Amfiteátr místo cyklostezek

Scéna pod širým nebem v Úvalech v době největšího obrození byla v lomu u náměstí…

Na kopci nad lomem byl ještě letní altán a celý prostor byl v předválečném období kulturně využíván pro hudební a taneční dýchánky.
Velká plocha lomu následně ještě sloužila jako odkladiště a skládka. Až Otevřené Úvaly při svém politickém nástupu před třemi volebními obdobími uvažovaly udělat zde skate park, volnočasovou zónu pro mládež.
Po vyčištění je nyní plocha využívána jako manipulační plocha – skládka zeminy při stavebních pracích města.

FOTO: malý amfiteátr – příklad
příklad amfiteátru

Vedení města nemá plán na využití lomu jednoznačný. Mohlo by zde být parkoviště pro náměstí (dost daleko) nebo volnočasová zóna (Základní škola je hned vedle). S obnovením přírodní scény pro taneční a hudební produkci se (zatím) nepočítá. Z minulého volebního období je totiž rozeběhnutý projekt přírodního amfiteátru na Vinici.

Stavba amfiteátru byla obsahem ČSSD pro toto volební období:
„…budeme usilovat o vybudování velkého parkoviště na místě bývalého lomu“
„Prosazujeme vybudování přírodního amfiteátru.“ … /na Vinici/

Při cestě od rozhledny Vinice k silnici ke hřbitovu bývala černá skládka. Její „sanace“ proběhla za pomoci bahna z revitalizace úvalských rybníků. Na tomto místě, poté co si bahno „sedlo“ (a taky ujelo z kopce) se na tomto větrném místě naplánoval v minulém volebním období přírodní amfiteátr. Podrobnosti nejsou příliš známé, protože v plánu investic města na webu MěÚ  tento projekt s více než milionovou žádostí o dotaci jako jeden z mála chybí.

FOTO: skládka bahna na Vinici (foto z roku 2013)
skládka kalů v Úvalech
skládka kalů v Úvalech
skládka kalů v Úvalech

Snad z koaliční smlouvy (Otevřené Úvaly + ODS + ČSSD) 2014-2018 plyne, že projekt přírodního amfiteátru patří do rozpracovaných a dokončovaných plánů z minulého období.

Podle zápisu rady města 10. 2. 2015 Dr. Vítězslav Pokorný /místostarosta, ČSSD/ na Komisi pro životní prostředí předložil mapu návrhu cyklotras, které umožní spojení pro pěší a cyklisty od Klánovického lesa přes koupaliště až do centra Úval (pro hlasovalo 9 z 9 přítomných). Na základě připomínky JUDr. Ing. Petr Petržílka, Ph.D. /zastupitel, ČSSD/, že je v jednání dotace na projekt revitalizace plochy na Vinici pro přírodní amfiteátr včetně přístupových cest a tudíž „navrhování dalších dotačních titulů není efektivní“, však komise doporučuje radě města přijetí dotace ze Středočeského kraje na projekt revitalizace plochy na Vinici pro přírodní amfiteátr (pro hlasovalo 9 z 9 přítomných).

Plnění „výzvy“?
5. bod výzvy –
Zadávání projektů projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.
Vše o „výzvě zastupitelům  najdete na www.uvaly.cz/vyzva

Amfiteátr na zatím neobydleném kopci nad Úvaly tak nyní dostal větší prioritu než cyklotrasy spojující okrajové čtvrti města. A velké akce s potřebou techniky, elektřiny, dopravou techniky na místo? Ano, počítá se právě s „přírodním amfiteátrem pro festivaly“ na Vinici.

Na polích nad lomem, od rozhledny až ke hřbitovu se také plánuje výstavba vilové čtvrti.
skládka a lom v Úvalech
První řada domů nad lomem bude mít pěkný výhled na Úvaly a náměstí.
výhled na náměstí v Úvalech

Co bude na tradičním místě v centru města v lomu pod plánovanou novou vilovou čtvrtí?

FOTO: Letecký snímek lomu na konci náměstí, v sousedství Základní školy a proti Městskému úřadu a stanici státní policie.
lom vedle základní školy v Úvalech

 

Written by