1,5 milionu fuč

Netradičně středeční jednání zastupitelstva města Úvaly 21. 12. 2022 bylo v zajetí počítání peněz a přátelské atmosféry.

Rozdíl 10 mil. a chyby v rozpočtu města

Víc, než kdy jindy, se u každého bodu jednání zmiňovala otázka peněz, zdroje financování, úspor nebo priorit při omezených zdrojích. Při zprávě p. Gloce /PRO Úvaly/ z finančního výboru se otevřela otázka rozdílu ve výkazech Technických služeb a města Úvaly. Ve stomilionovém rozpočtu Technických služeb byl rozdíl asi 10 mil. Kč. Rozdíl na straně Technických služeb vysvětloval ředitel p. Špaček. Největší rozdíl způsobuje uvádění hodnot bez DPH na rozdíl od hodnot ve výkazech města. V rozpočtu města za nalezení chyby (nadhodnocení příjmů o 10 mil. Kč) děkoval místostarosta p. Kimbembe /ODS/ i starostka města paní Rydvalová /Otevřené Úvaly/ v průběhu večerního jednání p. Černému /PRO Úvaly/ dokonce několikrát. Starostce situace zjevně nebyla příjemná. Potvrdila záměr po uzavření účetnictví 2022 pověřit jeho kontrolou nějaké fyzické osoby, protože to nemůže být v gesci finančního výboru.

Kdo hlídá banku

Kdo si pamatuje upozorňování finančního výboru v minulých letech? Prý zbytečné strašení členů finančního výboru z vysokého zadlužení a splátek vyústilo v zafixování úrokové sazby úvěrů města u Komerční banky do splatnosti. Jenže za rok 2022 se ukázalo na růstu úrokových nákladů, že se to provedlo jen u úvěru 110 mil. Kč. /Celková výše dlouhodobých závazků a úvěrů města Úvaly v polovině loňského roku dosáhla 167 mil. Kč – viz článek „Kde vzít na plánované investice?“/

Podle sdělení paní Hájkové u toho dalšího „malého úvěru“ skončila fixace v březnu 2022 a pak se úroková sazba začala odvozovat od mezibankovní sazby PRIBOR /Prague InterBank Offered Rate – průměrná úroková sazba, za kterou si banky v ČR navzájem půjčují peníze na mezibankovním trhu/. Navýšení sazby udělalo díru do městského rozpočtu za rok 2022 větší o dalších 1,5 mil. Kč.

Při otázce, kdo za město má na starosti hlídat finanční náklady, se k úplné odpovědnosti nepřihlásila vedoucí ekonomického odboru paní Hájková. Komerční banka prý neměla zájem úrokovou sazbu u tohoto úvěru města zafixovat. Místostarosta pro finance p. Kimbembe sděluje, že banky a jednání s nimi řešil vždy sám Petr Borecký /Otevřené Úvaly, starosta města do října 2022/. Trochu zaskočená starostka prohlašuje, že „po tom co zažila v posledních dnech kolem rozpočtu, si bude velmi bedlivě hlídat“ finance (byť to je plně agenda místostarosty).
Vícenáklady na úroky dopadnou na rozpočet města také v roce 2023. Dá se předpokládat, že na úrocích město zaplatí víc než v r. 2022.

Graf: Vývoj jednoměsíční úrokové sazby PRIBOR

K desetiprocentní inflaci z rozhazování Babišovi vlády se v roce 2022 přidalo dalších deset procent způsobených Putinovou energetickou válkou s Evropou. Zkrocení inflace řešila Česká národní banka v roce 2022 růstem úrokových sazeb. Obrat přišel až se jmenováním nového guvernéra ČNB (bývalého poradce premiéra Babiše), který v polovině roku zastavil další zvyšování úrokových sazeb a inflaci ovlivňuje posilováním koruny intervencemi (to způsobuje umělé snížení cen dovozních energetických komodit). Předcházející guvernér ČNB p. Rusnok mluví o kolosálním střetu zájmu Babiše, kterému vyhovují nižší úrokové sazby úvěrů zadluženého Agrofertu. Silnější kurz koruny naopak drtí české exportéry, kteří se nevyhnou propouštění. (Agrofert má tržby z tuzemska.) Intervence stáhly Českou národní banku za rok 2022 do rekordní historické ztráty přes 400 mld. Kč.
Zadluženému městu Úvaly vyhovují nižší úrokové sazby. Kurz koruny hospodaření města přímo neovlivňuje.

Nenadálé úspory a neplánované výdaje

Také debatu o opravě hasičárny doprovázely peníze. Vysvětlování a opravy v papírech potřeboval přesun nevydaných 4 mil. Kč (=úspora) a jejich přesun do roku 2023 (=nenaplánovaný výdaj).

Participativní rozpočet a debata o něm dospěje brzo do pubertálního věku, přestože v Úvalech stále nebyl ani jednou zrealizován. V rozpočtu města 2023 je s ním již počítáno. Dočkáme se prý o jarních prázdninách. Uvidíme, jak si vedení města poradí v této době s komunikací této novinky občanům. Vyčleněných 600 tis. Kč v rozpočtu bylo vedeno v položce „dary“. Na podnět PRO Úvaly opět opraveno.

Následovala debata o hospodaření Technických služeb a schválení výroční zprávy rovnou za poslední dva (!) roky najednou (2021 a 2020). Nový ředitel Technických služeb převzal stomilionový podnik asi v ne úplně ideálním pořádku. O tom jak cena vody mezi Jirny a Úvaly zdraží z 19 Kč hned několikanásobně, než proteče lesem Vidrholcem do úvalských kohoutků, si poslechněte v půlhodinové debatě ze záznamu na Youtube.

Zahuštění zastavěnosti továrními halami

Hladce byla odsouhlasena 13. změna stávajícího územního plánu týkající se zástavby u křižovatky Jirenská a Klánovická. Firma s čínskými vlastníky HAHN AUTOMATION , s.r.o. zde chce „na zelené louce“ přistavět výrobní prostory. Další změnou je lepší definice pozemku pro svazkovou školu, hřiště u koupaliště a lepší definice P+R parkoviště v uhelných skladech.

Inventura mrtvých duší

Schváleny byly dotace pro rozdělení spolkům na provoz a údržbu. Nový zastupitel p. Buček /PRO Úvaly/ chce, aby město se spolky více komunikovalo a chtělo od spolků informace o počtu členů,  jejich vztahu k Úvalům, i rozpis aktivit. Měly by se tak dát kontrolovat „mrtvé duše“ a lépe i aktivita spolků  i vyhodnocení použití dotací. Při pohledu do kroniky města zejména na zoufale stručné informace od SK Úvaly a Tenisového klubu bude vyžadování informací určitě ku prospěchu.

Záměr výstavby pomníku odboje

Mimo plán se rozjela debata k záměru občanů postavit v Úvalech pomník protihabsburskému, protinacistickému a protikomunistickému odbojovému hnutí v Úvalech. Debata se vedla o tom, zda se má nejdříve naplánovat pomník a pak to město podpoří, nebo tomu dá město zelenou a nabídne pozemek, a až poté začne spolek utrácet peníze za přípravu.
/Záměr bude představen v samostatném článku./

I přes závažnost jednotlivých bodů jednání nedocházelo v průběhu večera ke konfliktům. Připomínky opozice byly přijímány velmi konstruktivně. Většinu komunikace obstarala starostka a členové PRO Úval, bez ostatních zastupitelů.

Záznam čtyřhodinového jednání najdete na https://www.youtube.com/watch?v=yUKpsBGHNnw Jednání sledovalo online asi 100 lidí.

Written by