Zastupitelstvo 2006 – 2010

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010 Starosta: MUDr. Šťastný Jan (ODS) Rada města: MUDr. Jan Šťastný (starosta), ODS Ing. Helena Váňová, ODS Helena Novosádová, ZA ROZVOJ ÚVAL – NOVÁ ŠANCE Jaromír Stemberg, ZA ROZVOJ ÚVAL – NOVÁ ŠANCE Karel Linhart, Volba pro Úvaly

Zastupitelstvo 2010 – 2014

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014 Starosta: MUDr. Šťastný Jan (ODS) Rada města: MUDr. Jan Šťastný (starosta), ODS od 6/2014 Mgr. Petr Borecký (uvolněný místostarosta), Otevřené Úvaly JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D (neuvolněný místostarosta), ČSSD Mgr. Dana Poláková, Otevřené Úvaly Josef Štěpánovský, ODS

Zastupitelstvo 2014 – 2018

Starosta: Mgr. Petr Borecký (Otevřené Úvaly) Rada města: Mgr. Petr Borecký (Otevřené Úvaly) Alexis Kimbembe (ODS, uvolněný místostarosta) Dr. Vítězslav Pokorný (ČSSD, neuvolněný místostarosta) Josef Polák (Otevřené Úvaly) Ing. Ludmila Milerová (Otevřené Úvaly)

Referendum

Místní referendum je základní formou lidového hlasování jako institutu přímé demokracie. Místní referendum se koná, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo města nebo přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo rozhodne o jeho vyhlášení. Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpoří svým podpisem (obec 3-20 tis. obyvatel) alespoň 20 % oprávněných osob. Přípravný výbor tvoří nejméně 3 oprávněné osoby. Podrobnosti přípravy a konání referenda jsou dány zákonem o místním referendu.