Vítězný únor v Úvalech

Desátého března na výročí krvavého potlačení tibetského lidového povstání ve Lhase se po celé ČR vyvěšuje „vlajka pro Tibet“. Také naše radnice v Úvalech si „boj za svobodu“ připomíná každý rok. Letošní rok je ale v Úvalech přece jiný než ty předchozí…

Po loňském dotazu na starostu města MUDr. Šťastného, proč je čestným občanem města Klement Gottwald, se dlouho nic nedělo. Až po volbách jsme se dočkali „akce“. Na jednání rady města se z občanské iniciativy dostal bod na zrušení tohoto čestného občanství. Možná načasování na „vítězný únor“ způsobilo, že vše 10. 2. 2015 dopadlo jinak, než by člověk od tak zdánlivě banální záležitosti očekával.

Vyhláška města 2/2004 zavedla striktní pravidla udělování a odebírání čestného občanství www.mestouvay.cz Zatímco čestné občanství může navrhovat občan města, odňato může být „…zastupitelstvem města jen na základě návrhu člena zastupitelstva města tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na základě kterých by k udělení čestného občanství nedošlo.“

Pět z pěti radních (3x Otevřené Úvaly, 1x ODS, 1x ČSSD) se jednotně zdrželo hlasování a čestné občanství Klementovi nedoporučili odebrat. Tato informace se objevila až po zveřejnění zápisu z jednání rady města v článku na www.uvalsko.cz a na blesk.cz. Město následně vydalo tiskovou zprávu. Díky tomu jsme se mj. dozvěděli, že úřední aparát města obohatil tiskový mluvčí. Město již však do té chvíle i bez tiskového mluvčího stačilo vydat dvě tiskové zprávy. V té druhé zprávě vydané k útoku na francouzské novináře z týdeníku Charlie Hebdo se psalo: „…Jedná se o odpornou a podlou vraždu, která je zároveň útokem na nás všechny, kteří sdílíme hodnoty svobody slova, vyznání a základních lidských práv.“

FOTO: rada města Úvaly (zdroj: mestouvaly.cz)
2014 rada města

Kdo byl Klement Gottwald? Československý komunistický politik. Od roku 1929 poslanec Národního shromáždění. Od roku 1945 působil ve funkci premiéra. Od roku 1948 prezident. Jako nejvyšší představitel Komunistické strany sehrál rozhodující roli během prvních let budování komunistického režimu v Československu. Nese značnou část zodpovědnosti za nezákonnosti vrcholného stalinismu. Je přímo odpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců. Za jeho vlády došlo na počátku padesátých let k mnoha politickým vykonstruovaným procesům, byl rozpoután politický teror: bylo vyneseno přes 230 rozsudků smrti, přes sto tisíc občanů bylo odsouzeno k doživotí či mnohaletým vězením. K odkazu Klementa Gottwalda se dodnes hlásí KSČM a při shromáždění k výročí založení komunistické strany vedoucí představitelé kladou kytice na jeho hrob.
Od dubna 1949 čestný občan města Úvaly.

Ale opravdu zůstalo Klementovi čestné občanství? Nedalo mi to a obrátil jsem se v Úvalech na paní PhDr. Lenku Mandovou s otázkou… Jak je možné, že revoluční dobu za „vlády“ Občanského fóra po roce 1989 čestně přežil v Úvalech Klement Gottwald?
„Jsem si jista, že členství K. Gottwalda se zrušilo na kulturní komisi nejpozději při udělování čestného občanství p. Mahlerovi /pozn. 2004/. Je možné, že ještě dříve, tedy na začátku 90.let, kdy jsem byla předsedkyní kulturní komise. Přicházeli jsme na mnoho kostlivců, např. na zápis v katastru, že louky v Králičině patří Franzi Josefovi či rodině Lichtenštejnů. Takže hlasování vedení města o 20 let později je bezpředmětné, jedná se o technický problém, kdy někdo omylem připsal čestné členství této politivánihodné tragické postavě alkoholika s krví nevinných na rukou. Spíše to vidím jako morální problém, kdy nikomu nevadí osobnost člověka, který v r. 1950 podepsal rozsudek smrti nad M. Horákovou. Protest proti politické vraždě podali přední intelektuálové světa včetně A. Einsteina. Pak prezident poslal na smrt své přátele a ještě 7 let po ukončení holokaustu připomenul, že jsou židovského původu. Myslím, že i tyto oběti by se měly připomínat.“

Seznam čestných občanů města Úvaly není na internetových stránkách MěÚ dlouho. Autorem tohoto seznamu je kronikář města p. Vítězslav Pokorný. Je nutné uvést, že v devadesátých letech 20. století nejen že nebyl internet, ale na úřadu se zpočátku nepoužívaly příliš ani počítače. Fandou IT techniky rozhodně nebyl tehdejší dlouholetý starosta p. Ivan Černý ani s ním úřadující tajemník, tehdy zároveň politicky aktivní p. Miloslav Breda (na kandidátce KSČM v Úvalech pravidelně až do roku 2010). Veškerá dokumentace je uložena v tom lepším případě v papírové podobě. Pátrat, zda a kdy Klement Gottwald přišel o čestné občanství, by bylo určitě komplikovanější než ještě jednou zvednout ruku.

Zatímco si rada města uřízla ostudu … „Rada města Úvaly však nechce přepisovat historii, nechce zasahovat do kronikářského zápisu města, proto se jednomyslně zdržela hlasování v této otázce. …“, lze zřejmě kronikářský zápis u K. G. doplnit (nikoli mazat) i bez hrdinského hlasování rady a zastupitelů: „… Čestné občanství mu bylo odebráno v revoluční době po roce 1989“.
Dějiny již bohužel nikdo nepřepíše, ale aktuální fakta dnešní doby doplňovat můžeme. Ať naši potomci ví, jak jsme si tu žili s Klementem, vlajkou Tibetu a vzpomínkou na Charlie Hebdo…

Written by