Kronikář v roce dějinné osmičky

Co spojuje úvalské legionáře a komunisty protěžovanou Majerovou,… 

Zajímá ještě někoho, co se píše v kronice města a kdo je kronikář?  
O změně kronikáře neproběhla nikde žádná informace, lidé se při mém vysvětlení diví, že už dva roky píšu kroniku. Chtěla bych poděkovat všem přispěvatelům za přehledné a jasné podklady pro kroniku. Ve městě je tolik změn, že vybrat to nejdůležitější se zaručenou platností zprávy je velmi obtížné. Kroniky posledních let  jsou po schválení radou města zveřejněny na webových stránkách města. Okresní archiv letos provedl digitalizaci starších městských kronik.

Nedávno na Uvaly.cz vyšla informace, že město knihu o Marii Majerové nevydá, a důvody autorky PhDr. Lenky Mandové. Čtenáři ani členové letopisecké komise z tohoto záseku neměli radost, ale situace se již odblokovala. Paní Mandová však netráví svůj volný čas jen sepisováním kulturně společenského obrazu  české společnosti od konce 19. století do 60. let 20. století na základě informací o životě spisovatelky  Marie Majerové. 

Sousedé po městě vás zastavují s otázkou, kdy už kniha o Majerové vyjde. Kdy si knihu budeme moci zakoupit?
O vydání knihy jednám s jedním vydavatelstvím, jsme ve stadiu posledních korektur, přičemž rada města rozhodla o finančním příspěvku na tisk ve výši Kč 20 000,-. Jsem velmi ráda za oba příznivé posudky historika a profesora literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Do příběhu nejznámější rodačky Úval bychom se mohli začíst v příštím roce 2019. Několik kapitol knihy Od Panenství k Divokému západu je věnováno Úvalům, text doprovodí polozapomenuté fotografie z Úval.

Když jsem se s vámi v dubnu zastavil na ulici, tak jste při tom odchytávala Úvaláky s dotazem na jejich prarodiče a účast v 1. světové válce. Co chystáte?
Nákladem města již vyšla knížka „Českoslovenští legionáři a Úvaly“, která obsahuje přehledná fakta o zahraničním odboji v čele s T. G. Masarykem a o formování zahraničního revolučního dobrovolného vojska Čechů a Slováků ve Francii, Rusku a Itálii v době 1. světové války, tzv. čsl. legií. Knížka přinese dobové fotografie a jména 64 legionářů, občanů či rodáků našeho města, převážně členů Československé obce legionářské, která byla v roce 1945 a  znovu 1992 obnovena. Knížka bude od 28.10.2018 v prodeji v podatelně MěÚ a v knihovně. Křest se uskuteční na mé přednášce o T. G. Masarykovi 28. 10. 2018.
Připomenutím 1. odboje splatíme dluh 140 000 legionářům, kteří velkou měrou přispěli k založení samostatného Československa roku 1918. O odvážných a zodpovědných mužích se v době fašismu a komunismu nesmělo mluvit, a tak je legionářská tradice uchována jen v několika úvalských rodinách. Je možné, že se ještě nějaké jméno objeví, protože ne všichni úvalští legionáři se v Úvalech narodili, což je hlavní klíč k jejich identifikaci.

Sběr informací a příběhů z války vydáním publikace nekončí. Paní Mandová bude ráda, když se s ní potomci legionářů  podělí o další příběhy nebo nechají nahlédnout do dobových fotografií. Kontakt: 602864749
Paní Mandová, která i drobnou rodinnou vzpomínku doplňovala o další informace ve vojenských archivech, ještě dodává: „Zatím máme velmi málo účastníků 2. odboje s právem stát se členy ČsOL.“

 

V Úvalech se zastaví Legiovlak 
Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí  v roce 2020.
Úvaly, nádraží, úterý 16.10.2018 – neděle 21.10.2018, 8 – 18 hod., víkendy 9 – 19 hod., vstupné zdarma

