Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Z historie Úval – kvíz 1

Ověřte si znalosti o města Úvaly, Úvalácích, událostech, faktech, současnosti i historii našeho města.
Kvíz je generován a vyhodnocován automaticky.
(Kvíz v roce 2020 zpracovala v době koronavirové Lenka Mandová.)

Který hudebník z Úval nehrál v profesionálních souborech, ale vedl soubor STO?

 
 
 
 

Který hudebník nebo městská organizace nezaložila roku 1924, roku 1928 a po roce 1950  v Úvalech hudební školu?

 
 
 
 

Vyberte jméno vynikajícího úvalského běžce hlavně v době 1. republiky

 
 
 
 

Který malíř/ malířka vydal 10 svých děl v Úvalech vlastním nákladem?

 
 
 
 

Jak se jmenuje frontman skupiny Divokej Bill?

 
 
 
 

Jaké výrobky Vega vyráběla?

 
 
 
 

Ve kterém roce byla založena továrna Vega v Úvalech?

 
 
 
 

Kdo je autorem plakety města udělované za zásluhy pro město?

 
 
 
 

Ve kterém roce slavil Sportovní klub Úvaly 100 let od svého založení?

 
 
 
 

Ve kterém roce byla česká folk rocková skupina Divokej Bill založena?

 
 
 
 

Která rodina se nepodílela po desetiletí na leteckém modelářství?

 
 
 
 

Srovnejte podle chronologie jména vedoucích redaktorů ŽÚ od prosince 1989.

 
 
 
 

Přiřaďte k datům tragické události našeho národa:
nacistická okupace
bitva na Bílé hoře
okupace vojsky Varšavského paktu
heydrichiáda

 
 
 
 

Jak se jmenoval zakladatel továrny Vega?

 
 
 
 

Po deskách Propustka do pekel, Svatá pravda a Mezi nima získala skupina Zlatou     desku za 10 000 prodaných kusů. Ve kterém roce získal Divokej Bill Českého slavíka v kategorii skupiny?

 
 
 
 

Kdo byl autorem dnes zakrytého sgrafita na bývalém kulturním domě?

 
 
 
 

Kdo je autorem sochy arcibiskupa Arnošta z Pardubic?

 
 
 
 

Který sochař původně z Úval vytvořil bustu spisovatele Arnošta Lustiga pro Společnost Franze Kafky v Praze, Široké ulici?

 
 
 
 

Který radioamatér sestrojil v Úvalech první televizi, jež fungovala již před oficiálním provozem roku 1953?

 
 
 
 

Kdo byl otcem myšlenky založit roku 1959 měsíčník Život Úval?