Z historie Úval – kvíz 2 (2020)

Ověřte si znalosti o historii města Úvaly.

Ověřte si znalosti o města Úvaly, Úvalácích, událostech, faktech, současnosti i historii našeho města.
Kvíz je generován a vyhodnocován automaticky.
(Kvíz v roce 2020 zpracovala v době koronavirové Lenka Mandová.)

Který umělec se neplánovaně narodil na úvalském nádraží roku 1928?

 
 
 
 

Kolik oblouků má úvalský viadukt postavený pro železnici?

 
 
 
 

Do které řeky se vlévá potok Výmola protékající úvalským katastrem, směrem na Holou Hostýň a Hodov, pod Tlustovousy k Vyšehořovicím, přes Kozovazy k  Mochovu a Sedlčánkám?

 
 
 
 

Ve kterých letech byla stavěna železniční dráha směrem od Olomouce do Prahy?

 
 
 
 

Ve kterých letech bylo v akci Z postaveno v Úvalech zdravotní středisko?

 
 
 
 

Co to znamenalo postavit budovu, prodejnu, kanalizaci či park v akci Z?

 
 
 
 

Který český básník a spisovatel bydlel krátce v hostinci U Českého lva?

 
 
 
 

Co lze shlédnout z 31,5 m vysoké rozhledny na Vinici, poprvé zprovozněné r. 2014?

 
 
 
 

V jakém slohu byl byla roku 1724 v Úvalech dokončena přestavba kostela Zvěstování Páně?

 
 
 
 

Který rybník dnes již na úvalském katastru nenajdeme?

 
 
 
 

Proč se vyvýšenina v Úvalech nazývá Vinice, když je posázena třešňovými stromy?

 
 
 
 

Srovnejte prosím od nejnižšího k nejvyššímu bodu nad mořem.

 
 
 
 

Ve které topné sezóně jsme už téměř všichni v Úvalech mohli vytápět své byty plynem?

 
 
 
 

Kde pramení potok Výmola?

 
 
 
 

Který duch se objevuje na místě bývalého zájezdního hostince U Českého (Bílého) lva, vedle školy?

 
 
 
 

Jak se jmenuje nejvyšší vyvýšenina v katastru Úval?

 
 
 
 

Kde se v Úvalech nachází starý mostek z roku 1842?

 
 
 
 

Přiřaďte k jednotlivým profesím odpovídající jména.