka do pekel, Svatá pravda a Mezi nima získala skupina Zlatou     desku za 10 000 prodaných kusů. Ve kterém roce získal Divokej Bill Českého slavíka v kategorii skupiny?

 
 
 
 

Který hudebník nebo městská organizace nezaložila roku 1924, roku 1928 a po roce 1950  v Úvalech hudební školu?

 
 
 
 

Který sochař původně z Úval vytvořil bustu spisovatele Arnošta Lustiga pro Společnost Franze Kafky v Praze, Široké ulici?

 
 
 
 

Jak se jmenuje frontman skupiny Divokej Bill?

 
 
 
 

Ve kterém roce byla založena továrna Vega v Úvalech?