Z historie Úval – kvíz 3 (2020)

Ověřte si znalosti o historii města Úvaly.

Ověřte si znalosti o města Úvaly, Úvalácích, událostech, faktech, současnosti i historii našeho města.
Kvíz je generován a vyhodnocován automaticky.
(Kvíz v roce 2020 zpracovala v době koronavirové Lenka Mandová.)

Kolik z níže jmenovaných bylo pravomocně odsouzeno v komunistických čistkách v 50. a 60. letech.?
Trnka Bohumil, Šulc Viktor, Kejř Jaroslav, Struska Vladimír, Mandová Libuše, Pokorná Jitka

 
 
 
 

Která tělocvičná či tělovýchovná organizace nebyla v Úvalech založena?

 
 
 
 

Kolik lidí bylo zastřeleno na katastru Úval včetně Klánovického lesa v Květnovém povstání roku 1945?

 
 
 
 

Jak se jmenovala nekomunistická ilegální odbojová organizace operující proti nacistům i v Úvalech a okolí?

 
 
 
 

Proti komu nebojovali čsl. legionáři?

 
 
 
 

Ve kterém přestupném roce byl založen městský dům pionýrů a mládeže?

 
 
 
 

Na kterých frontách nebojovali naši rakousko-uherští vojáci za císaře pána?

 
 
 
 

Kterou stavbu nenavrhoval nebo nespolupracoval na projektu prof. Ing. arch. Miroslav Masák?

 
 
 
 

Komu byl po opakovaném jednání rady města odejmut titul čestný občan města Úval?

 
 
 
 

V jakých třech oborech získává rodinná firma Miroslavy a Lubomíra Krupkových ocenění po celém světě?

 
 
 
 

Kde byl v roce 2000 umístěn pamětní kámen k 700. výročí od první písemné zmínky o Úvalech?

 
 
 
 

Který čsl. legionář bojoval povinných 5 let ve francouzských legiích?

 
 
 
 

Kdo ze jmenovaných patří mezi sportovce z Úval?
Jiří   Dědina
František Mikota
Vladimír Chvátal
Vladimír Kejř

 
 
 
 

Ve kterém svém díle situovala M. Majerová literární děj do Úval?