ESSA Czech součástí holdingu PROMET

Historické ohlédnutí za kontroverzní výstavbou továrny ESSA Czech jsme v minulém příspěvku končili informací o změně vlastníka. Španělský majitel řízení výroby nezvládl a zadluženou firmu přebírá česká rodinná firma PROMET…

 

PROMET GROUP působí na trhu od roku 1992 a dnes patří do předmětu činnosti kromě hlavních divizí metalurgie a strojírenství také řada podpůrných činností. Skupina vlastní několik úspěšných výrobních provozů v České republice. Od roku 2013 skupina vlastní  35% podíl v kopřivnické společnosti TATRA TRUCKS (výrobce nákladních automobilů Tatra). Ve skupině PROMET GROUP je zaměstnáno přes 1700 zaměstnanců a za rok 2016 dosáhla skupina obratu přes 5 miliard Kč. PROMET GROUP se řadí mezi 10 největších českých rodinných firem dle časopisu Forbes. Stoprocentním vlastníkem skupiny Promet Group je René Matera společně s manželkou. Ve vedení rodinné firmy se angažují také děti pana Matery.

Další informace o firmě PROMET…
www.forbes.cz
www.prometgroup.eu

Na otázky k budoucnosti úvalské továrny odpovídá paní Denisa Materová.

Je správná a konečná informace o tom, že PROMET GROUP převzala vlastnictví společnosti ESSA CZECH s továrnou v Úvalech?
Skupina PROMET GROUP počínaje 7. 4. 2017 postupně přebírá podnik ESSA CZECH spol. s r.o. v Úvalech. Vzhledem k dlouhodobým ekonomickým a dalším problémům této společnosti jde o poměrně komplikovaný právní proces, který potrvá určitou dobu.

Firma je zatížena dluhy a není v dobré ekonomické kondici. Co přinese změna vlastníka – finanční ozdravění, změnu ve výrobě či nové odběratele?
Společnost ESSA Czech patří k významným dodavatelům výlisků a svařenců do automobilového průmyslu, přičemž dodává do velkých automobilek, převážně švédským, ruským a německým výrobcům vozidel. V Evropě je nedostatek podobných kapacit, a proto zmíněné automobilky mají zájem a potřebu udržet kontinuitu výroby v ESSA, protože aktuálně není alternativa a všechny podobné závody v Evropě vyrábí na hranici svých možností  v režimu 24h/7 dnů v týdnu.
Proto byla skupina PROMET, která v Kopřivnici provozuje podobný závod, vyzvána některými automobilkami, aby převzala řízení společnosti ESSA a zachránila její provoz. Existovala také varianta, že záchranu v případě nouze převezme přímo silný automobilový koncern, přičemž stále existuje dohoda, že tento silný partner bude poskytovat potřebnou právní a další podporu za účelem stabilizace situace a zajištění potřebných nepřetržitých dodávek.
Skupina PROMET připravila plán provozní restrukturalizace a reorganizace společnosti ESSA CZECH pro tři fáze. Nejprve musí proběhnout během několika týdnů fáze stabilizační. Dále bude navazovat fáze restrukturalizační, ve které bude nutné zefektivnit provoz a vyřešit řadu problémů z minulosti. Tyto dvě první fáze jsou uvažovány podle potřeby až na období 1-2 let. Teprve pak může přijít v úvahu nějaká rozvojová fáze zaměřená zejména na posun v kvalitě fungování podniku. Cílem je také udržení zaměstnanosti a co nejrychlejší návrat k řádnému placení všech daní a poplatků směrem ke státu, obci i dalším orgánům a institucím.

Jaké záměry máte s výrobním provozem a jaké s budovou a rozsáhlými pozemky továrny v Úvalech?
Již při prvních návštěvách Úval proběhla schůzka se starostou města a dále i se zástupci sousedů podniku z jihu a ze západu, na které jsme si vyžádali od vedení města kontakt. PROMET GROUP vnímá, že soužití mezi španělskými vlastníky a městem včetně sousedů podniku procházelo různými peripetiemi a ve výsledku tyto vztahy nebyly dobré. Proto ještě před vstupem do firmy proběhlo právní posouzení, zda továrna byla postavena v souladu se zákony a jaký byl časový vývoj stavby továrny v souvislosti se stavbami okolních domů. V tuto chvíli vycházíme z toho, že továrna platně stojí a zřejmě není možno počítat s tím, že by se v nějaké blízké době odstranila.
Na druhou stranu zástupci sousedů i vedení města na naše vyzvání předložili určité požadavky a náměty, jak by bylo možné upravit vliv továrny a jejího provozu na okolí tak, aby se případné negativní dopady snížily v míře možné a přiměřené technickým i ekonomickým možnostem. Například dostatečně vysokým a vhodně osázeným zemním valem, nebo odstíněním hluku z vnějších skladovacích a nakládacích prostor nějakým zakrytím. Také byla projednána žádost pana starosty o umožnění vést cyklostezku po pozemcích závodu (těsně v sousedství silnice).  Nový investor má zájem o korektní vztahy s okolím a proto sám tato jednání inicioval a hodlá v nich pokračovat. Na druhou stranu jde vždy o hledání kompromisů a vzájemně výhodných řešení. Na všechna řešení, která by mohla ESSA CZECH v budoucnu ve prospěch svého okolí podniknout, si musí samozřejmě i vydělat.
Věříme, že již během pár měsíců po skončení urgentní stabilizační fáze bude možné začít projednávat některá první provozní opatření – například snížení počtu kamionů projíždějících městem mezi hlavním závodem a detašovaným skladem ve Skeříkově, testování opatření na redukci hluku od nakládky výrobků v důsledku zakrytí těchto prostor, ověřování, zda a jak ke zklidnění přispěje i jiný provozní režim výroby apod. Po společném vyhodnocení pak mohou přijít i další kroky.

Děkujeme za seznámení se záměry firmy PROMET v Úvalech.
Přejeme všem stranám, aby provoz a fungování továrny ESSA bylo úspěšnější a klidnější než s původním vlastníkem.

/doplněno 21. 4. 2017/


Foto: Essa Czech na letecké fotografii z roku 2007, Dana Kobrlová

Poznánka: Informace o historickém vývoji kontroverzní výstavby továrny ESSA Czech najdete v příspěvku „Společnost ESSA Czech je prodána„.

Written by