Co se děje za humny 2016/12

Než se přípitkem rozloučíme s rokem 2016, tak se ohlédneme za tím, co se v Úvalech v posledních měsících událo a má smysl to zmínit…

V dubnu osazené kamery na jirenské silnici sklízejí úspěch u okolo bydlících, kteří si pochvalují snížení hluku a bezpečnější přecházení silnice. Kamery měly snad i snížit nehodovost, ale krátce po osazení do prvního sloupu s kamerou nabouralo auto a nové kamery byly vyřazeny z provozu až do září.

Neskutečný úspěch sklidila první hra Ochotnického divadla Úvaly (OUDIV). Představení se muselo pro velký zájem opakovat. Dalším velmi vydařeným úvalským vystoupením divadelního souboru byla módní přehlídka plavek v rámci akce Zachraňme koupaliště v září.

Úvalům se těsně vyhnul výskyt moru včelího plodu.

V soutěži na podobu zcela nové budovy knihovny na náměstí vyhrál návrh, který budí rozpaky průčelím, které nezapadá do okolní „vesnické“ zástavby. Město ještě oslovilo studenty, takže návrhů získalo  nakonec ještě více. Realizace však kvůli finančním možnostem města hned tak nebude.

V dubnu se rozneslo, že Úvaly zažijí první referendum k osudu koupaliště. Uskutečnění referenda je naplněním volebního programu spolku Otevřené Úvaly, přestože tento spolek žádnou kampaň před referendem ke koupališti neudělal. Spontánní kampaň „aktivistů“ za rychlé otevření koupaliště sklidila úspěch a koupaliště „vyhrálo“.  Vedení města sebe samo postavilo nepochopitelně do role poražených. V roce 2017 se uvidí, zda naplní výsledek svého referenda. /více pod heslem referendum/

Doby, kdy beztrestně přes železniční přejezd jezdily na červenou auta i linkové autobusy MHD plné lidí, snad ukonči instalace kamer.

Jen co Technické služby města Úvaly převzaly provozování vodovodu a kanalizace, čelí haváriím vč. vodotrysku na ulici a v závěru prázdnin (25. – 29. srpna) dokonce hrozilo přerušení dodávky pitné vody v celé Radlické čtvrti zásobované na rozdíl od zbytku Úval z vodní nádrže Želivka. Díky zprovoznění propojky mezi Škvorcem a novým vodojem Jih na Slovanech k výpadku v Úvalech nedošlo a cisterny nebyly potřeba. Bez odstávky tak byl Škvorec, Tuklaty, Tlustovousy, Břežany I a Břežany II. V okolních obcích a pražských částech však pro pokrytí několikadenního výpadku musela být voda z důvodu nedostatečného počtu cisteren distribuována i balená. Úvaláci, kteří se do poslední chvíle zásobovali a připravovali na výpadek, si nakonec mohli oddychnout.

2016, balená voda
Ti, kteří se zásobili v Praze zdarma rozdávanou pitnou balenou vodou, ji v Úvalech nakonec použít nemuseli.

2. a 3. srpna v Úvalech točila záběry do filmu německá televize. (V českobrodských Dolánkách však pro SKY a film Britannia vyrostlo celé město pro kulisy bojů s Římany.)

Mezi blbinky a vtípky šířící se po internetu kosmickou rychlostí se zařadila posměšná fotografie přístřešku pro cestující na nástupišti koleje směr Kolín. Při projektu opravy nádraží za více než miliardu korun se totiž zapomnělo na cestující do Českého Brodu, Kolína, … v dešti. Vedení města se postaralo o nápravu, přístřešek byl dodatečně instalován a než byla „vyříznuta“ část zábradlí, tak fotografie z Úval obletěla internet.

2016, nádraží v Úvalech
Momentka kolující po internetu. Večer již bylo zábradlí pryč.

Ohlášené pivní slavnosti na posvícení se nakonec v Úvalech nekonaly.

Regionální patriot a největší (byť amatérský) znalec historie Jan Psota po akci Jabkobraní uspořádal v Úvalech procházku po památkách. Komentáře k Arnoštu, statkům a požárům na náměstí, kostelu, mostu přes Výmolu u koželužny i železničnímu viaduktu si přišlo vyslechnout několik desítek lidí. Jedinou reputační šmouhou byl způsob projevu úvalského faráře před nezvykle zaplněným kostelem.

2016, komentovaná procházka po Úvalech
Velká účast zaskočla všechny

Prostorově i architektonicky velkorysé projekty satelitů v Čechách prý nefungují. Další velkolepý projekt pro miliardáře na 140 ha zamrznul ve Statenicích. Zvýšenou aktivitu developerů a tlak na další výstavbu v Úvalech lze asi očekávat v souvislosti s komunálními volbami.

Reakce starostů středočeských měst na to, že Praha zakáže vjezd kamionů do města byla rychlá. Zatím ale zůstalo jen u testování bdělosti mimopražských sousedů. Zavedení parkovacích zón v Praze bylo realitou a zároveň zatěžkávací zkouškou příměstské dopravy a parkování „kolem“ Prahy. To v souvislosti s krajskými volbami přineslo na přetřes podporu budování parkovišť u nádraží a to až na vládní úroveň. Uvidíme, jak budou politici akční v dalším roce.

Diskuse a tajná přání, že by se zřízením další železniční zastávky pod Hostínem u hřbitova odlehčilo dopravě a parkování u nádraží, jsou zbytečná. SŽDC prý podobné chyby jako v případě zastávky Běchovice střed opakovat nebude.

Pozici ředitele Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy musel opustit Petr Hlaváček. Ten mj. stojí za projektem sídliště Hostín a jeho postupných změn (základní škola je momentálně přeplánována na opačnou stranu sídliště, náměstí se změnilo na parkoviště, kostel prý také potřeba nebude,…).

Probíhá další a větší oprava Masarykova nádraží. Za plného provozu mají být za 135 milionů korun obnoveny fasády, přemístěny pokladny i toalety a vzniknou také nové prodejny. Rekonstrukci financuje Penta, která plánuje následně zastavět okolní pozemky. Nádraží se také v budoucnu v další etapě výstavby má propojit se sousedním Florentinem, které letos právě PENTA za víc než 7 mld. Kč prodala čínské CEFC. Další konkurence pro snídani a večerní nákup pro úvalské živnostníky?

Chtěli bychom ve městě udělat něco, co bude vidět. Něco, z čeho budou mít radost a užitek i ostatní obyvatelé Úval. Pokládat asfalt ani opravovat kanalizaci nezvládneme. Vzít si ale na paškál kus lesa a pořádně jej vyčistit, to zvládneme! Rozhodli jsme se vyčistit lesík za školkou v ulici Pražská od náletů a udělat na něm zase plácek, který bychom mohli využívat třeba i na schůzkách.“ Tak to byla výzva, kterou skauti zvládli a trní ubývalo jako v pohádce o Šípkové Růžence. Na závěr se prý uprostřed pralesa našla smaltovaná cedule hrdě informující o proběhlé dotaci (údržba už asi nikoho nezajímala).

Ke dvěma pizzeriím Úvaly získaly další pizzerii, a další pizzerii, ….

Written by