Lávka nad Hodovským rybníkem

Překonat Výmolu u Hodova již není problém. Nad zavezeným Hodovským rybníkem byla obnovena lávka přes Výmolu.

 

Úvaláci z Horoušan, od Hodova pod Essou, nebo od hájovny mají kratší cestu do centra. Zkratku z klánovického lesa nebo od Horoušan a Jiren přes Výmolu na Vinici využijí také turisti mířící do Úval nebo na rozhlednu.

lávka nad Hodovským rybníkem
lávka těsně před dokončením, duben 2016

U čistírny odpadních vod vznikla dřevěná přírodní lávka. Na začátku byl jednoduchý dotaz a trocha zklamání, že město v tomto úseku lávku neplánuje, i když její vznik podporuje. Nad splavem Hodovského rybníka v minulosti již lávka byla a pro znalce krátila vycházky a zjednodušovala překonání Výmoly. Ještě nedávno byla také funkční lávka ze dvou telegrafních sloupů pod Hodovem. I ta je letos již nefunkční.

lávka nad Hodovským rybníkem
na levém břehu vystoupáte na pěšinku vedoucí vpravo nad Ztracený Korec (ulice Horova), nebo k menhirům 

V únoru se u čistírny sešla parta Úvaláků, kteří chtěli v tomto místě zkusit překonat Výmolu desetimetrovou lávkou tak, aby odolala i velké povodni. Již v průběhu stavby po položených kmenech přecházeli pěší a dobrá volba místa byla potvrzena. Na nejtěžší práce přišli rádi pomoci další sousedé z celých Úval. Někteří v této části byli vůbec poprvé v životě. Více než 25 lidí přispělo svým potem k tomu, aby lávka byla (v květnu 2016) prohlášena za hotovou.

Vinice
rozcestí nad ulicí Horova, vlevo dolů do ulice Horova, vpravo po pěšině k lávce 

Z pravého břehu (zvaného Holá Hostyně, přestože je zde nyní hustý les) se k lávce dostanete ze Ztraceného Korce, po široké pěšině vlevo z průchodu mezi zahradami ulice Horova. Pokud půjdete od rozhledny, tak lze buď projít kolem stromořadí a pokračovat lesem rovně nebo kolem nedávno instalovaných menhirů (úvalské Stonehenge), podél pole, na rozcestí doleva do lesa a vyježděnou pěšinou z kopce k Výmole. Od menhirů na druhou stranu je pěšina po vrstevnici neprůchozí – museli byste sejít k ulici Horova a nad zahradami odbočit doprava na širokou pěšinu vedoucí přímo k lávce.

Vinice
průhled pěšiny ve stráni „Holá Hostyně“ nad lávkou k rozcestí, kde u pole vlevo dojdete ke stromořadí vedoucímu k rozhledně, vpravo k menhirům

Z levého břehu se k lávce dostanete asfaltkou z ulice Muchova k čistírně odpadních vod. Před vraty čistírny pěšinkou vlevo mezi stromy dojdete k lávce. (Město zde podél Výmoly a koupaliště bude zanedlouho budovat cyklostezku.)

lávka nad Hodovským rybníkem

Vinice
na konci stromořadí od rozhledny si lze odpočinout ve stínu stromů

Iniciátoři akce nechali lávku a přilehlé pěšiny zakreslit na mapy.cz  Denně zde Výmolu překoná několik desítek lidí, nevyjímaje děti, cyklisty, turisty,… Doufejme, že odolá vandalům a bude spojovat Úvaláky co nejdéle.

Chcete se zapojit do podobné akce při další příležitosti? Pošlete do redakce na sebe kontakt.

Vinice
Nejvyšší čas vyrazit na procházku do podzimního barevného lesa 

Written by