Brandýs n. L. zruší své pracoviště v Praze

Brandýs nad Labem možná ještě letos zruší své pracoviště v Praze na Náměstí republiky!

Zpráva starosty města o připravovaném rušení přepážek Brandýského úřadu v Praze na Náměstí Republiky je přebraná z facebookových stránek MěÚ Úvaly.

Brandýs nad Labem možná ještě letos zruší své pracoviště v Praze na Náměstí republiky! Všechny agendy by se následně koncentrovaly v Brandýse nad Labem (dále jen BnL).

Důvody, které k tomu Brandýs vedou, jsou tyto:

…1) tlak Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby BnL opustil objekt na Náměstí republiky /stát chce objekt prodat/, a to ještě letos
2) nabízené náhradní budovy jsou z hlediska logistiky (Chodov, Legerova u Nuselského mostu) nebo nákladů na rekonstrukci (Hybernská) nevhodné
3) enormní náklady Brandýsa spojené s provozování některých agend ztrojeně (BnL, Náměstí republiky, Biskupská)

Jako starosta postup brandýských chápu a jednal bych na jejich místě asi stejně. Na druhou stranu mnoho našich obyvatel jezdí do Prahy za prací a je tam navíc lepší veřejná doprava. Zrušení těchto pracovišť pro ně bude velkou komplikací.

Byl jsem proto tento týden na jednání v BnL, kde jsme jednali o možném řešení situace. Jsem rád, že mohu napsat, že kolegové z BnL k záležitosti přistupují věcně a s pochopením pro potřeby obcí v rámci ORP. Navrhl jsem kolegům variantu řešení situace, která by mohla negativní dopady tohoto kroku omezit. V konečném důsledku by možná mohla být lepší i než stávající stav a přitom provozně levnější než řešit vše koncentrovaně v Brandýse a zajišťovat do BnL posilování veřejné dopravy.

Ta varianta je, že by město Úvaly poskytlo BnL kancelářské prostory ve svých objektech /nejspíše v Riegrově ulici/ a BnL by zde zřídil odloučené pracoviště pro náš mikroregion.

Jednali jsme o těchto agendách, které by se vyřizovaly v Úvalech:

– správní /občanky, řidičáky, pasy – včetně focení/
– za určitých okolností – tedy možná (je nutno prověřit zejména logistické a technické aspekty) – technické průkazy a převody aut
– zvažovali jsme vodoprávní, dopravní a sociální agendu, ale toto je věc dalších jednání

Slíbil jsem, že náš MěÚ dá dohromady požadavky na agendu odloučeného pracoviště, doplněné nějakou statistikou využívanosti (zajistí tajemnice našeho MěÚ).

Tak držte palce, ať se to povede.
Petr Borecký, starosta města

Written by