Co se změní v Úvalech do roku 2022

V pondělí 5.11. zvolení zastupitelé složili slib. Na předchozích 8 let naváže staronová koalice ve složení Otevřené Úvaly a ODS.

Netradičně v pondělí od 18 hodin proběhlo ustavující jednání zastupitelstva Města Úvaly. Slib složilo 14 zastupitelů (nepřítomný Petr Petržílek složí slib na příštím jednání). Všichni zvolení kandidáti mandát přijali a přepouštění mandátů z minulých let se letos nekonalo.

Starostou se stal Petr Borecký. Pro formu podaný návrh PRO Úval na obsazení křesla starosty byl zamítnutý. Také další hlasování zastupitelstva celý večer kopírovalo složení koalice: 8 hlasů proti „zbytku“. Zvykem posledních let bylo, že každá koaliční strana měla v Radě starostu či místostarostu. Město Úvaly budou mít i v dalších 4 letech se starostou dva místostarosty – uvolněný (na plný úvazek) byl zvolen místostarosta Alexis Kimbembe /ODS/ a neuvolněný (při zaměstnání) místostarosta Josef Polák /Otevřené Úvaly/.

Kompletní složení zastupitelstva 2018 – 2022
Počet získaných hlasů ve volbách 2018

Obsazen byl výbor finanční a jeho předsedou byl zvolen Jaromír Gloc /PRO Úvaly/. Zajímavostí je velká shoda při hlasování o jeho osobě v roli předsedy finančního výboru i napříč koalicí.

Zřízen byl kontrolní výbor. Jedno místo bylo neobsazeno a je vyhrazeno pro Petra Petržílka /ČSSD/, protože podle koaliční smlouvy nemá být finanční a kontrolní výbor řízen jednou „opoziční“ stranou.

PRO Úvaly se dvakrát přimlouvaly za opětovné zřízení výboru „stavebního, územního nebo pro investice“ /poradní orgán pro zastupitele/. Vznik komise /poradní orgán Rady/ je již potvrzen v koaliční smlouvě. O postu předsedy rozhoduje ODS a ta již potvrdila obsazení předsedou ODS panem Martinovským. Ustavení a odsouhlasení proběhne zřejmě na některém z dalších jednáním zastupitelstva.

Nejvíce na tomto zastupitelstvu komunikovali zástupci PRO Úval. Kromě slov o spolupráci padaly také četné otázky, ze kterých bylo zřejmé, že koalice se dohodla, opozice zjišťuje. Např. jednání zastupitelstva mají být od 18.hod. Další jednání zastupitelstva je naplánováno na čtvrtek 13. 12. 2018 od 18. hod.

Priority koalice Otevřených Úval a ODS
podle koaliční smlouvy 2018 – 2022

Koalice bude vzájemně předem konzultovat „zásadní opatření“ a za ta se považují rozpočet města a územní plán. Mezi Programové priority patří:

  1. dostavba areálu MŠ Cukrovar
  2. výstavba svazkové školy
  3. modernizace stávající ZŠ a školky
  4. modernizace a rozšíření vodohospodářské soustavy (kromě vodovodů, kanalizace a čistírny také rekonstrukce rybníků Horní Úvalský a Lhoták a oprava koryta Výmoly v centru města)
  5. dokončení koupaliště
  6. autobusový terminál a regulace parkování v okolí nádraží
  7. stavba sběrného dvora
  8. rekonstrukce ulic
  9. příprava projektu knihovny
  10. nový územní plán města

Plné znění koaliční smlouvy najdete na facebookovém profilu OÚ a ODS.  Závěrečná jednání proběhla 24.10. a koaliční smlouva byla podepsána 26. října 2018.

Written by