Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Z historie Úval – kvíz 3

Ověřte si znalosti o města Úvaly, Úvalácích, událostech, faktech, současnosti i historii našeho města.
Kvíz je generován a vyhodnocován automaticky.
(Kvíz v roce 2020 zpracovala v době koronavirové Lenka Mandová.)

Který čsl. legionář bojoval povinných 5 let ve francouzských legiích?

 
 
 
 

Kolik z níže jmenovaných bylo pravomocně odsouzeno v komunistických čistkách v 50. a 60. letech.?
Trnka Bohumil, Šulc Viktor, Kejř Jaroslav, Struska Vladimír, Mandová Libuše, Pokorná Jitka

 
 
 
 

Proti komu nebojovali čsl. legionáři?

 
 
 
 

Komu byl po opakovaném jednání rady města odejmut titul čestný občan města Úval?

 
 
 
 

Na kterých frontách nebojovali naši rakousko-uherští vojáci za císaře pána?

 
 
 
 

Jak se jmenovala nekomunistická ilegální odbojová organizace operující proti nacistům i v Úvalech a okolí?

 
 
 
 

Kdo ze jmenovaných patří mezi sportovce z Úval?
Jiří   Dědina
František Mikota
Vladimír Chvátal
Vladimír Kejř

 
 
 
 

Kterou stavbu nenavrhoval nebo nespolupracoval na projektu prof. Ing. arch. Miroslav Masák?

 
 
 
 

Kolik lidí bylo zastřeleno na katastru Úval včetně Klánovického lesa v Květnovém povstání roku 1945?

 
 
 
 

Kde byl v roce 2000 umístěn pamětní kámen k 700. výročí od první písemné zmínky o Úvalech?

 
 
 
 

Která tělocvičná či tělovýchovná organizace nebyla v Úvalech založena?

 
 
 
 

V jakých třech oborech získává rodinná firma Miroslavy a Lubomíra Krupkových ocenění po celém světě?

 
 
 
 

Ve kterém přestupném roce byl založen městský dům pionýrů a mládeže?

 
 
 
 

Ve kterém svém díle situovala M. Majerová literární děj do Úval?