V Životě Úval vychází letos vaše „osmičkové“ články k osudovým okamžikům našich dějin. Nechybí však nikdy lehká spojitost se současnými událostmi. Na Slovensku nedávno skončila vláda po demonstracích silnějších než v roce 1989. V Čechách vznikla vláda na podpoře komunistů, náš prezident dělí svým chováním národ a naši studenti 15.3.2018 uspořádali stávku a vyšli do ulic pod heslem „Vyjdi ven“. Demokracie u nás končí nebo vůbec nezačala?
Každý touží po svobodě, takže totalita vždycky jednou skončí. Doba trvání záleží na každém jednotlivci, který si vybere, zda chce podpořit milovaného vůdce a vloží mu osud do jeho rukou. Druhou polovinou národa jsou přemýšliví lidé, kteří chtějí  o svém osudu zodpovědně rozhodovat sami, také volené zástupce kontrolovat, zda jim příliš nezachutnala moc. Stojí to čas a námahu. Záleží i na tom, která polovina národa zvítězí. Velkou úlohu hraje společnost, škola a rodina, zda vychová demokraty, nebo lokaje. (Po uchopení moci původně volený zástupce nedemokratického založení stále zkouší, kam až může zajít. Pokud se lidé neozvou, tedy jsou spokojeni, a nový vládce též.) Zatím máme instituce a zákony, jak demokracii udržet. Důležitý je též tisk a veřejný tlak demokratické a vzdělané společnosti, která se nebude bát. (V srpnu 1968 ani statisíce cizích vojáků v zemi nedokázaly podpořit čsl. vlastizrádce natolik, aby mohli vytvořit loutkovou dělnicko-rolnickou vládu).

 „ … Demokracie potřebuje zodpovědné vedení, nikoliv šéfa. Demokracie není jen právo volit, demokracie je obrovská zodpovědnost a dennodenní mravenčí práce, tlak proti těm, kteří věří, že účel světí prostředky. …“ Lenka Mandová v článcích pro Život Úval

K osmičkovým událostem připravujete přednášku. Pro koho a o čem bude? Dá se (po)učit z historie?
Letopisecká komise nabídla městu přednášku o životě a díle T. G. Masaryka se zmínkou o legionářích a založení Československa. A. Janurová a Z. Havránková připravují i malou výstavu, vše zajišťují  technicky a organizačně. Mé slovo doprovodí klavír a zpěv Martina Vydry. Budeme rádi, pokud  odpoledne 28. 10. přijdou do čp. 65 i mladší lidé. Těšíme se na rodiny legionářů. Historie je stále stejná, protože lidé jsou stále stejní. Kdysi jsem učila novou látku v dějepise tak, že jsem kladla otázky, a žáci přemýšleli. Bylo lhostejné o jaké století se jednalo, žáci odpovídali správně. Věta o opakování historie pro neznalce vlastních dějin je stále platným výstražným mementem.

kniha: Českoslovenští legionáři a Úvaly, Lenka Mandová, vydalo Město Úvaly, 2018

Připravujete přednášku, knihu o Majerové a o legionářích, jste kronikářkou města Úvaly,… Vaše aktivity souvisí s historií, literaturou, architekturou. Živí vás však vaše práce, kdy fungujete jako zkušený VIP průvodce Pražské informační služby, a také jste školíla v němčině budoucí turistické průvodce. Zajímá někoho česká historie?
V Praze pracuje několik agentur, které s úspěchem pořádají vlastivědné vycházky pro Čechy. V zahraničí propaguje naši vlast včetně dějin Czech Tourisme. Měla jsem tu čest provádět německy hovořící novináře z BRD nebo z Rakouska, kteří se letos velmi zajímají o české dějinné osmičky, hlavně  o roky 1918 a 1968. Reportáže použili v kolínském a vídeňském rozhlase. Také český rozhlas má oddělení zahraničního vysílání, kam jsem v němčině namluvila pořad o zuřivém reportérovi E. E. Kischovi, který zemřel před 70 lety. Trvá stálý zájem o pražskou secesi, kubismus nebo o  Pražana Franze Kafku, letos ze strany berlínského nakladatelství. Větší zájem o potlačení či získání demokracie v ČR, o roky 1918, 1968 a 1989, zaznamenávám u studentských německých skupin. Průvodcovská činnost je velmi rozmanitá. Mám opravdu štěstí, že se mi znalosti dějin, české literatury a německého jazyka včetně reálií spojily do bohatého obrazu při  mém psaní, při výuce německého jazyka, při zkouškách nových průvodců nebo při průvodcování v Praze, v Čechách a u německy hovořících sousedů.

Děkuji za rozhovor.

Written by