Čestní občané města Úvaly

Přehled udělení titulu čestný občan města Úvaly.

 1. Lev František Charbuský

  15.2.1863 za velké zásluhy o blaho obce Ouvalské od zastupitelstva obecního za čestného souseda jednohlasně zvolen.
  Ředitel Pražsko-úvalské horní a hutní společnosti. Konšel obce Úvaly.

 2. Alois Jirásek

  24.11.1918 schváleno čestné občanství prvním obecním zastupitelstvem na prvním svobodném zasedání.
  Oceněna byla skutečnost, že jeho romány byly v první světové válce posilou a pobídkou mnohým klesajícím.
  wikipedia.org

 3. Václav Klofáč

  24.11.1918 schváleno čestné občanství prvním obecním zastupitelstvem na prvním svobodném zasedání.
  Oceněn za jeho podíl na vzniku Československé republiky.
  Poslanec, předseda České strany národně sociální.
  wikipedia.org

 4. JUDr. Karel Kramář

  24.11.1918 schváleno čestné občanství prvním obecním zastupitelstvem na prvním svobodném zasedání.
  Oceněn za jeho podíl na vzniku Československé republiky.
  1. ministerský předseda Československé republiky.
  wikipedia.org

 5. Dr. Edvard Beneš

  10.9.1938 udělilo čestné občanství zastupitelstvo obce.
  Ocenění je za práci pro blaho Československé republiky.
  Druhý prezident Československé republiky.
  wikipedia.org
  2.10.1942 bylo všemi hlasy zastupitelů čestné občanství odebráno za nepřátelský postoj k velkoněmecké říši a že se nevyrovnal se změněnými poměry.
  1946, na začátku roku (po ukončení druhé světové války) je mu čestné občanství znovu uděleno.

 6. Marie Majerová

  3.3.1947 jmenována na plenárním zasedání Místního národního výboru jako úvalská rodačka čestnou občankou Úval.
  Oceněna je její předválečná literární tvorba.
  wikipedia.org
  literatura

 7. Klement Gottwald

  21.4.1949 schválilo čestné občanství plenární zasedání Místního národního výboru.
  Československý komunistický politik, po převzetí moci komunisty v roce 1948 zvolen prezidentem.
  wikipedia.org
  23.4.2015 zastupitelstvo většinou hlasů čestné občanství odejmulo.
  https://www.uvaly.cz/vitezny-unor-v-uvalech
  https://www.uvaly.cz/co-se-deje-za-humny-52015

 8. Alexandr Vasiljevič Volkov

  7.5.1970 bylo uděleno čestné občanství na plenárním zasedání Městského národního výboru u příležitosti oslav 25. výročí osvobození.
  Uděleno za zásluhy o osvobození Úval v roce 1945.

 9. PhDr. Zdeněk Mahler

  23.9.2004 udělilo čestné občanství zastupitelstvo města.
  Ocenění je za celoživotní práci.
  Český pedagog, spisovatel, scenárista, publicista a muzikolog část svého života prožil v Úvalech.
  wikipedia.org

 10. akademická sochařka Miloslava Kaňková

  8.10.2010 udělilo zastupitelstvo města čestné občanství.
  Ocenění je za její tvorbu figurální keramiky a pedagogickou činnost.

 11. akademická sochařka Hana Benešová

  8.10.2010 udělilo zastupitelstvo města  čestné občanství in memoriam  (zemřela v roce 2006).
  Ocenění je za její tvorbu drobné užitkové a dekorační keramiky, pedagogickou práci.

 12.  prof. ing. arch. Miroslav Masák, dr.h.c.

  8.10.2010 udělilo  zastupitelstvo města čestné občanství.
  Ocenění je za jeho celoživotní úspěšnou architektonickou práci a spolupráci s městem Úvaly v otázkách koncepce rozvoje a územního plánování.
  wikipedia.org
  Miroslav Masák na Uvaly.cz

 13. akademický malíř Vladimír Vondráček

  8.10.2010  udělilo zastupitelstvo města čestné občanství in memoriam (zemřel v roce 1992).
  Ocenění je za jeho dlouholetou práci ve výtvarném středisku OPS (Obecně prospěšných služeb) v Úvalech, které spoluzakládal.
  wikipedia.org