Kam s Vánočním stromkem?

Jak se letos zbavit Vánočního stromku? Spálit nebo zužitkovat?

Město Úvaly zajišťuje odvoz Vánočních stromků do kompostárny. Stromek je potřeba pouze pečlivě odstrojit a odvézt do sběrného dvora (Škvorecká ulice čp. 33) nebo ho odložit do 16. 1. 2015 na kterémkoli ze stanovišť  kontejnerů tříděného odpadu, odkud je do sběrného dvora budou průběžně svážet pracovníci Veřejně prospěšných služeb.

Poslední, méně ekologickou možností, je odvoz stromku spolu se smíšeným odpadem (z černých popelnic). Pokud odložíte odstrojený stromek v menších kusech u své popelnice v termínu svozu komunálního odpadu, zdarma jej odveze společnost A.S.A. spolu s odpadem. Odvoz úřad vyjednal zdarma jak pro občany, tak pro město!

 

Written by