Z historie Úval – kvíz 2 (2020)

Ověřte si znalosti o historii města Úvaly.

Ověřte si znalosti o města Úvaly, Úvalácích, událostech, faktech, současnosti i historii našeho města.
Kvíz je generován a vyhodnocován automaticky.
(Kvíz v roce 2020 zpracovala v době koronavirové Lenka Mandová.)

Který duch se objevuje na místě bývalého zájezdního hostince U Českého (Bílého) lva, vedle školy?

 
 
 
 

Co lze shlédnout z 31,5 m vysoké rozhledny na Vinici, poprvé zprovozněné r. 2014?

 
 
 
 

V jakém slohu byl byla roku 1724 v Úvalech dokončena přestavba kostela Zvěstování Páně?

 
 
 
 

Do které řeky se vlévá potok Výmola protékající úvalským katastrem, směrem na Holou Hostýň a Hodov, pod Tlustovousy k Vyšehořovicím, přes Kozovazy k  Mochovu a Sedlčánkám?

 
 
 
 

Který rybník dnes již na úvalském katastru nenajdeme?

 
 
 
 

Kde se v Úvalech nachází starý mostek z roku 1842?

 
 
 
 

Co to znamenalo postavit budovu, prodejnu, kanalizaci či park v akci Z?

 
 
 
 

Který umělec se neplánovaně narodil na úvalském nádraží roku 1928?

 
 
 
 

Přiřaďte k jednotlivým profesím odpovídající jména.

 
 
 
 

Ve které topné sezóně jsme už téměř všichni v Úvalech mohli vytápět své byty plynem?

 
 
 
 

Kolik oblouků má úvalský viadukt postavený pro železnici?

 
 
 
 

Kde pramení potok Výmola?

 
 
 
 

Jak se jmenuje nejvyšší vyvýšenina v katastru Úval?

 
 
 
 

Ve kterých letech bylo v akci Z postaveno v Úvalech zdravotní středisko?

 
 
 
 

Proč se vyvýšenina v Úvalech nazývá Vinice, když je posázena třešňovými stromy?

 
 
 
 

Který český básník a spisovatel bydlel krátce v hostinci U Českého lva?

 
 
 
 

Srovnejte prosím od nejnižšího k nejvyššímu bodu nad mořem.

 
 
 
 

Ve kterých letech byla stavěna železniční dráha směrem od Olomouce do Prahy?